အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဟု ေအာ္ရီဒူးေျပာၾကား

အခ်က္အခ်ာက်ကာ လူအသြားအလာမ်ားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေအာ္ရီဒူးဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏၊ေၾကာ္ဲျငာဆိုင္း ဘုတ္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအခ်က္အခ်ာက်ကာ လူအသြားအလာမ်ားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေအာ္ရီဒူးဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏၊ေၾကာ္ဲျငာဆိုင္း ဘုတ္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ကာတာအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ သည့္ ေအာ္ရီဒူး၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအား မသံုးစြဲရန္
လႈံ႔ေဆာ္သည့္လႈပ္ရွားမႈအခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေရးကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္သလုိ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္
လည္း အရည္အေသြးကသာ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးက႑တုိးတက္ဖို႔က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြ က႑ကလည္း အေရးပါတယ္။ ေအာ္ရီဒူးမွမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ
က ဒီလုိျမန္မာ ေတြက ဒီဘာသာေရးကို အစြဲအလမ္းႀကီး တယ္ဆုိရင္ ေနာက္ပိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ
ေတြ က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေနာက္ဆုတ္သြားလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္သူ ေတြက
လည္း ဆင္းကတ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္ရွိတယ္။ ေအာ္ရီဒူးကိုမွ ၀ယ္ရမယ္ မဟုတ္ ဘူး။
စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလို ဘယ္ဆင္းကတ္ကိုေတာ့ မသံုးသင့္ဘူးလို ့
ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ တာကေတာ့ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ ျမန္မာ လူမ်ဳိးေတြမွာလည္း စဥ္းစား
ဉာဏ္ရွိတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အခုလုပ္ရပ္က သိပ္ၿပီး အက်ဳိး သက္ ေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ထင္
ပါတယ္" ဟု Yangon Heartz Media and Business Solution ကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္ေဇာ္မ်ဳိးလြင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑၌ ေအာ္ ပေရတာေလးခုက အၿပိဳင္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေတာ့မည္
ျဖစ္ရာ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲလာႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။

"ေအာ္ရီဒူးဆင္းကတ္ေတြ ေရာင္းခ်ေပးခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာသာေရးအစြဲေၾကာင့္ ဆင္းကတ္ေတြကို
အသုံးမျပဳတဲ့သူရွိႏုိင္သလို ဆင္းကတ္ရဲ႕ အရည္အေသြးကို သံုးသပ္ၿပီး ၀ယ္ၾကမယ့္ သံုးစြဲသူေတြ
လည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အခုလူတုိင္းက ဒီဆင္းကတ္ေတြကို အာ႐ံု စိုက္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္
စၿပီး ထြက္လာတဲ့ ပထမဦးဆံုး ဆင္းကတ္ေတြက ေတာ့ အရမ္းေရာင္းရမယ္လို႔ေတာ့ ထင္ပါ တယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆုိင္ေတြကေတာ့ ေအာ္ရီဒူး မွမဟုတ္ပါဘူး၊ ေအာ္ပေရတာတုိင္းရဲ႕ ဆင္း ကတ္ေတြကို
ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ" ဟု Mr. Fone Telecom Center မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထက္လင္းေက်ာ္
က ေျပာသည္။

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေနရေသာ္လည္း ေအာ္ရီးဒူးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး
ကုမၸဏီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သံုးစြဲသူမ်ားအား အေကာင္းဆံုးမိုဘိုင္း ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
အားေပးရန္ ကုိသာ အာ႐ံုစိုက္ေနေၾကာင္း ေအာ္ရီဒူး ျမန္မာမွလူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
မန္ေနဂ်ာ ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာသည္။

"ကြ်န္မတို႔ကုန္ပစၥည္းေတြ အမွတ္တံဆိပ္ ေတြ မိဘျပည္သူေတြဆီပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး ကြ်န္မတုိ႔ က ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို ေတြ႕လာတဲ့အခါ မွာ
ကြ်န္မတို႔အေပၚမွာရွိတဲ့သံသယေတြ အလုိ လိုေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ၎က
ျမန္မာတုိင္းမ္ကို ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ေအာ္ရီးဒူးကုမၸဏီသည္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္
ေန႐ံုသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ မ်ား၏ က်န္းမားေရးအတြက္ ေရြ႕လ်ား က်န္းမား ေရး ေစာင့္
ရွာက္မႈအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ ဩဘငူန ံနေူအ့ခေမန အစီအစဥ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မေကြးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေအာ္ရီဒူး ၀န္ေဆာင္
မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားမသံုးစြဲေရး၊ ေအာ္ရီဒူး၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ မလုပ္ေရးႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးထုတ္ကုန္မ်ား
အား မေရာင္းခ်ေရး တုိ႔အတြက္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ "ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီရဲ႕ ပိုင္ရွင္က
ကာတာႏုိင္ငံ ကျဖစ္တယ္။ ဘုန္းႀကီးတို႔အေနနဲ႔ ဘာသာခ်င္း မတူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီကုမၸဏီ
က ဟန္းဆက္တို႔၊ ဆင္းကတ္တို႔ ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈ မျပဳဖုိ႔ အဲဒီကုမၸဏီမွာ အလုပ္မလုပ္ဖို႔၊ အဲဒီ
ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔လာရင္ နားမေထာင္ဖို႔ အသိ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲလုပ္ခဲ့တယ္" ဟု ကန္႔ ကြက္သည့္
လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္သူ မေကြးဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡက ေျပာသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာပြဲသို႔
၁,၀၀၀ ေက်ာ္ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဘုန္းႀကီး အပါး ၁၅၀ ႏွင့္လူ ၃၅၀ ခန္႔သာ တက္ေရာက္
ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း