ဆိုနီေကာ္ပိုေရးရွင္းက တိုက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ႐ုံးခ်ဳပ္ေနရာကို ေရာင္းခ်မည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ဆိုနီေကာ္ပိုေရးရွင္း႐ုံးခ်ဳပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ထို႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေျမေနရာကို ဆူမီတိုအိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၇ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ဆိုနီေကာ္ပိုေရးရွင္း႐ုံးခ်ဳပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ထို႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေျမေနရာကို ဆူမီတိုအိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၇ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ

တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့နာမည္ႀကီး အီလက္ထရြန္းနစ္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆိုနီေကာ္ပိုေရးရွင္း
သည္ လုပ္ငန္း၏ အသားတင္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမႈကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ
ကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္စုိက္တည္ခဲ့သည့္ တုိက်ဳိ၏ အထင္ကရ ေနရာတစ္ခုတြင္ တည္ရွိေသာ ႐ုံးခ်ဳပ္
အေဆာက္အအုံႏွင့္ ယင္းေျမေနရာရွိ အျခားအေဆာက္အအုံမ်ား ကို ေရာင္းထုတ္ေတာ့မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ လိုက္သည္။

အဆုိပါ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ဆူမီတိုမို အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ တန္ေၾကး
ယန္း ၁၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၇ သန္း) ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္လ
တြင္ အၿပီးသတ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိနီေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေၾကညာသည္။

ယင္းေရာင္းခ်မည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ ရွင္နာဂါ၀ါဘူတာ႐ုံအနီးရွိ ဂုိတန္ရာမ
ဧရိယာအတြင္းတည္ရွိၿပီး ၎ေနရာရွိေျမေဈး မ်ား ျမင့္တက္လာသည္မွာ မၾကာေသးေပ။

ဆိုနီသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ယင္းေနရာရွိ အေဆာက္အအုံ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကို ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး
၎၏႐ုံးခ်ဳပ္အား ရွင္နာဂါ၀ါ ဘူတာ၏ မ်က္နာခ်င္းဆုိင္အရပ္သုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စစ္႐ႈံး အၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုနီကုမၸဏီကို
တုိက်ဳိဆုရွင္းကုိဂ်ဳိ အမည္အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ တုိက်ဳိၿမိဳ႕
အတြင္းရွိ အျခားေနရာတစ္ခုမွ ဂုိတန္ရာမဧရိယာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ နည္းပညာ
သစ္ျဖစ္ေသာ  ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ကမၻာ့ကုမၸဏီႀကီး
တစ္ခုအျဖစ္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္။

တစ္ေခတ္တစ္ခါက ဆန္းသစ္ခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား စုစည္းျပသထားသည့္ျပတုိက္တစ္ခုမွာ
ဂုိတန္ရာမဧရိယာတြင္ က်န္ရွိေနေသး ေသာအေဆာက္အအံု အနည္းငယ္ထဲတြင္ တစ္ခု
အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္ အ႐ႈံးေပၚေနမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ မန္ဟန္တန္ရွိ
၎၏အေမရိကန္႐ုံးခ်ဳပ္ကို ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံျဖင့္ မႏွစ္က ေရာင္းခ်ခဲ့အၿပီး ယခုကဲ့သို႔
ထပ္မံေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုနီကုမၸဏီက ေၾကညာသည္။

ဆိုနီႏွင့္ ၎၏ ျပည္တြင္းၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ပင္နာဆိုးနစ္ႏွင့္ ရွပ္ကုမၸဏီတုိ႔မွာ လည္း
၎တုိ႔၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္း မထြက္ဘဲ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ လူသုံးကုန္လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား
ေဈးကြက္တြင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနရျခင္းေၾကာင့္
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကိုကာမိေစရန္ မလႊဲသာမေရွာင္သာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။

ဆိုနီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အက်ဳိးအျမတ္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု
ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မတ္လအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၈ ဘီလ်ံ အ႐ႈံးေပၚခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ အလုပ္သမားဦးေရ ၅,၀၀၀ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ထုိင္းေနေသာ ပီစီ
ေဈးကြက္ကို ရပ္နားရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိ သည္။ ယခုအေဆာက္အအုံေရာင္းခ်မႈမွာ
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၏ ၀င္ေငြေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚ အက်ဳိးအသက္ေရာက္မႈမရွိႏုိင္ေၾကာင္း
ဆိုနီက ေျပာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑