၂ဝ၁၇ ရန္ကုန္လမ္းၫႊန္ႏွင့္ မႏၲေလးလမ္းၫႊန္ကုိ မိုဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္

၂ဝ၁၇ ရန္ကုန္လမ္းၫႊန္ႏွင့္ မႏၲေလးလမ္းၫႊန္ကို
မိုဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနရာ ၃ဝ ထိ အခမဲ့ဝိုင္ဖိုင္ အသုံးျပဳလာႏိုင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ အခမဲ့အသုံးျပဳႏုိင္ေသာဝိုင္ဖိုင္ဧရိယာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 5BB Broad
band မွ အခမဲ့အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ေနရာ ၃ဝ အထိတုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အခမဲ့ဝုိင္ဖုိင္အသုံးျပဳလိုသူ
မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကို 5BB Broadband facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ၾကည့္
႐ႈၿပီး အသုံးျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳရန္အတြက္ စကားဝွက္မလိုေၾကာင္း သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ၿမိဳ႕နယ္ ၅၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆင္းကတ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းသင္တန္းမ်ား တယ္လီေနာစတင္

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ တယ္
လီေနာျမန္မာသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သတ္မွတ္
ရက္မတိုင္ခင္ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူအားလံုး မွတ္ပံု
တင္ျခင္းၿပီးစီးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၂ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ အလင္းအိမ္
စင္တာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း....

» အျပည့္အစံုသို႔

ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ကို
ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လီႏိုဗိုမွ ဟိုက္ဘရစ္ Android ကြန္ပ်ဴတာ အသစ္ထုတ္လုပ္

၂ဝ၁၆ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ အေမရိကန္အေျခစုိက္ ကြန္ပ်ဴ
တာထုတ္လုပ္သူလီႏိုဗို (Lenovo) မွ ၄င္း၏ ခရီး
aဆာင္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တက္ဘလက္ႏွစ္မ်ဳိးသုံး 2 in 1
ထုတ္ကုန္သစ္ Yoga Book ေတြကို ထုတ္ျပန္
မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး .........

» အျပည့္အစံုသို႔

MecTel Viber ဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ဆင့္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီ

လက္ရွိ MecTel CDMA 800 MHz အသံုးျပဳသူမ်ား
သည္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အင္းဝဘဏ္ခြဲ
မ်ားတြင္aဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ MecTel Viber
ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉-၃၁၃၁၃၁၃၁ သို႔မဟုတ္ viber နံပါတ္
ဝ၉-၃၁ဝဝ၁၄၅၁ မွတစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳ
လုပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာမုိဘုိင္းဂိမ္းေလာကရဲ႕ ပထမဆုံးမူပုိင္ခြင့္အျငင္းအခုံ

စင္ကာပူအေျခစုိက္ ျမန္မာဂိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Studio AMK ၄င္းတုိ႔ဂိမ္းတြင္သုံးစြဲေနေသာ
ရွမ္းကုိးမီး ''Shan Koe Mee" ဆုိသည့္စကားလုံးအတြက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ မူပုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္
ထားရယူခဲ့ရာ အဆုိပါစကားလုံးကို သုံးစြဲေနသည့္ အျခားအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို Google Play
Store က ဇန္နဝါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ထိုင္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ True Money ျဖင့္ ေငြလႊဲႏုိင္

ထုိင္းႏုိင္ငံမွျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေငြလႊဲေပးပို႔ႏုိင္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ဇန္နဝါရီလအတြင္းမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေငြလႊဲေပးပုိ႔ႏိုင္မည့္ ေနရာ ၂၅ဝ ထားရွိသည္ဟု TrueMoney
ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တယ္လီေနာက အခ်ဳိ႕ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံ

အေျခခံအင္တာနက္ႏႈန္းထားႏွင့္ စူပါပြားအစီအစဥ္
တြင္ ပါဝင္ေသာ တယ္လီေနာကြန္ရက္မွ အျခား
ကြန္ရက္သို႔ ေခၚဆုိသည့္ႏႈန္းထားကို ေျပာင္းလဲ
ေကာက္ခံထားေၾကာင္း တယ္လီေနာ၏တရားဝင္
Hotline ၉၇၉ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္အရ
သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုိင္စင္ ၁၁၈ ခု ထုတ္ေပးၿပီး

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္အထိ ဆက္သြယ္ေရးဝန္
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုိင္စင္ေပါင္း ၁၁၈ ခုထုတ္ေပးၿပီးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္
ေၾကညာထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း