ႏိုင္ငံတကာအင္ဂ်င္နီယာျပပြဲတြင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၏လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုမႈ အားနည္းေန

တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာအင္ဂ်င္နီယာျပပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - လြင္ကိုတိတ္တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာအင္ဂ်င္နီယာျပပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - လြင္ကိုတိတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
အပါအ၀င္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာျပပြဲ အား က်င္း
ပႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါျပပြဲ ေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံအေျမာက္အျမား၏ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား
ရရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ဘက္မွ ျပည္တြင္း ၌ လက္ေတြ႕လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္မွာ အလြန္အား
နည္းေၾကာင္း ျပပြဲအတြင္း ၀င္ေရာက္ျပသသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားက ေျပာသည္။

"ဒီျပပြဲက ႏိုင္ငံတကာအင္ဂ်င္ နီယာျပပြဲဆုိေပမယ့္ ထင္ထား သေလာက္ လာၿပီးျပတဲ့ႏိုင္ငံက
နည္း တာ ေတြ႕ရတယ္။ လာျပတဲ့ႏိုင္ငံေတြ က ျမန္မာႏိုင္ငံကလုပ္ငန္းေတြကုိ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား
တာကိုေတာ့ ေတြ႕ရ တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကယ္လာၿပီး ဒီမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔၊ ပူးေပါင္းၿပီး စီးပြား
ေရး လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ အခုထိတစ္ခုမွျဖစ္မလာေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ဒီျပပြဲ
မွာလာျပတယ္ဆုိတာကလည္း ျပည္တြင္းေရနံ နဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ကုမၸဏီတစ္ခုရွိတယ္ဆုိတာကို ႏိုင္ငံတကာကလာျပတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြ သိေစခ်င္တာေၾကာင့္
၀င္ျပျဖစ္ တာပါ။ သူတုိ႔ဘက္ကို ေလ့လာၾကည့္ ေတာ့လည္း သူတုိ႔ေတြက ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ႏိုင္ငံ
မွာ လာၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္စိတ္၀င္စားတယ္ ဒါေပ မယ့္ တရား၀င္၀င္ေရာက္လာတာ
မ်ဳိး က အရမ္းနည္းပါတယ္"ဟု ျပပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ျပသသည့္ United Engineering Group of
companies မွ ျပပြဲတာ၀န္ခံျဖစ္သူ ဦးဖိုးေအးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

အဆုိပါျပပြဲအတြင္း ျပသသည့္သံုးရက္တာအတြင္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွယ္ဆက္သြယ္မႈအထုိက္အေလ်ာက္သာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္
ျပသသည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေျပာသည္။"ျပပြဲရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္ကိုေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့
ကုမၸဏီတစ္ခုႏွစ္ခုရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ေလးေတြကိုေတာ့ ရလိုက္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက Technical Training ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္လူေတြကို သူတုိ႔
သေဘာက်ၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆိုလာကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔လည္း စကား ေျပာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔
ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီကိုစိတ္၀င္စား တာကို ေတြ႕ရတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ပူးေပါင္းလုပ္
ခ်င္တဲ့ သေဘာေလးေတြ ေလာက္ေတာ့ ေတြ႕ရတယ္။ အရမ္း ျပတ္ျပတ္သားသားႀကီးေတာ့
မဟုတ္ ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ပိုင္းဆက္ၿပီး ကမ္းလွမ္းလာမလားဆုိတာေတာ့ မေျပာတတ္ေသးဘူး"
ဟု ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျပသျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလာေရာက္
လုပ္ကိုင္ရန္စိတ္၀င္စားၿပီး ေလ့လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူအေျခစိုက္ Borger ကုမၸဏီမွ တာ၀န္
ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက rotary loabe pumps ေတြကို ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ လာၿပီးျပသတဲ့ သေဘာကေတာ့ ဒီ ႏိုင္ငံက ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ ငန္းေတြ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ေတြကို ေလ့လာခ်င္လို႔ ေနာက္ၿပီး ဒီက လူေတြရဲ႕စိတ္ပါ၀င္စားမႈေတြ
ကို သိခ်င္လို႔ပါ။ ဒီမွာလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အရင္ဦးဆံုးဒီက
ေဒသခံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ အဲလုိပူးေပါင္းမယ္ဆုိရင္လည္း ဒီဘက္က ေဒသ
ခံလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာေဆြးေႏြးၿပီးမွ လုပ္လုိ႔ ရမွာပါ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါႏိုင္ငံတကာ အင္ဂ်င္နီယာျပပြဲအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ႏွစ္၌ျပသရန္အတြက္ အစီအ
စဥ္ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္က်င္းပမည့္ပြဲမ်ားတြင္ ယခုထက္ပို
မိုသည့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ျပသမည့္ကုမၸဏီမ်ားအား စနစ္တက်စီစဥ္
သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဒီလိုျပပြဲမ်ဳိးက အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ေပးၿပီး စီစဥ္သင့္တယ္။ ဒီျပပြဲက အရမ္း အခ်ိန္ကပ္မွ က်င္းပမယ္
ဆုိၿပီး စီစဥ္ ျဖစ္သြားတာ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဆုိရင္ ဒီလုိပြဲမ်ဳိးကို တစ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီးျပင္
ၾကတာ။ ေနာက္ၿပီး ဒီပြဲကိုစီစဥ္တဲ့ စင္ကာပူကကုမၸဏီ အေနနဲ႔ကလည္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ဆုိေတာ့
အဆင္မေျပတာေတြ ရွိမွာ ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္ နီယာ အသင္းအေနနဲ႔လည္း ဒီပြဲ
မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ကူညီထားပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာအားလည္း နည္းသြားတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။
ပထမႏွစ္ရက္မွာဆုိ လူေတာ္ေတာ္နည္းတယ္။

ဒါေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အသင္းရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီေတြကိုလည္း ဒီပြဲမွာ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈဖုိ႔ဖိတ္
ေခၚတာေတြ လုပ္ခဲ့ ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္ နီယာအသင္းမွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ
ဦးဖိုးေအးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အင္ဂ်င္နီယာျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေပါင္း ၁၀ ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီေပါင္း ၅၀ တို႔
ပါ၀င္ ျပသခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑