ဂုိးဒင္းစီးတီး စီမံကိန္းအား ၂၀၁၇ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ထား

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက Golden City စီမံကိန္းပုံစံအား ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပသခဲ့ရာ အေဆာက္အဦပုံစံငယ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္းမ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက Golden City စီမံကိန္းပုံစံအား ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပသခဲ့ရာ အေဆာက္အဦပုံစံငယ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္းမ္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယခင္ စီအမ္ေအ႐ုံး၀င္းအတြင္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္
မီ ဟိုတယ္တစ္လံုးႏွင့္ ေဈး၀ယ္စင္တာ ပါ၀င္ေသာ Golden City စီမံကိန္းအား ၂၀၁၇ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္း
တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး တာ၀န္ယူထား
သည့္ ကုမၸဏီ၏ဥကၠဌျဖစ္သူကေျပာသည္။

အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၃၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ ထုိစီမံကိန္းကုိ
အဆင့္ သုံးဆင့္ ခြဲကာေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၈၅သန္း အကုန္ အက်ခံကာ ၂၀၁၆တြင္အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အတြက္
ေဒၚလာ သန္း၉၀ ႏွင့္ သန္း၁၀၀ အထိလ်ာထားေၾကာင္း တည္ေဆာက္ေရးတာ၀န္ယူထားသည့္
စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစုိက္ Golden Land အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းကုမၸဏီ ဥကၠဌျဖစ္သူ မစၥတာ
Alex Zhu ကျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

က်န္ရွိေနေသးေသာ ေငြေၾကးပမာဏျဖင့္ စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆံုး တတိယအဆင့္အတြက္ ဆက္
လက္ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ကာ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုးအား ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း အတြင္း
အၿပီးသတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ Golden Land ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Nature Link ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တည္
ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က
လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ ကလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Alex Zhu က
ရွင္းျပသည္။

အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး အထပ္ျမင့္ မိုးေမွ်ာ္လူေနအေဆာက္အဦး ကိုးလံုး ၊ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္မီ
ဟိုတယ္တစ္လံုးႏွင့္ ေဈး၀ယ္စင္တာ ၊ ႏွစ္ရွည္၀န္ေဆာင္မႈပါ ေနအိမ္အခန္းမ်ားႏွင့္ရံုးခန္းမ်ားပါ
အေဆာက္အဦးတစ္လံုး စုစုေပါင္းအေဆာက္အဦး ၁၁လံုးပါ Golden City စီမံကိန္းအား ေဆာင္
႐ြက္ခြင့္ကုိ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ Uni Global Power လီမိတက္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး
အဆိုပါ စီမံကိန္းအား လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့သည္။

Uni Global Power လီမိတက္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ဤစီမံကိန္းတြင္ Golden Land အိမ္ၿခံေျမ
လုပ္ငန္းကုမၸဏီ အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္မွ ကမၻာ့ဒုတိ
ယ အႀကီးဆံုး Colliers ႏိုင္ငံတကာ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ ဩစေၾတးလ်မွ Wavely ပန္းမန္ ဗိသုကာ
၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ မွ CSWADI ထိပ္တန္း ဗိသုကာ လုပ္ငန္းတို႕ပါ၀င္သည္။

စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ရံုးခန္းေကာင္း မလံုေလာက္မႈျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားအတြက္
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Alex Zhu
ကဆက္ေျပာသည္။

"မႏွစ္က မတ္လတုန္းက ေျမကြက္ငွားရမ္းသံုးစြဲဖို႕အတြက္ တင္ျပခဲ့တယ္။ စင္တင္ဘာလ ၂၂ရက္
ေန႕မွာ အမ္အိုင္စီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ေျမကို ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ စာခ်ဳပ္နဲ႕ငွားရမ္းထားၿပီး
ဆယ္ႏွစ္စီ ႏွစ္ႀကိမ္သက္တမ္းတိုးလို႕ရပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့အထင္ ဒါဟာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမ
ကုမၸဏီ တစ္ခုအေနနဲ႕ ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္ "
ဟု မစၥတာ Alex Zhu ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အဦးမ်ားကို အစဥ္အလာတိုင္းမဟုတ္ပဲ စတုန္းေပ ၃ ဒႆမ ၅ သန္းၾကမ္းျပင္
ႏွင့္ ၃၃ ထပ္အျမင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ အထက္တန္းလႊာကလပ္ ၊ တန္ဖိုးႀကီး အသံုး
အေဆာင္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စီးပြားေရး စင္တာ ႏွင့္ ဇိပ္ခံဟိုတယ္ပါ
ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း ပထမအဆင့္တြင္ အထပ္ ၃၃ထပ္ျမင့္ လူေနအေဆာက္အဦးေလးလံုး၊ ဒုတိယအဆင့္တြင္
အထပ္ ၃၃ထပ္ျမင့္ လူေနအေဆာက္အဦး ငါးလံုး၊ တတိယအဆင့္တြင္ အခန္း ၂၀၀ ထည့္သြင္း
တည္ေဆာက္မည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္တစ္လံုး၊ ေဈး၀ယ္စင္တာ ၊ ရံုးခန္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္
မႈပါ အငွားအိမ္ခန္း ပါ၀င္သည့္ အထပ္ ၃၃ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးတစ္လံုး ထည့္သြင္းတည္
ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္အား ေလးထပ္အေဆာက္အအံုအျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ မည္သည့္
ႏိုင္ငံတကာ ဟိုတယ္အုပ္စုႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ျဖစ္မည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑