ဗိုလ္ဗထူးလမ္း၊တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာၿပီးပါက ဗိုလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ထပ္မံခ်ေပးမည္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚရွိ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳးဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚရွိ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳး

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမ ေပၚရွိ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းအား မဲစနစ္
ျဖင့္ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက ဗိုလ္မင္းေရာင္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားထပ္မံ ေခၚယူခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္ နီယာဌာန (အေဆာက္အံု) ဒုတိယဌာနမႉး ဦးေန၀င္းက
ေျပာသည္။

"ဗိုလ္မင္းေရာင္တိုက္ခန္းေတြက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၄၂ ရပ္ကြက္ထဲက ဗိုလ္မင္းေရာင္
လမ္းထဲမွာရွိပါတယ္။ ေဆာက္လက္စပဲ ရွိပါေသးတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္
တာျဖစ္လို႔ ဘယ္အခ်ိန္စခ်ေပးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက်မသိေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ဗထူး
လမ္းက အိမ္ရာေတြ ၿပီးရင္ေတာ့ ဗိုလ္မင္းေရာင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ခ်ထားေပးဖို႔ ျဖစ္လာမွာပါ။ အခု
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီစီမံကိန္းႏွစ္ခုရွိေနတာေပါ့" ဟု ဦးေန၀င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚရွိ တန္ဖိုး မွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ တိုက္ခန္း ေဈးႏႈန္း
မ်ားမွာ ၉၀၀ အမ်ိဳးအစား ပံုစံေအ၏စတုရန္းေပ ၉၂၇ ေပရွိ အခန္း ၉၀ အား တစ္ခန္း လွ်င္ က်ပ္
၃၄၇ သိန္း၊ ပံုစံဘီ၏စတုရန္းေပ ၈၈၇ ေပရွိ အခန္းေျခာက္ခန္းအား တစ္ခန္းလွ်င္ ၃၂၉ သိန္း၊ ၆၀၀
အမ်ဳိးအစား ပံုစံေအ စတုရန္း ေပ ၆၁၄ ေပရွိ အခန္း ၃၃၀ အား တစ္ခန္းလွ်င္ ၂၅၅ သိန္း၊ ပံုစံဘီ
စတုရန္းေပ ၅၆၅ ေပရွိ အခန္း ၂၂ ခန္းအား တစ္ခန္း ၂၃၇ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးသြား မည္ျဖစ္
သည္။

စုစုေပါင္း တိုက္ခန္း ၄၄၈ ခန္း ေရာင္းခ်မည့္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းရွိ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ လႊာမ်ား
ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အံု) တြင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ လႊာေပါင္း ၁၃,၀၀၀
ေက်ာ္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေန၀င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါတိုက္ခန္းမ်ားအား အရစ္က် သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္
ကာ ေရာင္းခ်မည့္တိုက္ခန္းအားလုံးမွာ ၄၄၈ ခန္းျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ေလွ်ာက္ထား
သည့္ အခန္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ မဲစနစ္ျဖင့္ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်မႈစနစ္ အရ တန္
ဖိုး၏ သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပထမ အရစ္အျဖစ္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

"ဒီအစီစဥ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲစနစ္ကိုလည္း သူတို႔ပဲ လုပ္မွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဌာနကေတာ့ အိမ္ရာ ေလွ်ာက္လႊာေတြကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးတာ ပဲ ရွိပါတယ္"
ဟု ဦးေန၀င္းကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑