၂၀၁၅ တြင္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ပိုမို ခိုင္မာမည္ဟု သမၼတအၾကံေပးမွ သံုးသပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ႀကီးမႉး၍ အသင္းႀကီး၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္
အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္
ၿမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း႐ံုးခ်ဳပ္ တြင္
က်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ႏွင့္ အနာဂတ္ အလားအလာအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္ သမၼတ အၾကံေပးျဖစ္သူ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္
ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား အေၾကာင္းကို
ဦးစြာ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။ "ကြ်န္ေတာ္ ျမင္မိသေလာက္ကို ေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ေျမေဈးေတြက အရမ္းကိုႀကီးျမင့္ေန တာကို ေတြ႕ရၿပီး ဒါေတြက အက်ဳိး ေဆာင္ေတြေၾကာင့္လည္း
မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္၊ ဒီလိုအေတြးအေခၚမ်ဳိးက ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို နားမလည္တာကို
ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ၿပီး ၀ယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားကို စဥ္းစား ရမွာပါ။"

"ဒီကေန႔အခ်ိန္အခါမွာဆိုရင္ အိမ္ ျခံေျမေၾကာ္ျငာေတြဟာ ေနရာကို လိုက္ၿပီး ေဈးႏႈန္းေတြႀကီးျမင့္
မႈ အလိုက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေၾကာ္ျငာလာၾကတာကို ေတြ႕ရၿပီး သိရသေလာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့
အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ၿပီးေခါင္မိုးအိမ္တစ္လံုးရဲ႕ တစ္လ အငွားေဈးက ကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခြဲရွိၿပီး
ဗဟန္း ေရႊေတာင္ၾကားမွာရွိတဲ့ အိပ္ခန္းရွစ္ခန္းပါ သံုးထပ္အိမ္တစ္လံုးရဲ႕ အငွားဖြင့္ေဈးကေတာ့
တစ္လေဒၚလာ ၁၀,၅၀၀ ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္၊ ဒါေတြ ကေတာ့ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚ
ေနတဲ့ ျမင့္မားေနတဲ့အငွားေဈးႏႈန္းေတြပါ"ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသိသိသာသာ
ေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လာေရာက္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လာျခင္း က အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္း ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္
ေကာင္းက်ဳိးလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္း သက္က သံုးသပ္ေျပာ
ဆိုခဲ့သည္။

"အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာက ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြက ဒီႏိုင္ငံမွာ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွဖို႔
အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာတာေတြ႕ရတယ္၊ ႏိုင္ငံ တကာက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေလ်ာ့နည္း
လာတာနဲ႔အမွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၀င္ေရာက္လာ တာက အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ကို ပိုမို
ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာေစတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ပါပဲ၊ ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ေတာ့ ကန္ေဒၚလာ သန္း
၄၄၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားတဲ့ ဗီယက္နမ္က  Hoang Anh Gia Lai စီမံကိန္းက အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံ
ျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းတစ္ခု ပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမေနရာ ရွားပါး လာမႈႏွင့္အတူ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္းတရိပ္ရိပ္
ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုအတြက္ေၾကာင့္ နာမည္ရ ဟိုတယ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္
တစ္ခုစာ ေပၚထြက္မႈေႏွာင့္ ေႏွးခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လာၿပီဆိုရင္ပထမဆံုးေမးတဲ့ေမးခြန္းက
ဒီႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ေျမေနရာ က်ယ္က်ယ္ရွိရဲ႕လား ဆိုတာပါပဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမွာက
ေျမေနရာရွားပါးတဲ့ ကိစၥက ရွိေနတဲ့အတြက္ ေျမေဈးေတြက သူေနရာနဲ႔သူ ေဈးျမင့္ေနမွာ ျဖစ္တယ္၊
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေျမေဈးေတြျမင့္ေနတာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူေတြကို ဟန္႔တားႏိုင္တဲ့အဟန္႔ အတား
တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနမလားဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြၾကားမွာ ေမးခြန္းထုတ္
စရာ ျဖစ္လို႔ ေနပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဈးျမင့္ေခၚဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ျဖစ္တည္လ်က္ရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမေဈး ကြက္သည္ ေရႊေဈး၊ ေဒၚလာေဈး
အတက္အက်၊ ေက်ာက္မ်က္ကုန္ သည္မ်ား၏ ေဈးကစားမႈမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ
အဆိုပါ က႑မ်ားတြင္ေဈးႏႈန္းအတက္အက် ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက အိမ္ျခံ ေျမတြင္ ေဈးကြက္
ေပါက္ေဈး ထက္ပိုျမင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္လာေစ သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လူေန တိုက္ခန္း၊ ႐ံုးခန္းေနရာ၊
စက္မႈဇုန္ ေျမ၊ ဟိုတယ္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေရွာ့ပင္း ေမာလ္ေနရာမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိ ဘဲ အေရအတြက္
ကိုျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း လည္း ၎
က သံုးသပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္၏ အနာဂတ္အလားအလာမွာ
"property flipping"ဟုေခၚတြင္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔တည္းတြင္ ပင္ နာရီပိုင္းအတြင္းေဈးျမင့္လက္
လႊဲ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိ သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္
ဟုလည္း ၎ကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

"ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိကာလ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေဈးေတြက အိမ္နီး ခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္
ရင္ ႏွစ္ဆ နီးပါးေလာက္ျမင့္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ သလို လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွာ ရွိတဲ့တစ္ဧကေပါက္
ေဈးက ေဒၚလာ ၅၃၀,၀၀၀ ရွိေနၿပီး ဒီေဈးက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၊ ေအာ္လန္ဒို၊ ဖေလာ္ရီဒါ မွာရွိတဲ့
စက္မႈဇုန္တစ္ဧက ေပါက္ေဈးထက္ ၁၂ ဆေလာက္ပိုမ်ားတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္"ဟုလည္း ၎
ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ႐ံုးခန္းငွားရမ္းမႈႏႈန္းထားမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ထက္စာလွ်င္ ၂၀၁၂ တြင္
သံုးဆခန္႔ ျမင့္တက္လာသည္ဟုလည္း သိရၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္စတုရန္းမီတာ လွ်င္ ငွားရမ္းခ
၆၅ ေဒၚလာရွိ သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ ေဒၚလာ
၁၅၀ အထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးစီး၍ စီးပြားေရးေဈးကြက္ ပိုမို
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး လာခ်ိန္တြင္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္မွာလည္း ပိုမိုပီျပင္စြာ လႈပ္ရွားအသက္၀င္လာခဲ့ၿပီး
အိမ္ျခံေျမက႑သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိအေျခအေနမွာ အေနာက္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းေန
ၿပီဆိုေတာ့ ဒီအခ်က္က အိမ္ျခံေျမက႑ထဲကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္
အဓိက ဆြဲေဆာင္ တဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ျပည့္ျပည့္
စံုစံုက်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့အျပင္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ လည္း
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္"ဟုလည္း ၎က ေျပာ
သည္။

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အလားအလာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမို တြင္က်ယ္ခိုင္မာလာမည္ ျဖစ္
သည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပား၍ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္မား
လာေသာ က႑တစ္ရပ္ အျဖစ္ ရပ္တည္လာမည္ျဖစ္သည္ဟု လည္း ၎ကသံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑