အမိႈက္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ယူျခင္းအတြက္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၇ ခု တင္ဒါတင္သြင္းခဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ
တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည့္ အမိႈက္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ ယူႏိုင္ရန္ Waste to Energy အတြက္
တင္ဒါတင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၇ ခု ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဌာနမႉးဦးသန္းလြင္ဦးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔
ေျပာသည္။

"လာေလွ်ာက္တဲ့ထဲမွာ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီသံုးခုပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ ျပည္ပနဲ႔ ေပါင္းထားတဲ့
ကုမၸဏီက ခုနစ္ခု ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ ၂၇ ခုက ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြ လာေလွ်ာက္ၾကတယ္။ တင္ဒါ
မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ နည္းသံုးနည္းအျပင္ ေဖာ္ျပမထားတဲ့ နည္းလမ္း ႏွစ္ခုနဲ႔လည္း လာတင္တာေတြရွိ
တယ္"ဟု ဦးသန္းလြင္ဥိီးက မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

Waste to Energy အတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီ ၃၇ ခု ကို နည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္း
အလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္ဇယားျပဳစုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ဇယား ျပဳစုၿပီးပါက ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

ေကာ္မတီမွ အႀကိဳေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔
ဆက္လက္တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အႀကိဳေရြးခ်ယ္
ခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး MOU ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

"MOU ထိုးတဲ့ ကုမၸဏီေတြက အေသးစိတ္ေလ့လာမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ အေသးစိတ္ေလ့လာ
တဲ့ အခ်ိန္ၿပီးရင္ final proposal တင္ရမယ္။ အႀကိဳေရြး ခ်ယ္ခံရၿပီး final proposal ထဲကမွ
အၿပီးသတ္ ျပန္ေရြးမွာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးက လာမယ့္ဒီဇင္ဘာမွာ အၿပီးသတ္မယ္လို႔
ေမွ်ာ္မွန္းတယ္"ဟု ဦးသန္းလြင္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ Waste to Energy အတြက္ တင္ဒါ
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑