၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္းမွစတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္မွ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ေကာက္ခံမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး
ဌာနမွသန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခကို ၂၀၁၂-၁၃ စတုတၳ သံုးလပတ္ျဖစ္ေသာ ဇန္န၀ါရီ၊
ေဖေဖာ္၀ါရီႏွင့္ မတ္လမ်ားမွစတင္ကာ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဌာနမႉး ဦးသန္းလြင္ဦးက ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္
ေန႔တြင္ မီဒီယာမ်ားအားေခၚယူေတြ႕ဆံု အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

"သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဆိုတာ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ လစာစရိတ္ ေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး
ပစၥည္းကိရိယာ စရိတ္ေတြရွိတယ္။ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း စရိတ္ေတြရွိတယ္။သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သား
ေတြ ေနထိုင္စရိတ္၊ စားစရိတ္၊ ၀တ္စံု စရိတ္၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းႏိုင္ဖို႔လက္သံုး ကိရိယာ၊
ယာဥ္ယႏၲရားေတြ၊ ေနာက္ၿပီး စက္သံုးဆီစရိတ္၊ ယာဥ္ယႏၲရားေတြ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊
အမိႈက္ေတြကို ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္တဲ့ အမိႈက္ပံုကိုပို႔တဲ့ အခါမွာ စြန္႔ပစ္ဖို႔ သယ္ယူလာတဲ့အမိႈက္
ေတြအားလံုးကိုလိုအပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္ေတြပါလာတယ္။ ဒီရလာတဲ့ေငြ ေတြအားလံုးကို
ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါမွာ အရင္က တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ဌာနက ရတဲ့ ၀င္ေငြက အမိႈက္တစ္တန္
အတြက္ ၁,၀၈၄ က်ပ္ပဲ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမိႈက္တစ္တန္အတြက္ ကုန္က်ရေငြ က
၆,၇၇၂ က်ပ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ၁း၆ ကုန္က်စရိတ္ရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မႏွစ္က ဘ႑ာႏွစ္မွာ
ေကာက္ခံေနတဲ့ႏႈန္း ထားကိုၿမိဳ႕နယ္အားလံုးကို ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုတိုးျမႇင့္လိုက္ တဲ့အတြက္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ မွာ အမိႈက္တစ္တန္အတြက္ရလာတဲ့
၀င္ေငြက ၁,၇၅၇ က်ပ္ ၂၄ ျပားရွိေပမယ့္ ကုန္က်စရိတ္က ၁၇,၅၈၂ က်ပ္ ျဖစ္လာတယ္။
အမိႈက္ထြက္ရွိမႈေတြလည္း မ်ားလာၿပီး သယ္ယူစရိတ္ေတြလည္း ပိုမိုကုန္ က်လာတဲ့အတြက္
၁း၁၀ ေလာက္အထိ ကုန္က်စရိတ္ ရွိလာတယ္"ဟု ဦးသန္း လြင္ဦးက ေျပာသည္။

"ဒါေၾကာင့္ ေျပာခ်င္တာက ႏႈန္းထား တိုးတာမဟုတ္ပါဘူး၊ လက္ရွိတိုးလိုက္ တာက
သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ တစ္ရက္မွ ၁၀ က်ပ္ ေပးေနရတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာပါတဲ့
အိမ္ေထာင္စု ေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္
မႈေတြ၊ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာ စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေတြ၊ တန္ဖိုးေတြ
ျမင့္တက္လာမႈေတြေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုေတာ့ B အဆင့္မထားေတာ့ဘဲ
A အဆင့္မွာ ထားသင့္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္တိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က
ရွင္းျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ထဲေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ B အဆင့္ရွိေသာ ဒဂံု၊
အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ Aဟန္း ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ တာေမြ၊ ရန္ကင္း၊
ကမာရြတ္စသည့္ ၿမိဳ႕ နယ္ကိုးၿမိဳ႕နယ္အား အဆင့္တိိုးျမႇင့္၍ A အဆင့္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ထဲ
ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပါင္းၿပီးစုစုေပါင္း ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္ကို A အဆင့္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္
စုေပါင္း ၍သံုးလတစ္ကြာတာလွ်င္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခက်ပ္ ၁,၈၀၀ ေကာက္ခံျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနမႉးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ ေသာ ဒဂံုအေရွ႕၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ဆိတ္Bကီး ခေနာင္တို၊
ဒလ၊ မဂၤလာဒံု၊ ေရႊျပည္သာ၊ လႈိင္သာယာ၊ သCၤန္းကြ်န္း၊ ဒဂံုေတာင္၊ ဒဂံုေျမာက္၊
ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ ဥကၠလာပ၊ သာေကတ၊ ေဒါပံု၊ မရမ္းကုန္း၊ အင္းစိန္၊ လိႈင္
စသည့္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ သCၤန္း ကြ်န္း၊ ဒဂံုေတာင္၊ ဒဂံုေျမာက္၊ ေတာင္ ဥကၠလာပ၊
ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သာေကတ၊ ေဒါပံု၊ မရမ္းကုန္း၊ အင္းစိန္၊ လိႈင္ စသည့္ ဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ၊ စည္ပင္သာယာက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လမ္း၊ တံတား ေၾကာင့္
ပတ္၀န္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြ၊ လူဦးေရထူထပ္လာမႈေတြ၊
ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေၾကာင့္ ပိုမိုထြက္ရွိလာတဲ့ အမိႈက္ေၾကာင့္ ယခင္တစ္ရက္ တစ္ဆယ္
က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္၍ မရေတာ့ဘဲ အဆိုပါ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ကို လက္ရွိ C အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္
မွ B အဆင့္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ အဆင့္တိုးျမႇင့္၍ ယခင္ သံုးလတစ္ကြာတာ(ရက္ ၉၀) အတြက္
က်ပ္ ၉၀၀ မွ က်ပ္ ၁,၃၅၀ သို႔ ျပင္ဆင္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္း လြင္ဦးက
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

C အဆင့္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕စြန္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ သံုးလတစ္ကြာတာလွ်င္မူလ အတိုင္း က်ပ္
၉၀၀ သာ ေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါေန႔ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရ
သည္။

"သန္႔ရွင္းေရးခြန္ကို အရင္တုန္းကၿမိဳ႕ ထဲ ၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆက္စပ္ကိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ ေျခဖံုး ၁၇
ၿမိဳ႕နယ္ဆိုၿပီးခြဲျခားၿပီးမွ သန္႔ ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဆိုၿပီး ေကာက္ခံခဲ့ တယ္။ ဌာနအေနနဲ႔
ျပည္သူလူထုစြန္႔ပစ္ တဲ့ အမိႈက္ေတြကို သိမ္းဆည္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားေတြ၊
သန္႔ရွင္းေရးအတြက္လက္သံုးကိရိယာ ေတြ အသံုးျပဳရတာေတြရွိပါတယ္၊ ဒီထက္တစ္ဆင့္
တက္ၿပီးေတာ့ အရင္ မလုပ္ဖူးခဲ့ရေသးတဲ့ ႏိုင္ငံျခား စံခ်ိန္ မီတဲ့အမိႈက္ပံုးေတြကို ေနရာ
ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ခ်ထားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ၂၄၀ နဲ႔ ၆၆၀ လီတာဆန္႔တဲ့ အမိႈက္ပံုး
ေတြျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအမိႈက္ပံုး ေတြကို ကားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့မွ တစ္လက္စတည္း ပံုးကို
ကားထဲသြန္ထည့္ ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ manpower သံုးစရာ
မလိုတဲ့အတြက္ သက္သာတယ္။ ဒီအစီ အစဥ္ေတြကို ဌာနမႉးက ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ျပဳၿပီး
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အထိ တင္ျပႏိုင္ ေအာင္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟုလည္း
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဒုဌာနမႉး ဦးခင္၀င္းကလည္း အဆုိပါေန႔
တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလထဲတြင္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံမွ မွာယူထားေသာ လီတာ ၂၄၀ ဆံ့ အမိႈက္ပံုး
အလံုးေရ ၁,၈၇၀ ႏွင့္ လီတာ ၆၆၀ ဆံ့ အမိႈက္ပံုးအေရအတြက္ ၈၀၀ ေရာက္ရွိမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑