Capital Development Ltd ကြန္ဒုိမီနီယံကို စတင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိ

Capital Development Limited မွ ေျမအက်ယ္အ၀န္း ၁၂ ဧက ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- SuppliedCapital Development Limited မွ ေျမအက်ယ္အ၀န္း ၁၂ ဧက ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- Supplied

Capital Development Ltd (CDL) သည္ Capital Diamond Star Group ၏ ေဆာက္လုပ္
ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ ပထမဦးဆံုး အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိအိမ္ရာစီမံ
ကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Gems Garden ဃသညိသာငညငကာ် ကို အမွတ္ ၁၁၃၊ အင္းစိန္လမ္း၊
လိႈင္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း Capital Development Limited မွ ထုတ္ျပန္ ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
သိရွိ ရသည္။

Gems Garden ကြန္ဒိုမီနီယံ အပါ အ၀င္စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ၁၂ ဧက က်ယ္၀န္းေသာေျမ
အက်ယ္အ၀န္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး Gems Garden ၏ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို အိမ္ရာ
မ်ားကို ေခတ္မီလွပေသာ ဗိသုကာဒီဇိုင္းလက္ရာမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ လူေနမႈျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္
လာ မည့္ Capital City ႏွင့္ေပါင္းစပ္ ကာ စီမံကိန္းအဆင့္မ်ားအလိုက္ တည္ေဆာက္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း Capital Development Limited မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ကိုစိုးသီဟလိႈင္ က
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

"Gems Garden ကြန္ဒိုမီနီယံ စီမံ ကိန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ မွာ စတင္တည္ေဆာက္
ပါတယ္၊ တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္ကိုေတာ့ ၃၆ လ လို႔ ခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္၊ ျပည္သူ
လူထုကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ ေန႔မွာ စတင္ေရာင္းခ်မွာ ျဖစ္ပါ တယ္၊ ြနာ် ကြန္ဒိုမီနီယံ
ကေနရာ ေကာင္းမွာ တည္ရွိတဲ့အတြက္ ေနထိုင္ သူေတြအတြက္ သြားလာဆက္သြယ္ေရး
အဆင္ေျပလြယ္ကူမွာ ျဖစ္ပါ တယ္၊ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီစီမံကိန္း က ဓမၼာ႐ံုလမ္းနဲ႔ အင္းစိန္
လမ္းေထာင့္ မွာတည္႐ွိတဲ့အျပင္ လွည္းတန္းလမ္းဆံုနဲ႔ အင္းလ်ားလိပ္ကေနလည္းတစ္ကီလိုမီ
တာေလာက္သာ ကြာေ၀းတဲ့အတြက္ ေနထိုင္သြားလာေရးအခ်က္ အခ်ာက်တဲ့ေနရာမွာ တည္
ရွိတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္လည္းေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတိုင္းအတာ ႀကီးမားတဲ့စီမံကိန္း
ႀကီးကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ျဖစ္ခဲ့တာပါ"ဟု ကိုစိုးသီဟလိႈင္ က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းပထမ အဆင့္ျဖစ္ေသာ Gems Garden ကြန္ဒိုမီနီယံတြင္၂၁ ထပ္စီအျမင့္ရွိေသာ တာ၀ါ
ေလးခုပါရွိၿပီး တာ၀ါေလးခုတြင္အခန္းစုစုေပါင္း ၅၈၄ ခန္းပါ ရွိသည္။ ေခတ္မီ သည့္ေနထိုင္မႈစနစ္
မ်ားကိုခံစားရရွိ ႏိုင္ရန္ ြနာ် ကြန္ဒိုရွိအခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီနည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး
စနစ္တက်ျဖင့္က်ယ္၀န္း စြာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္လူ
ေန မႈအဆင့္အတန္းသစ္တစ္ခုကို ရရွိပိုင္ ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရ သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၁ ထပ္တြင္က်ယ္၀န္း ေသာ စနညအ့သက်န မ်ားပါရွိၿပီး ထိုမွ တစ္ဆင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏
လွပေသာျမင္ကြင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္အခန္း
မ်ားကို အေရာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ရာ ကနဦးအေရာင္းဖြင့္လွစ္ သည့္ ေဈးမွာ တစ္စတုရန္း
ေပလွ်င္ က်ပ္ ၁၈၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္မွ စတင္ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Gems Garden ကြန္ဒိုမီနီယံရွိအခန္းစုစုေပါင္း၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုအိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းႏွင့္အိပ္ခန္း
သံုးခန္းပါ၀င္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားအျဖစ္ အခ်ိဳးတူ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။

အိပ္ခန္း ႏွစ္ခန္းပါေသာ ကြန္ဒိုခန္းမ်ားသည္တစ္ခန္းလွ်င္ ၈၉၇ စတုရန္းေပက်ယ္၀န္းၿပီး အိပ္ခန္း
၃ ခန္းပါေသာကြန္ဒိုခန္းမ်ားသည္တစ္ခန္းလွ်င္ ၁,၅၀၅ စတုရန္းေပက်ယ္၀န္း ၍ အခန္းတိုင္းတြင္
ေခတ္မီဆန္းသစ္ ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ထားၿပီး သဘာ၀အလင္းေရာင္ရရွိေစရန္လည္း
ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္အျပင္ အိမ္အကူခန္း၊ စတိုခန္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ထည့္သြင္းတည္
ေဆာက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ စီမံကိန္းဒုတိယအဆင့္ကို Capital City ဟု အမည္ေပး
ထားၿပီး ေျမဧရိယာ ၆.၅ ဧကေပၚတြင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
လည္း ကိုစိုးသီဟလိႈင္က ဆက္လက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းဒုတိယအဆင့္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ေ႐ွာ့ပင္းေမာလ္မ်ားတြင္အႀကီးဆံုး ႏွင့္ေခတ္
အမီဆံုးျဖစ္လာမည့္ Capital Mall အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီ service apartment
မ်ား၊ ႐ံုးခန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုတစ္ခုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္ရာမ်ားပါ၀င္
ေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုတို႔ ပါ၀င္ သည္။ စီမံကိန္းတတိယအဆင့္ကို ေျမအက်ယ္
အ၀န္း သံုးဧကေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎စီမံကိန္း မွာ လူေနအိမ္ရာမ်ားအတြက္ သီး
သန္႔ သာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း၎ကေျပာသည္။

"ဒီစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးၿပီးစီးသြားရင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရ iconic landmark တစ္ခုျဖစ္လာမယ္
လို႔ အေသအခ်ာေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဗိသုကာ ဒီဇိုင္းအရလည္းလက္ရာေကာင္းမြန္ တဲ့အတြက္ ဒီစီမံ
ကိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ေရွာ့ပင္းစင္တာနဲ႔အမ်ား ျပည္သူ အပန္းေျဖစရာေနရာေတြထဲမွာ မရွိ မျဖစ္
အေရးပါလာတဲ့ ူေညိာေမု တစ္ခု ျဖစ္လာမယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

Gems ကြန္ဒိုမီနီယံတြင္ ေရကူးကန္၊ ဘက္စံုအဆင့္အတန္းျမင့္အားကစားခန္းမ၊ ကေလးေရကူး
ကန္၊ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင့္ snack ban ၊ ဘက္စံုသံုးခန္းမမ်ား၊ ကေလးအားကစားကြင္း၊ အားကစားေလ့
က်င့္ရန္ျပင္ပ ေနရာ၊ barbeque ေကာင္တာ၊ လမ္း ေလွ်ာက္ရန္ ေလွ်ာက္လမ္းေနရာမ်ားႏွင့္
rooftop garden စသည့္ facility မ်ားပါ၀င္သည္။

Gems ကြန္ဒိုရွိအထပ္ျမင့္တာ၀ါေလးခုတြင္ တစ္ခုစီတြင္ ဓာတ္ေလွကားသံုးစီး၊backup generator
၊ေရသန္႔စင္သည့္စနစ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး အထပ္ျမင့္တာ၀ါေလးခုအတြက္ ကားပါကင္စုစုေပါင္း ၇၀၀
ေက်ာ္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ Capital Development Ltd မွ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း
အတြက္ ဒီဇိုင္းကို စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိနာမည္ရ ထင္ရွားေသာ RSP Architects Planners and
Engineers မွ တာ၀န္ယူဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးထားေၾကာင္း သိ ရသည္။

RSP Architects Planners and Engineers ကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲ သည္မွာ ၅၇ ႏွစ္ေက်ာ္
သက္တမ္းရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ ထားရွိသည့္
အေတြအၾကံဳရွိ ၀ါရင့္အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္နာမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အႀကီးဆံုးေသာ အဖြဲ႕
အစည္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ဒီဇိုင္းလက္ရာကြဲျပားေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ားစြာကိုလည္း ဖန္တီးေရးဆြဲေပးခဲ့
ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Traders Hotel ႏွင့္ Shangri-La Regency
Apartment ၏ဒီဇိုင္းလက္ရာ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Gems Garden ကြန္ဒိုကိုတည္ ေဆာက္ရာတြင္ Capital Development Limited (CDL) ႏွင့္
အတူ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္းနာမည္ႀကီးေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Hoa Binh
Real Estate Construction Corporation of Vietnam တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ
ေဆာက္ လုပ္ေရးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Hoa Binh သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ေဆာင္ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႀကီးမားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

CDL ၏ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ယံုၾကည္ခ်က္တို႔မွာ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈ၊ တာ၀န္သိတတ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္
အားထားမႈတို႔ကိုေရွ႕ေဆာင္ျပဳသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ Gems Garden ကြန္ဒိုအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ
တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑