ၿမိဳ႕လယ္၌ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္တစ္လံုး ေပၚလာမည္

တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ပုံစံကို နမူနာေရးဆဲြထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ပုံစံကို နမူနာေရးဆဲြထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။

စင္ကာပူ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ Pan Pacific Hotels Group က
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၎တို႔၏ ဒုတိယေျမာက္ဟိုတယ္ျဖစ္လာမည့္ Pan Pacific Yangon Hotel တည္
ေဆာက္ေရး ေျခလွမ္းစတင္လိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္တည္ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးသစ္ႏွင့္ လဟာျပင္ေဈး
ေဟာင္းေနရာ၌ ၂၅ ထပ္အျမင့္ရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ရန္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ
ႏွင့္ Pan Pacific Hotels Group တုိ႔ အက်ဳိးတူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္အား ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္
ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

အဆိုပါဟိုတယ္အုပ္စုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါ့ခ္႐ြိဳင္ရယ္ဟိုတယ္ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ ႏွစ္ ကတည္းက
လုပ္ကိုင္ေနသည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပါ့ခ္႐ိြဳင္ရယ္ရန္ကုန္အေနနဲ႔ အရင္ကတည္းက အေျခခ်ေအာင္
ျမင္ေနၿပီး ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အခုအခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Pan Pacific ဆိုတဲ့ ေအာင္ျမင္
တဲ့ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကုိ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္ေတြထံ မိတ္ဆက္ေပးဖုိ႔ စိတ္အားထက္
သန္ေနပါၿပီ" ဟု အဆုိပါဟိုတယ္အုပ္စု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Gwee Lian Kheng က
ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဆာက္လုပ္သြားမယ့္ ဟိုတယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ၾကယ္ငါးပြင့္
အဆင့္ဟိုတယ္ကို ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Pan Pacific Yangon Hotel အမည္နဲ႔
အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ သြားမွာပါ" ဟုေရႊေတာင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

အဆုိပါေနရာတြင္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္အပါအ၀င္ ႐ံုးခန္းမ်ား၊ လူေနအိမ္ခန္း မ်ားႏွင့္ ေဈး
၀ယ္စင္တာမ်ားပါ၀င္မည့္ ၂၃ ထပ္ ႏွင့္ ၂၅ ထပ္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္
တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ဒုတိယအဆင့္တြင္မႈ ယခုလက္ရွိ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး
သစ္ယာယီေဈးေနရာတြင္ ၂၈ ထပ္အျမင့္ရွိ အေဆာက္အအုံအား ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကားအစီေရ ၁,၅၀၀ ခန္႔ ရပ္နား ႏုိင္မည့္ ေနရာလည္း ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးသစ္မွ
ဆုိင္ခန္းမ်ားကိုလည္း မူလေနရာေျမညီထပ္တြင္ ျပန္လည္အစားထုိး တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္
ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဈးသစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ မိုးလံု၊ ေလလံု ေလေအးေပးစက္ပါ၀င္သည့္ လူကူးတံတား
သစ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအုံ
ဒီဇိုင္း မ်ားအား စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ  DP Architect က ေရး ဆြဲေပးထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑