အေမရိကန္အိမ္ရာေဈးကြက္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာ

အေမရိကန္၏ ဧၿပီလအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ အိမ္ရာေရာင္းအားမွာ သုံးႏွစ္ခြဲ
ကာလနီးပါးအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ အျမန္ဆုံးတုိးတက္မႈႏႈန္းအျဖစ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ရာေရာင္း
ခ်မႈစာရင္းႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြတုိ႔အေပၚ တင္းၾကပ္မႈတုိ႔သည္ ရရွိေနေသာ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွး
မႈျဖစ္ေစေၾကာင္း အမ်ဳိးသားအိမ္ရာအက်ဳိး ေဆာင္မ်ားအသင္းမွ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ က ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ေရာင္းအားမ်ားမွာ မတ္လကုန္မွစၿပီး သုညဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ အလုိက္ႏႈန္းအျဖစ္ အိမ္ရာ
အလုံးေရ ၄ ဒသမ ၉၇ သန္းယူနစ္အထိ တုိးတက္ ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမွ ထုတ္ျပန္
သည္။

မတ္လအတြက္ အိမ္ရာေရာင္းအား ကုိ ၄ ဒသမ ၉၂ သန္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္
အလုိက္ အိမ္ရာယူနစ္ ၄ ဒသမ ၉၄ သန္းျဖင့္ တုိးတက္ခဲ့သည္။၎ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အိမ္ရာ
ေဈးကြက္ နလန္ထူႏုိင္မႈသည္ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ အဓိက အေထာက္အကူ
တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲသည္။၁၂ လစာႏႈန္းထားအရဆုိလွ်င္ လက္ရွိအသုံးျပဳေန
ေသာ အိမ္မ်ား၏ ေရာင္းအားမွာ ၉ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အေရာင္းေဈးႏႈန္းမ်ား
မွာ ၁၄ လေျမာက္ ဆက္တုိက္ ႏွစ္ အလုိက္အျမတ္ႏႈန္းအတြက္ ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ဧၿပီလ
ကုန္မွစၿပီး ၁၁ ဒသမ သုညရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့သည္။

"ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚ တင္းက်ပ္မႈ၊ အိမ္ရာေရာင္းခ်မႈ ပမာဏကုိ ကန္႔သတ္ထားမႈေတြ ရွိေပမယ့္
လည္း အိမ္ရာေဈးကြက္ဟာ အင္အားအျပည့္ နဲ႔ နလန္ျပန္ထလာေနပါၿပီ။ ဒီလုိ ကန္႔သတ္ခ်က္
ေတြသာ မရွိဘူးဆုိရင္ လက္ရွိအိမ္ေရာင္းအားဟာ ယူနစ္ ၅ သန္းႏႈန္းအထက္အထိကုိ အသာ
ေလး ရရွိႏုိင္ပါတယ္"ဟု အဆုိပါအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေလာရင့္ ယန္က ေျပာသည္။

အသစ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္ မ်ား၏ ေရာင္းအားမွာလည္း ဧၿပီလ အတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး
ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္ၾကား က ၀ယ္လုိအား ျပန္ေကာင္းလာကာ ေဈးတက္
လာခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရး ဌာနက ေမ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိသားစုတစ္စုစာ ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ အိမ္အသစ္မ်ား၏ ေရာင္းအားမွာ မတ္လကုန္မွစၿပီး ႏွစ္အ
လုိက္ႏႈန္းထားအျဖစ္ ၄၅၄,၀၀၀ ယူႏွစ္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ယမန္ႏွစ္
ကုန္ပုိင္းမွဆုိလွ်င္ ၂၉ ရာခုိင္ ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့သည္။ေဈးကြက္အတြင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ အိမ္ရာ
ေရာင္းခ်မႈ အေရအတြက္မွာ အိမ္အသစ္ ၁၅၆,၀၀၀ လုံး၌ပင္ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားသည္။

အိမ္ေရာင္းအားမ်ားမွာ မတ္လကုန္ မွစၿပီး ဧၿပီလအတြင္း ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ရာ
ႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္း တြင္ အားအေကာင္းဆုံးရွိေနဆဲျဖစ္ ၿပီး ဧၿပီလအတြင္း ေရာင္းအား ၁၆ ဒသမ
၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ရာ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းမွာ ေရာင္းအားအနည္းဆုံး ရရွိရာေဒသျဖစ္သည္။

လက္ရွိ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳေနေသာ အိမ္မ်ား၏ ေရာင္းအားမွာ ဧၿပီလ အတြင္း ႏွစ္အလုိက္ႏႈန္း
ထားအျဖစ္ ၄ ဒသမ ၉၇ သန္းယူနစ္ျဖင့္ သုံးႏွစ္ခြဲနီးပါးကာလအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ အလ်င္ျမန္ဆုံး
ႏႈန္းထားျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း အဆုိပါ အမ်ိဳးသားအိမ္ရာအက်ိဳးေဆာင္မ်ားအသင္းက ဗုဒၶဟူး
ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑