သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ေဒၚလာ၂၁ သန္းေက်ာ္ ရွယ္ယာ ေရာင္းမည္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဒု၀န္ႀကီး မစၥတာႏိုဘူဟီကိုဆာဆာကီတို႔အား သီလ၀ါစက္မႈဇုန္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးအၿပီး ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဘူးသီးသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဒု၀န္ႀကီး မစၥတာႏိုဘူဟီကိုဆာဆာကီတို႔အား သီလ၀ါစက္မႈဇုန္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးအၿပီး ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဘူးသီး

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္
ျမန္မာသီလ၀ါ ဟိုးဒင္း အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္
ဖိုးရွိ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၂ ဒသမ ၁၄၅ သန္းအား လာမည့္မတ္လ ၃ ရက္မွ စတင္ခါ ထုတ္ေရာင္း
ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မၾကာမီ ထုတ္ေရာင္းမည့္ အဆိုပါ အစု ရွယ္ယာမ်ား၏တန္ဖိုးမွာ ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္
က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ကာ ရွယ္ယာအေရအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ၀ယ္ယူရန္ အဆိုျပဳသူအား
ဦးစားေပးေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ အေရအတြက္အမ်ားအျပား၀ယ္ယူရန္ အဆိုျပဳထားသူမ်ား
ကို ဏမသမေအေ ေခၚ ကိုတာစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

"ဥပမာ ရွယ္ယာငါးသိန္းဖိုးေလာက္ပဲ ၀ယ္မယ့္သူနဲ႔ သိန္းငါးဆယ္ဖိုး၊ သိန္းငါးရာဖိုး ၀ယ္မယ့္သူ
ေတြကိုယွဥ္ရင္ ငါးသိန္းဖိုးေလာက္ ပဲ ၀ယ္မယ့္သူကို အျပည့္အ၀ေရာင္းၿပီး က်န္တဲ့ သူကို က်န္
တဲ့ရွယ္ယာေတြကို ကိုတာစနစ္နဲ႔ ေရာင္းမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေန
သည့္ ျမန္မာ ဂ်ပန္ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ Myanmar - Japan Thilawa Development
၏ ရွယ္ယာ မ်ားကို ျမန္မာဘက္မွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏ်င့္ ဂ်ပန္ဘက္မွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ရာတြင္
ႏွစ္ဖက္အစိုးရက ႏွစ္ဖက္ရွယ္ယာမ်ား၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီကို ထည့္၀င္မည္ျဖစ္ကာ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း
ႏွင့္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ကို ႏ်စ္ဖက္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထည့္၀င္လုပ္ကိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၃ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ ရွယ္ယာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္၏ ပုဂၢလိက က႑မွ
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd က ထည့္၀င္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ၄၁ ရာခိုင္
ႏႈန္းရွယ္ယာမ်ားအနက္မွ ထုတ္ ေရာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ တြင္ ျပည္တြင္း၌တည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသား
ပိုင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ကိုးခုက ကနဦးရွယ္ယာရွင္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ထုတ္ေရာင္း
မည့္ရွယ္ယာမ်ားအား ၀ယ္ယူမည့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ ကနဦး ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္တန္းတူ
ဆႏၵျပဳခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးဆက္ေအာင္က ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာသီလ၀ါ ဟိုးဒင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ လီမိတက္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦး၀င္းေအာင္က "ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔
သေဘာတူထားတဲ့ ဘဏ္ေတြ ရဲ႕ ဘဏ္ခြဲ႐ံုးေတြကတစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေအာင္ ရွယ္ယာေတြကိုေရာင္းခ်သြားမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့
တကယ့္ကို အမ်ားပိုင္ ျဖစ္ေရးပါပဲ။ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း တစ္လအတြင္းရွယ္ယာေတြကို
ေရာင္းခ်သြား မွာပါ" ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ရွယ္ယာ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေရး ဌာနကိုလည္း
တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က
"ဒီရွယ္ယာေတြက အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ေရာင္း
တာမဟုတ္ဘဲ ဇုန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္မယ့္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေရာင္း
တာဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းအလားအလာကိုေတာ့ ခန္႔မွန္းရခက္ေသးတာေပါ့"ဟု ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑