ပုဂံေရွးေဟာင္းနယ္ေျမဇုန္အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အေဆာက္ အအုံသစ္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ တရား၀င္တားျမစ္ထား

ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း တရား၀င္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရယူကာ တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဉာဏ္လင္းေအာင္ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း တရား၀င္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရယူကာ တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဉာဏ္လင္းေအာင္

ပုဂံၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမဇုန္အတြင္း အေဆာက္အအုံထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ မႏၲေလးတုိင္း
ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း ေကာ္မတီ မွ ခြင့္ျပဳခ်က္
မထုတ္ျပန္မီ အခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းကို တားျမစ္ ထားေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းနယ္ေျမအတြင္း ဟိုတယ္မ်ားကိုေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ
တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့သည့္ Aye Yar River View Resort အေဆာက္အအုံ၀င္းအတြင္း
ဟိုတယ္ဘန္ဂလို အခန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသုိ႔
တင္ျပခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီခြင့္ျပဳခ်က္ မရမီအခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔တားျမစ္
ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

" အခုေလာေလာေလာဆယ္မွာ ဧရာဟိုတယ္ကိုတားထားတယ္။ သူတို႔ကို ဆက္ၿပီးမေဆာက္
လုပ္ဖို႔တားထားတာပါ။ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာပါ" ဟု
ပုဂံၿမိဳ႕ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္း
ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန (ပုဂံ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမ) ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးႏိုင္၀င္း က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Aye Yar River View Resort မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ ကို
ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္ ခဲ့ရာတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ
ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္သာေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က အဆိုပါဟိုတယ္၏
ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပုဂံရွိ ေဟာ္တယ္သို႔ ထပ္မံဆက္သြယ္ရာတြင္လည္း အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္
၍ ေျပာဆိုခြင့္မရွိေၾကာင္း သာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္အအုံဌာနမွ ဌာနမႉး
ဦးမ်ဳိးေအာင္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ခဲ့ရာတြင္လည္း ယင္းကိစၥသည္ မိမိတို႔ ကိုင္တြယ္ သည့္ကိစၥ
မဟုတ္ဘဲ တုိင္းအဆင့္မွ ကိုင္တြယ္ သည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ားရွိရာ ေဒသတြင္ အေဆာက္အအုံသစ္မ်ား ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္
ျခင္းမျပဳရန္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈဌာနက ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ္ လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီပါက အေဆာက္အအုံ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ခြင့္ကိုျပဳထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ
ဦးစီး ဌာနက ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။

"ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနကို အရင္ တင္ျပမယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနကစိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳႏိုင္တဲ့ အေန
အထားဆိုရင္ ခြင့္ျပဳမယ္၊ ခြင့္မျပဳသင့္တဲ့ အေနအထားဆိုရင္ ခြင့္မျပဳဘူးေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဧရာဟိုတယ္
က ခြင္ျ့ပဳခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မရ ေသးခင္မွာ ေဆာက္ႏွင့္ထားၿပီး ျဖစ္ေနလို႔ပါ" ဟု ဦးႏိုင္၀င္းက
ေျပာသည္။

ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ အေဆာက္အအုံသစ္ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္လို
ပါက ယင္းကိစၥမ်ားအေပၚ စည္ပင္သာယာေရး၊ ေျမစာရင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းဌာနတို႔က စိစစ္ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

"လုံး၀မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးသမားေတြက
အတင္းတိုးခ်ဲ႕လာၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳလာတဲ့ ပုံစံေတြျဖစ္လာေတာ့
လုံးလုံးကို တင္းၾကပ္ထားရတဲ့အေနအထား ျဖစ္လာတယ္" ဟု ဦးႏိုင္၀င္း က ေျပာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေရွ႕ေဟာင္းနယ္ေျမဇုန္အတြင္း အေအာက္အအုံသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ ကို တင္းက်ပ္
စြာ တားျမစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံသစ္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္မႈ အေတာ္နည္းပါးသြား
ေၾကာင္း ေညာင္ဦးၿမိဳ႕မွ ကားအငွား၀န္ေဆာင္ေရးလုပ္ကိုင္သူ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းနယ္ေျမအတြင္း ဟိုတယ္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္သည့္ ဟိုတယ္မ်ားက
ေဒသခံမ်ား၏ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ေနာက္
ပိုင္း ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကသတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည့္ ဇုန္နယ္ေျမ ၄ တြင္သာ ဟိုတယ္
မ်ား ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္မႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း ပုဂံၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထိုင္သူ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက
ေျပာသည္။

၎သည္ ယခင္က ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ေနထိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဟိုတယ္
မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ၿမိဳ႕သစ္မ်ားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးရာတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ မွစတင္ခါ ၿမိဳ႕သစ္၌ အေျခခ်ေန ထိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

"ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာသာ ဟိုတယ္ေတ ြတစ္လုံးၿပီး တစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳတယ္။ အကြက္ေတြ
႐ိုက္ၿပီး စီမံကိန္းေတြေဖာ္ေပးတယ္။ အခု ၿမိဳ႕သစ္ တည္လာတာ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေနေပမယ့္ အေျခ
မက်ႏိုင္ေသးဘူး။ စီမံကိန္းဆိုတာလည္း ဘယ္ ေနမွန္းမသိေသးဘူး။ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာက်ေတာ့
ဟိုတယ္ေတြကို ထပ္ေဆာက္ခြင့္ျပဳတယ္။ အခု ဒီမွာ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္ကလူေတြ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
သြားရတာေ၀းလို႔ မိုးကုတ္၀ိပႆနာေက်ာင္းေလးေဆာက္ဖုိ႔က်ေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူး" ဟု
ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းနယ္ေျမအတြင္း အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္
ထားေသာဥပေဒသည္ တိက်ျပတ္သားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ရွိန္က ေျပာသည္။

ဥပေဒ တြင္ အေဆာက္အအုံသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
ရွိ မရွိ စိစစ္ၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ စိစစ္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္သည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္လာရန္ တြန္းအားေပး သည့္
အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"လုံး၀ထပ္မံေဆာက္လုပ္ခြင့္ မျပဳဘူးဆို မျပဳဘူးဘဲ ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒ မွာကို အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ထားေပးတဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ရန္အခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီေၾကာင္း တင္ျပမယ္။
မကိုက္ညီရင္လည္း ကိုက္ညီ ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးဖုိ႔အတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ သူေတြကို
လာဘ္ထိုးႏိုင္မယ္။ ဆိုေတာ့ ဥပေဒ ကကို မျပတ္သားတဲ့အတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး ကိုျဖစ္ေစ
တာပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ Aye Yar River View Resort ၀င္းအတြင္း အေဆာက္အအုံ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္
လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လတ္တေလာတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီေဆာက္
လုပ္ျခင္းအတြက္ တားျမစ္ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ရန္ကိုက္ညီေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိၿပီး
ေနာက္ပုိင္းမွသာ ေဆာက္လုပ္ ရန္ သင့္မသင့္ကို ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဌာန က ထပ္မံစိစစ္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးႏိုင္၀င္း က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑