ဒူဘိုင္းအိမ္ရာေဈးကြက္ ျပန္ေကာင္းလာေသာ္လည္း စိုးရိမ္ေနရေသး

ဒူဘိုင္းႏိုုင္ငံရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု။ ဓာတ္ပံု- ေအအက္ဖ္ပီဒူဘိုင္းႏိုုင္ငံရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု။ ဓာတ္ပံု- ေအအက္ဖ္ပီ

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံ (ယူေအအီး) တြင္ အိမ္ေဈးကြက္ ထိုးက်ခဲ့အၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာကာလ၌
ဒူဘုိင္း၏ အိမ္ရာက႑ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အားေကာင္းလာမႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၀ယ္လုိအားမ်ား တက္လာျခင္းႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္လာျခင္းတုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဈးကြက္ၿပဳိလဲမႈကုိ ျပန္လည္အမွတ္ရေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္း အခ်က္
မ်ားျဖစ္ေနသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ၿပီးစီးခဲ့သည့္ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ Cityscape အိမ္ရာ
ျပပြဲတြင္ ဟိတ္ဟန္မ်ားလွေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း ပုံစံငယ္မ်ား ပါ၀င္ျပသခဲ့ၿပီး အိမ္တန္ဖုိးမ်ား
ထက္၀က္ခန္႔အထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္ ဒူဘုိင္း ေဈးကြက္အတြင္း ယုံၾကည္မႈအသစ္မ်ား ျပသ ခဲ့
သည္။ သုိ႔ေသာ္ သဘာ၀မဟုတ္ဘဲ ဖန္တီးထား သည့္ လက္ဖ၀ါးပုံစံ ကြ်န္းမ်ားအပါအ၀င္
ယူေအ အီးရွိ အထင္ကရ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ရာလုပ္ငန္းႀကီး
Nakheel ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အလီလူတက္က ျပန္လည္အသက္၀င္လာေသာ ဒူဘုိင္းေဈးကြက္
အေပၚ ျပင္းျပင္းျပျပ ယုံၾကည္မႈရွိေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

"ဒူဘုိင္းေဈးကြက္ တစ္ဖန္ျပန္တုိးတက္လာပါၿပီ"ဟု ၎ကေျပာသည္။ လူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းအခ်ဳိ႕
ႏွင့္အတူ ေဖာ္ ထုတ္ထားေသာ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ
မ်က္ႏွာစာပုိင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အသစ္တစ္ခု အတြက္ Nakheel မိတ္ဆက္ျပသပြဲတြ
င္ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒူဘုိင္းကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒူဘုိင္းဟာလည္း စီးပြား ေရးအေျခ
အေန တစ္ဖန္ျပန္ေကာင္းလာေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေဈးကစားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္မွာ
ဘယ္လုိစိုးရိမ္ေသာကမွ မရွိပါ ဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ေဈးကစားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာ
ေဈးႏႈန္း မ်ား အျမင့္ဆုံးအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းကာလ
အတြင္း ယင္းေဈးႏႈန္းမ်ား ႐ုတ္ျခည္း ထုိးက်ခဲ့ သည္။

ဒူဘုိင္းအိမ္ရာက႑သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ လာသည့္
နည္းတူ ဒူဘုိင္းအိမ္ရာေဈးကြက္ သည္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း မျဖစ္ခင္ ငါးႏွစ္အတြင္း
လ်င္ျမန္စြာတုိးတက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအတြင္း ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ေပၚ
ေပါက္လာသည့္အခါ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၀င္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အိမ္ရာေဈးကြက္
တြင္ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ေႂကြးထူေနေသာ အစုိးရႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား
က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဒူဘုိင္း၏စီးပြားေရးသည္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေႂကြးၿမီမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း ဒူဘုိင္း သည္ ၎၏ တစ္ဟုန္
ထုိးတုိးတက္ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္
ငန္းမ်ားအေပၚ အားကုိး၍ ေႂကြးၿမီျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည္။

ဒူဘုိင္း၏စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂ တြင္ ၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင္
ႏႈန္းျဖင့္ တုိးတက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑