အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရဇုန္တြင္၊အိမ္ရာေျမေဈး ျမင့္တက္ႏုိင္

ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံတစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဟိန္းလတ္ေအာင္ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံတစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဟိန္းလတ္ေအာင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးသာယာမႈထိန္းသိမ္းရန္ရည္ရြယ္
ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေျမအသံုးခ်မႈ ဇုန္မ်ား သက္မွတ္ရန္စီစဥ္ခဲ့သည့္အတြက္ အိမ္ျခံ
ေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါ သတ္မွတ္ဇုန္မ်ားတြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံု
ဇုန္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည့္အတြက္ ယင္း ေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ရာေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္
ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းက ေျပာသည္။

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဇုန္ ၁၁ ဇုန္ ခြဲျခားသတ္မွတ္မယ္ဆိုလို႔ အခု အိမ္ျခံေျမေဈးေတြ နည္းနည္းလႈပ္ခတ္
သြားတယ္။ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ မယ့္သူေတြက ေျမေနရာက်ယ္ေတြကို လိုက္ ၀ယ္ေနရာ
ကေန ဇုန္ေတြသတ္မွတ္မယ္ ၾကား ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းမ၀ယ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အေနအထား
ျဖစ္သြားတယ္"ဟု စိုင္းခြန္ေနာင္အိမ္ျခံ ေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရမည့္ေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမေဈးမ်ား ျမင့္ၿပီးျဖစ္ သျဖင့္
ေဈးႏႈန္းထပ္မတက္ႏုိင္ေသာ္လည္း အိမ္ျခံေျမေဈး နိမ့္က်လ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ား တြင္ သိသိ
သာသာေဈးတက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ခန္႔မွန္းသည္။

"ဒဂံုနဲ႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ေတြလို ဧရိယာအက်ယ္ ေတြရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံု
ေတြဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔လိုသလို အထပ္ျမင့္ေတြလည္း ဖြံၿဖိဳးဖို႔လုိတယ္။ အဲဒီလုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ အိမ္ျခံေျမေဈးေတြ မွ်တသြား ႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံု ေဆာက္လုပ္ရင္ရတဲ့ေနရာက ေျမေဈး ေကာင္းၿပီးသား ေနရာမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ ေဈး အေျပာင္း
အလဲက မသိသာေပမယ့္ ေျမေဈး သိပ္မရွိတဲ့ေနရာမ်ဳိးမွာဆုိရင္ ၀ယ္လုိအားေတြ ေၾကာင့္ တစ္ဟုန္
ထုိး ျမင့္တက္သြားႏိုင္တယ္။ ဇုန္သတ္မွတ္တာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ခ်ဲ႕မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ႏိုင္တဲ့
အတြက္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈက ပိုေကာင္း
လာႏုိင္ပါတယ္"ဟု ဦးရန္ေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ခြဲျခားသတ္မွတ္လိုက္သည့္ ၁၁ ဇုန္တြင္ တစ္ခု ခ်င္းအတြက္ရရွိမည့္ ေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္း
ေပၚမူတည္ကာ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ကြာျခားသြား ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ
အသင္းဗဟိုမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာသည္။

"ဇုန္တစ္ခုအတြက္ သတ္မွတ္ေပးမယ့္ ေျမအက်ယ္အ၀န္းက အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းကို ကြာျခား
သြားႏုိင္တယ္။ ဥပမာ ဪ စီးပြားေရးဇုန္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ ေျမအက်ယ္က နည္းေနၿပီး
စီးပြားေရးလုပ္မယ့္သူက မ်ားေနရင္ ေျမေဈးတက္ႏိုင္တယ္"ဟု ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕ျပင္ေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္မူ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ျမင့္
တက္ႏုိင္ၿပီး အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုလက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္တြင္ အိမ္ရာေျမ၀ယ္လိုအားထက္ ကြန္ဒို
တုိက္ခန္း၀ယ္လိုအားႏွင့္ ငွားလိုအားမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္
မ်ားက ေျပာသည္။

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြန္ဒိုနဲ႔ တုိက္ခန္း ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္က ဆက္ၿပီးရွိေနဦးမွာပါ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခုေဈးကြက္ထဲမွာက ေျမတုိ႔ အိမ္တုိ႔ ၀ယ္တာထက္ ကြန္ဒိုနဲ႔ တုိက္ခန္း
ေတြကို ၀ယ္တာနဲ႔ ငွားတာက ပိုမ်ားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ ငွားရမ္းႏႈန္း ကလည္း
မ်ားလာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္ ေဆာက္လို႔ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဈးေတြျမင့္ လာႏိုင္ပါ
တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေတာ့ ဆက္တုိက္မျမင့္ႏိုင္ပါဘူး"ဟု Estate Myanmar အိမ္ျခံ
ေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မႏြယ္နီ၀င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑