တာ၀ါတုိင္ ျပီးစီးမႈႏွင့္ ဆင္းကတ္၀ယ္လိုအား ႏွစ္ရပ္အေပၚ တယ္လီေနာ ခ်ိန္ညိွမည္

တယ္လီေနာ ျမန္မာအေနျဖင့္ ဆင္းကတ္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ တာ၀ါတုိင္
ေတြရဲ႕ ျပီးစီးမႈအေနအထားနဲ႕ ဆင္းကက္၀ယ္လိုအားဆုိသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခုအေပၚ ခ်ိန္ညိႇျပီး ဆင္း
ကက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွသိရသည္။

"ဆင္းကတ္ေတြကို ၁၀ သန္းထိျဖန္႔က်က္ဖို႔ ယာထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးစြဲသူေတြဘက္ကို
လည္း ၾကည့္ရပါေသးတယ္။ လက္ရွိမွာ တယ္လီေနာကို စိတ္၀င္စားၾကတဲ့သူ အေျမာက္အျမား
ရွိေနပါျပီ၊ သံုးစြဲသူေတြက ဆင္းကတ္ကို မ်ားမ်ား၀ယ္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တည္ေဆာက္ထား
တဲ့ ကြန္ယက္ တာ၀ါတုိင္အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး လိုင္းက်ပ္တာ၊ ျပတ္ေတာက္တာေတြ၊ ျဖစ္ႏုိင္
ပါတယ္။ အဲ့လုိ မျဖစ္ေအာင္လည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တာ၀ါတုိင္ေတြ ျပီးစီးေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေန
ပါတယ္။ ဒီလုိအေတာ အတြင္းမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္က တာ၀ါတုိင္ေတြ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီး
ႏိုင္ျခင္းနဲ႕ ၊ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ၀ယ္လုိအား အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ျပီး ဆင္းကတ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ဖုိ႔ကို
ခ်ိန္ထုိးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပီတာဖာ
ဘက္ဂ္က ေျပာသည္။

တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ အသံုးျပဳမႈသည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႔ႀကီး
ႏွစ္ျမိဳ႕တြင္ ဆင္းကတ္သံုးစြဲသူ တစ္သန္းခန္႔ရွိျပီး ရန္ကုန္တြင္ တစ္သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ႏွစ္သန္း
ခန္႔သံုးစြဲေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ျပီး ၃ ဂ်ီကြန္ယက္သည္ က်ဆင္း
ျခင္း၊ ကြန္ယက္ရရွိႏုိင္သည့္ ဧရိယာ က်ံဳသြားျခင္းမ်ား၊ အနည္းငယ္ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ျပႆနာ
မ်ားအတြက္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေစရန္ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ျပင္ဆင္ခ်ဲ႕ထြင္
ေနေၾကာင္း တယ္လီေနာမွ သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တြင္ ကြန္ယက္စတင္ျဖန္႔က်က္စဥ္က တာ၀ါတုိင္
၃၄၈ တုိင္သာရွိျပီး ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ၃၅၇ တုိင္အထိ ေျခာက္ရက္အၾကာတြင္
တာ၀ါတုိင္ ကိုးတုိင္ကို တုိးျမႇင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတုိင္းတြင္ တာ၀ါတုိင္
ေပါင္း ၁၀၇ တုိင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တာ၀ါတုိင္ေပါင္း ၉၅ တုိင္ျဖင့္ ရွိႏွင့္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊
၎တို႔အေနျဖင့္ လတ္တေလာ၌ တယ္လီေနာဆင္းကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေသာအခါတြင္
နံပါတ္လွ ဆင္းကတ္မ်ားကို ေဈးတစ္မ်ဳိးျဖင့္ တယ္လီေနာ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေပးသြား
ရန္အတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲသည့္ဆုိင္မ်ားထံမွလည္း နံပါတ္လွမ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူလ်က္ရွိေၾကာင္း
တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပီတာ ဖာဘက္ဂ္ က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း