ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး ေက်ာက္မ်က္ခန္းမရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားခိုင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး စူပါေ၀ါလ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ခန္းမအတြင္းတြင္ရွိသည့္ ေက်ာက္
မ်က္ရတနာအေရာင္းေကာင္တာမ်ားအား အဆုိပါ စူပါေ၀ါလ္ ခန္းမ၏ပိုင္ရွင္က ငွားရမ္း ထား
လ်က္ရွိရာ ယခုအခါတြင္ ဆုိင္ခန္း မ်ားအား အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ငွား
ရမ္းသူမ်ားအား ဒီဇင္ဘာလကုန္မွစ၍ ဖယ္ရွားခိုင္း ေသာ္လည္း ငွားရမ္းသူမ်ားကမူ ဆက္ လက္
လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

"ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕ ဆုိင္ခန္းေတြမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကတည္းက သတိေပးစာေတြ လာကပ္
သြားတယ္။ အဲဒီစာထဲမွာ ဒီလကုန္မွာ အၿပီးထြက္ေပးရမယ္ဆုိၿပီး ေရးထားတယ္။ ကုမၸဏီ
အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီခန္းမႀကီးကို အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္မယ္လုိ႔ပဲ ေျပာတယ္။ တျခား
ဘာမွ မေျပာဘူး။ မေျပာတဲ့အျပင္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း သည္းခံပါဆုိၿပီး လည္း စာကပ္ထားေသး
တယ္။ သူတုိ႔ အေနနဲ႔ေတာ့ ညႇိႏႈိင္းမႈ လုပ္ေပးသင့္ တယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ ဆုိင္ခန္းငွားတဲ့သူေတြ
အေနနဲ႔ကေတာ့ လံုး၀ ဖယ္ရွားမေပးႏိုင္ ပါဘူး"ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး တြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သူ ြသူိနည ံသက်န ေက်ာက္မ်က္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚခင္မာ၀င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စူပါေ၀ါလ္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာခန္းမတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းေကာင္တာ
ေပါင္း ၆၀ ၀န္းက်င္ ခန္႔ရွိၿပီး ေကာင္တာငွားရမ္းသူ ၃၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"ကြ်န္မတုိ႔လို ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆုိင္ဆုိတာက ဗိုလ္ခ်ပ္ေဈးလုိ ေနရာမွာမွ မဖြင့္ရင္ တျခား
ေနရာေတြမွာ ဘယ္လုိမွ အဆင္မေျပဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဈးထဲမွာ တျခားေနရာလြတ္ေတြ မရွိ
ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ဆုိင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး ထဲမွာ ျပန္ဖြင့္ဆုိတာလည္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ
ဘူး။ ဒါဟာ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္လာတဲ့အတြက္ ကြ်န္မတုိ႔ကလည္း ဒီမွာ
ဆုိင္ဖြင့္ လာတာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေနပါၿပီ" ဟု ေယာ္ရႊင္ ေက်ာက္မ်က္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚခင္ႂကြယ္
ကေျပာသည္။

ယင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးရွိ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာခန္းမမွာ ယခင္က သမ၀ါယမ ပိုင္ျဖစ္၍ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္
တြင္မႈ စူပါေ၀ါလ္ ကုမၸဏီသို႔ တာ၀န္ယူရန္လႊဲေျပာင္းေပး ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္မႈ အဆုိပါ ေက်ာက္
မ်က္ရတနာခန္းမမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ ခန္းမ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခုျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ဆုိင္ခန္း
ငွားရမ္းသူမ်ားအား ဖယ္ရွား ခုိင္းမႈအေပၚ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ က ၿပီးခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ၿပီး လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ လည္း
ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္ က ဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ ကေျပာသည္။

"၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ကေတာ့ ဒီဆုိင္ခန္းေတြကေတာ့ သမ၀ါယမ ဆိုင္ခန္းေတြ၊ ႏုိင္ငံပိုင္ဆုိင္
ခန္းေတြ ျဖစ္တယ္။ အေစာပိုင္းမွာေတာ့ သမ၀ါ ယမလုပ္ငန္းေတြကို အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ေတြကို
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို သူတုိ႔ေတြမပိုင္ပါဘူး။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္
ေလာက္ကစၿပီး အမႉေဆာင္အဖြဲ႕ေတြ ရယ္ သမ၀ါယမက အဆင့္နိမ့္ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕ရယ္
ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေရာင္းမယ္ ဆုိၿပီးလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းကို ေရာင္းတာ ၀ယ္တာက ျပႆနာမရွိေပမယ့္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကို ေရာင္းတာ၀ယ္တာက ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္က
ေရာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သမ၀ါယမဦးစီးဌာနႏွင့္စူပါေ၀ါလ္ကုမၸဏီအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တြင္ ယင္းအခ်ိန္၌တာ၀န္
ယူသည့္ သမ ၀ါယမ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာ
တူညီခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ထား သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားေတြ႕ရွိသည္ဟု သမ၀ါယမဦးစီးဌာနမွ
ထုတ္ျပန္ထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ခန္းမတြင္ ယခင္က သမ၀ါယမေက်ာက္မ်က္ရတနာခန္းမအျဖစ္
စူပါေ၀ါလ္ကုမၸဏီ မွ တစ္ဆင့္ခံငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ "အရင္တုန္းက သမ၀ါယမက ဆုိင္ခန္း
ေတြကို စူပါေ၀ါလ္က တစ္ဆင့္ ငွားတယ္လို႔ပဲ ကြ်န္မတို႔ ထင္ခဲ့တာ။ ဆုိင္းခန္းခရွင္းလို႔ ေငြလက္
ငင္း ျဖတ္ပိုင္းေပးရင္လည္း သမ၀ါယမဆုိတဲ့ တံဆိပ္နဲ႔ပဲ ေပးခဲ့တာ။ အခုေနာက္ပိုင္း မွ သူတုိ႔ေတြ
က ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိၿပီး ဖယ္ခိုင္းေနတာပါ" ဟု ေဒၚခင္ႂကြယ္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑