အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ဖိုးဂ်ီသံုးစြဲမႈ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေသး

လက္ရွိအေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တူးဂ်ီႏွင့္ သရီး ဂ်ီမိုဘုိင္းကြန္ရက္ကိုသာ ပိုမိုအသံုးျပဳၾကၿပီး
ဖိုးဂ်ီအယ္လ္တီအီး သံုးစြဲမႈႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာရွိေသးေၾကာင္း အဲရစ္ဆင္ကုမၸဏီ၏
ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားဆိုင္ရာဥကၠ႒ျဖစ္သူ Jonte Wassenius က
ေျပာသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မူ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဖိုးဂ်ီသံုးစြဲမႈႏႈန္း ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ
တိုးလာႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"သရီးဂ်ီသံုးစြဲမႈကလည္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေပမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ
ေတာ့ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးပြားလာႏုိင္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္
ဖိုးဂ်ီသံုးစြဲမႈႏႈန္းမွာ ေျမာက္ အေမရိကတြင္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသံုးစြဲလာႏုိင္ၿပီး ဥေရာပတြင္ ၃၀
ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသံုးစြဲလာ ႏုိင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း