Thursday, October 27, 2016

သန္လ်င္ၾကယ္စင္အိမ္ရာရွိ "Building A1" ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ လကုန္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ အပ္ႏွံမည္

သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ွStar City အိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ အိမ္ရာအေရာင္းျပခန္းတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား ၾကည့္႐ႈေနစဥ္။ အဆိုပါစီမံကိန္းရွိ "Building A1"ကို ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ အပ္ႏွံသြားမည္ဟုသိရသည္။ ရတနာ/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ွStar City အိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ အိမ္ရာအေရာင္းျပခန္းတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား ၾကည့္႐ႈေနစဥ္။ အဆိုပါစီမံကိန္းရွိ "Building A1"ကို ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ အပ္ႏွံသြားမည္ဟုသိရသည္။ ရတနာ/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)

သန္လ်င္ၾကယ္စင္အိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ အခန္းအေရအတြက္ေပါင္း ၁၅၀ ပါ၀င္ ေသာ အထပ္ေပါင္း
ရွစ္ထပ္ရွိသည့္ Building A1 ကို ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ ကုန္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ အပ္ႏွံ
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သန္လ်င္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ စီမံကိန္းမွ Sales & Marketing ျဖစ္သူ
ကိုစိုးသီဟလိႈင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပေသာ Star City Family Garden Party
၌ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 "Building A1  က ၂၀၁၃ဇန္န၀ါရီ လကုန္မွာ ေနထိုုင္သူေတြလက္၀ယ္ကို အပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊
အခန္း ၁၅၀ ပါ၀င္ပါ တယ္၊ အဲဒီမွာ City Mart, coffee shop,YKKO, Japanese restau-
rant စတာေတြ ပါ၀င္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔လည္း agreement ရၿပီးသြားပါၿပီ၊
Building A2 က ေတာ့ ၂၀၁၃ ဧၿပီမွာ ၀ယ္ယူထားတဲ့ အခန္းရွင္ေတြထံ ကိုအပ္မွာပါ၊ဒီမွာ
လည္း အခန္း ၁၅၀ ပါပါတယ္၊ Building  A3 နဲ႔ A4 ကေတာ့ ၂၀၁၄ ႏွွစ္လယ္က်မွသာ
တစ္ခါထဲ ၀ယ္သူေတြလက္ထဲကို အပ္ ႏွံမွာျဖစ္ပါတယ္၊ Building A5 ကေတာ့၂၀၁၃ ဇြန္၊
ဇူလိုင္ လာက္မွာမွတည္ ေဆာက္တာၿပီးစီးမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္ေျပာရာတြင္ Building A1, A2 တြင္ Spa, Japanese restaurant, City
Mart supermarket, noodle shop,YKKO တို႔အျပင္ 5oth Street Restaurant ႏွင့္
လည္းလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ညိႇႏိႈင္းေနလ်က္ရွိၿပီး ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပခဲ့သည္။

အထပ္ေပါင္းရွစ္ထပ္စီပါ၀င္သည့္ Building A1 ႏွင့္A2 တြင္လံုေလာက္သည့့္ ကားပါကင္ပါ၀င္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။ Building A1 မွ A5 ထိသည္ ေျမေပၚကားပါကင္မ်ားပါ၀င္
မည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္ မည့္ Building B1 မွ B5 အထိတြင္ ေျမေအာက္ကား
ပါကင္မ်ားပါ ပါ၀င္ မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေနာင္ႏွစ္တြင္ေဈးႏႈန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ ၍ေဆာက္လုပ္မည့္ Building B1 မွ B5  အထိမွာ ျပင္သစ္
ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကမၻာ ေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးေဆာက္လုပ္ေရး တစ္ခုျဖစ္သည့္ Bouygues
Contractors မွ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္ အဆိုပါကုမၸဏီမွေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္
သည္ဟုလည္း ကိုစိုးသီဟလိႈင္က ေျပာသည္။

"Building B1 မွ B5 အထိ ငါးလံုး စလံုးကို ၂၀၁၃ ထဲမွာ တၿပိဳင္ထဲစတင္ ေဆာက္လုပ္သြားမွာ
ပါ၊ ဒီအတြက္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုးတည္  ေဆာက္ခ်ိန္ကြာဟတာမ်ဳိးမရွိေတာ့ဘဲ
အျမန္ဆံုး၀ယ္ႏိုင္၊ ေနႏိုင္မယ္၊ ဒီေတာ့ ေနထိုင္မယ့္ ခသာာကညငအပ ေတြအတြက္ ပိုအဆင္
ေျပတာေပါ့"ဟု ၎ကေျပာသည္။

Star City သန္လ်င္ၾကယ္စင္အိမ္ရာ စီမံကိန္းရွိ တိုက္ခန္းေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ မွ
က်ပ္သိန္း ၂,၅၀၀ အထိရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတည္ေဆာက္သည့္ building မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းႏွင့္
interior ပိုင္းအနည္းငယ္ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းမွာ လဲပါ၀င္မည့္
interior, building design ႏွင့္ layout  ေပၚမူတည္၍ ေျပာင္း လဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။

Building A1 မွ A5 တြင္ ရွိေသာ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၆၂၂ မွ ၁၇၅၂ စတုရန္းေပအထိ
အက်ယ္ အ၀န္းရွိသည္။ Building A1,A2, A5 တို႔တြင္ lift ႏွစ္စင္းစီပါရွိၿပီး Building A3
ႏွင့္ A4 တို႔တြင္ ဓာတ္ေလွခါးေလးစင္းစီ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။ Star City ရွိ Zone A တြင္
ပါ၀င္ေသာ Building  A1,A2,A3,A4,A5 တြင္ အခန္းစုစုေပါင္း ၉၇၈ ခန္းပါ၀င္ၿပီး ထို
အထဲကမွ အခန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ေရာင္း ခ်ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Zone B တြင္ uilding B1,B2, B3, B4,B5 ဟူ၍ပါ၀င္ၿပီး အခန္းစုစုေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္
ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး building B5 တြင္ပါ၀င္ေသာ အခန္း ၂၆၄ ခန္းကို ဇန္န၀ါရီတြင္ စတင္ေရာင္းခ်
မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ Zone B ကို၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ launchလုပ္ မည္
ျဖစ္ၿပီး ေဈးႏႈန္းဖြင့္လွစ္၍စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ကိုစိုးသီဟလိႈင္က
ေျပာသည္။

သန္လ်င္ၾကယ္စင္အိမ္ရာတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ne-stop service ရရွိေစရန္ အေဆာက္
အအံု engineering၊ interior decoration တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ a12 (Myanmar)  Co.,Ltd,
Clancy Global CG (Myanmar) Co.,Ltd ႏွင့္ Muse & Wittiness Design & Engineering
Co., Ltd တို႔မွ ေနထိုင္သူမ်ားစိတ္ႀကိဳက္  ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

"အခုဆိုရင္ Family Garden Party မ်ဳိးပထမဆံုးအႀကိမ္လုပ္ေပးတယ္၊ ဒါက  ေနထိုင္သူ
resident ေတြနဲ႔ management team နဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရေအာင္ ရည္ရြယ္ပါတယ္၊
ေနာက္ၿပီးေတာ့ neighbour အခ်င္းခ်င္းလဲ သိကြ်မ္းခင္မင္ၿပီးေတာ့ Star City community
ပိုုမို အားေကာင္းလာေအာင္၊ ၿပီးေတာ့ Star City မွာေနရင္ရရွိမယ့္ lifestyleကို ထင္ဟပ္
ေပၚလြင္ေစဖို႔ လည္း ပါတာေပါ့"ဟု ကိုစိုးသီဟလိႈင္က အဆိုပါေန႔တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑