ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚရွိ Blazon အေဆာက္အအံုကို Naing Group မွ Business Development Building အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္

Naing Group Capital Co.,Ltd ၏ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္း Business Development Building အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အႀကီးစားျပင္ဆင္မြမ္းမံလ်က္ရွိသည့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚရွိ Blazon အေဆာက္အအံုကို လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - သီရိမာလာလူNaing Group Capital Co.,Ltd ၏ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္း Business Development Building အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အႀကီးစားျပင္ဆင္မြမ္းမံလ်က္ရွိသည့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚရွိ Blazon အေဆာက္အအံုကို လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - သီရိမာလာလူ

Naing Group Capital Co., Ltd မွ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္
Blazon Department Store အေဆာက္အအံု ေလးလႊာအား Blazon Department Store
ပိုင္ရွင္ Creation Myanmar ကုမၸဏီထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူ၍ Naing Group Capital ကုမၸဏီ၏
အဆင့္ျမင့္ ႐ံုးခန္း "Business Development Building" အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း
Naing Group Capitalကုမၸဏီမွ Executive Director ျဖစ္သူ ဦးထက္ႏိုင္ဦးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)
သို႔ ဧၿပီ ဒုတိယပတ္တြင္ ေျပာသည္။

"ဒီအေဆာက္အအံုမွာ Blazon က ေလးလႊာအထိ ဖြင့္ထားပါတယ္။ က်န္တဲ့ အထပ္ဆယ္ထပ္က
ေတာ့ လူေနအခန္း ေတြျဖစ္ပါတယ္။ Naing Group က Blazon Business owner ျဖစ္တဲ့
Creation Myanmar ကုမၸဏီထံကေန လႊဲယူလိုက္တာပါ။ ဒီအေဆာက္အအံုကို အႀကီးစား
ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ ဆင္တာကဒီႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွာ ၿပီးစီးမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု
ဦးထက္ႏိုင္ဦး က ေျပာသည္။

"အထပ္ေလးထပ္မွာဆိုရင္ ေျမညီ ထပ္က Naing Group က တည္ ေဆာက္မယ့္ အဆင့္ျမင့္
အိမ္ရာစီမံကိန္း ေတြကို ျပသထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အထင္ကရ
historic land mark ေတြကိုလည္း ျပသထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ curve screen ႀကီးေတြနဲ႔႔ ျမင္ကြင္း
က်ယ္ ျပသထားၿပီး လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူေတြ ကို အဲဒီေနရာကိုေရာက္သြားသလို ခံစား ရေအာင္
အဆင္ျ့မင့္ one-stopped showroom အျဖစ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

"ဒီအေပၚထပ္ကေတာ့ show flat ဧရိယာျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ ေတြ႕ေနရတဲ့ show flat ေတြ
အတိုင္းျပသ ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚႏွစ္ထပ္ ကေတာ့ seminar rooms, meeting rooms,
executive directors ေတြရဲ႕ ႐ံုးခန္းေတြနဲ႔ Naing Group ရဲ႕ BOD office ႐ံုးခန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္"
ဟု ဦးထက္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

Blazon ထံမွ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ယူလိုက္သည့္ ေလးလႊာထဲမွာ ေအာက္ ထပ္ႏွစ္လႊာမွာ ေမလ
ထဲတြင္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံမႈမ်ား ၿပီးစီးႏိုင္မည္ဟု သိရၿပီး အေပၚႏွစ္လႊာမွာ ဇြန္လထဲတြင္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံမႈ
မ်ားၿပီးစီးႏိုင္မည္ဟုသိရသည္။ ၎က ေျပာရာတြင္ ယခုအေဆာက္ အအံုမွာ ေဈး၀ယ္စင္တာတစ္
ခုျဖစ္ခဲ့ သည့္အတြက္ split level အနိမ့္အျမင့္ မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ရာ ျပဳျပင္ မြမ္းမံမႈတြင္
အဆိုပါ level အနိမ့္အျမင့္ မ်ားအလိုက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစရန္ျပဳျပင္ သြားမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပန္လည္ျပဳျပင္မည့္ ဒီဇိုင္းမွာ ေမာ္ဒန္ဗိသုကာ လက္ရာျဖစ္ၿပီးwater fall,sky roofing, indoor
landscaping, curve features မ်ားျဖင့္ interior decoration ကို အဆင့္ျမင့္ ခမ္းနားစြာ ျပင္
ဆင္သြားမည္ဟုလည္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

"အေဆာက္အအံုရဲ႕ interior နဲ႔ exterior decorationကို စင္ကာပူ ႏိုင္ငံက interior designer
Mr Keen ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီဇိုင္းကို
high-end showroom တစ္ခုရဲ႕အဆင္အျပင္နဲ႔ လုိက္ဖက္မယ့္ ေခတ္မီေမာ္ဒန္ ဒီဇုိင္း ကို ေရြးထား
ပါတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳေတြ အရ စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ URA-Urban Redevelopment Authority
မွာေတြ႕ရတဲ့ huge scale model ေတြ အတိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ urban landscape ကို ျမင္ကြင္း
က်ယ္ ျပသ ထားရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Naing Group က ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို စီမံကိန္းေတြ
ကို တစုတစည္းထဲျပသ သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ Naing Group ရဲ႕လက္ရာေတြထဲက အေကာင္းဆံုး
masterpiece ေတြ၊ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ရာ ေတြကို ျပသထားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ Naing Group Construction ျဖစ္ ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း နဲ
႔အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕အထင္ကရ Landmark ေတြ၊ historic icon ေတြကိုပါ ျပည့္ျပည္စံုစံု ထည့္သြင္း
ျပသသြားမွာပါ။ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ ကရ high-rise ေတြနဲ႔ အသက္၀င္ေန တဲ့
ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ၾကည့္႐ႈရသလို ခံစားရေအာင္ ဖန္တီးမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးထက္ႏိုင္ဦးက
ေျပာသည္။

"Naing Group ရဲ႕ Property Development Office ကို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကမယ့္
customer ေတြအတြက္ အျမင္ခံ့ညားထည္၀ါမႈ အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာတည္ေဆာက္ထား တဲ့
Naing Group ရဲ႕ အိမ္ရာေတြက ေနခ်င္စဖြယ္ အေကာင္းဆံုးေဂဟာေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုပါ
တစ္ၿပိဳင္ထဲ ခံစားသိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္"ဟု လည္း ၎ကေျပာသည္။

Naing Group Capital ကုမၸဏီမွ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းေနရာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ရျခင္းမွာ မူလ႐ံုးခ်ဳပ္ျဖစ္
ေသာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ရာၫြန္႔လမ္းရွိ Naing Group ႐ံုး ခ်ဳပ္မွာ ယခုေနရာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေန
ရာက်ဥ္းသည့္အျပင္ customer မ်ား အတြက္ သြားလာေရး မလြယ္ကူမႈႏွင့္ ကားရပ္နားေနရာ
အဆင္မေျပမႈတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးထက္ ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

"ဗိုလ္ရာၫြန္႔လမ္းက showroom က ဒီထက္ေနရာ က်ဥ္းတဲ့အတြက္ customer ေတြအတြက္
သိပ္အဆင္ မေျပဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ကားပါကင္ေန ရာလည္း က်ဥ္းတယ္။ ဒီဦး၀ိစာရလမ္းက
ေနရာကေတာ့ ဒါေတြအားလံုးအဆင္ ေျပၿပီး ကားရပ္နားဖို႔လည္း အနည္းဆံုး အစီး ၂၀ စာေလာက္
ေနရာရွိတယ္"ဟု ေျပာသည္။

"Naing Group ရဲ့Business Development Building မွာ ကြ်န္ ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ စင္ကာပူ
မွာရွိတဲ့ ကြန္ဒို ေတြမွာ ေနထိုင္ရတဲ့ လူေနမႈဘ၀ (condo lifestyle in Singapore )ကို ထင္
ဟပ္ေနေအာင္ အထူးရည္ရြယ္ ျပသမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ SOHO (Small Office Home Office)
idea ေတြကိုလည္း Naing Group ရဲ႕ customer ေတြကို မိတ္ဆက္ေပးသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု
လည္း ဦးထက္ႏိုင္ဦး က ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ အသိေပးရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑