ဖုိင္ဘာလုိင္းသစ္မ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳ ေပးႏိုင္ရန္ လိုင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေန

အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေနသည့္အတြက္ ဖုိင္ဘာအင္တာနက္လုိင္းမ်ား ငွားရမ္းေပးေနသည့္
ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္က လိုင္းအသစ္ မ်ားေလွ်ာက္ထားခြင့္ကုိ ေခတၱဆုိင္း
ငံ့ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာ ရွိခ်ဳပ္ ဦးရွိန္းသူေအာင္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ
ေျပာသည္။

လက္ရွိ အင္တာနက္လိုင္းအားမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္
အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳစာရရွိၿပီးျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္သည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"အခုဆုိရင္ သံုးတဲ့ႏႈန္းကလည္းတက္ လာတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြကလည္းျဖစ္လာ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္
တို႔ အခုအင္တာနက္ဘန္း၀စ္ခ်္ေတြက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က ေနမွ တစ္ဆင့္သြားေနရတယ္။
အဲလုိသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကိုယ္ကေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ မႈ တုိးမယ္ဆုိတုိင္းလည္း မရဘူးျဖစ္တာ
ေပါ့။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ ေလးကို လုိက္လုပ္ထားပါတယ္။ အခု အင္တာနက္
ဘန္း၀စ္ခ်္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ခြင့္ရ ေပမယ့္လည္း အနည္းငယ္ၾကန႔္ၾကာေနတာ ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အင္တာနက္ဘန္း၀စ္ခ်္မ်ား လံုေလာက္စြာ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီးသည့္ေနာက္ ပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈျပန္
လည္ေပးေသာ အခ်ိန္ တြင္ ဖုိင္ဘာလိုင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား ေသာ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္
ႏွစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မက္ထ႐ုိဖိုင္ဘာလိုင္းအား အဆင့္ျမင့္ေသာ္လည္း စမ္းသပ္သံုးစြဲ သည့္ကာလ၌သာ
ျမန္ႏႈန္းအျပည့္အသံုးျပဳ ႏုိင္ၿပီး စမ္းသံုးကာလအၿပီး သတ္မွတ္ရက္မွ စတင္၍ အဆင့္ျမင့္တင္ထား
သည့္ အင္တာ နက္ျမန္ႏႈန္းမရေၾကာင္း ရတနာပံုတယ္ လီပို႔မွ မတ္ထ႐ိုဖုိင္ဘာလုိင္း ငွားရမ္းသံုး
စြဲသူ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာလင္းက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဖုိင္ဘာလုိင္းေလွ်ာက္လုိ႔ ရလားလုိ႔ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကိုဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေတာ့
ဖုိင္ဘာလုိင္းေလွ်ာက္လုိ႔ မရ ဘူးလုိ႔၊ ဒါေပမဲ့အဆင့္ျမႇင့္လုိ႔ရတယ္လုိ႔ ေတာ့ ေျပာတယ္။ အဲေတာ့
ကြ်န္ေတာ္ မတ္ထ႐ိုဖုိင္ဘာလိုင္းကို 2MB ကေန 4MB အထိ ျမႇင့္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔က မျမႇင့္ခင္မွာ
စမ္းသံုးကာလအေနနဲ႔ တစ္ပတ္ေပးသံုးတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းက အျပည့္
ရတယ္။ တကယ္လစဥ္ေၾကးေပး ၿပီး စသံုးတဲ့ေန႔ကစၿပီး အရင္ထက္နည္းနည္းပဲ ျမန္တယ္။ ၄MB
အျပည့္မရဘူး။ လူေတြ အင္တာနက္အသံုးျပဳနည္းတဲ့ အခ်ိန္မွ ျမန္ႏႈန္းအျပည့္ရတယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အင္တာနက္လိုင္းျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ပြားပါက အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည့္ ဖုန္းမ်ားမွာ ႐ံုးပိတ္
ရက္မ်ားတြင္ ေခၚဆိုရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႐ံုးပိတ္ရက္တုိ႔၊
႐ံုးဆင္းခ်ိန္ တို႔ဆုိရင္ ရတနာပံုရဲ႕ သံုးစြဲသူေတြ ကြန္ ပလိန္းတက္လုိ႔ရတဲ့ဖုန္းေတြကို ေခၚလုိ႔ မရဘူး။
သူတို႔ေျပာေတာ့ ၂၄ နာရီ၀န္ေဆာင္ မႈ ေပးတယ္ဆုိၿပီးေတာ့။ သံုးစြဲသူေတြ က အင္တာနက္လုိင္း
မေကာင္းတာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုခုစံုစမ္း အေၾကာင္းၾကားခ်င္ ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္႐ံုးဖြင့္ရက္ပဲ ဆက္ရမလုိ
ျဖစ္ ေနၿပီ" ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်လင္းက ေျပာ သည္။

ဦးရွိန္းသူေအာင္ကမူ ရတနာပံုတယ္လီပို႔အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ Call Center ျဖင့္ သံုးစြဲသူဂ႐ုစိုက္မႈ
အပိုင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဒီဇင္ဘာလအကုန္တြင္ သံုးစြဲသူ ဂ႐ုစိုက္မႈအပိုင္းကို ပံုစံသစ္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကလည္း ဖုိင္ဘာ
လုိင္းမ်ားေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္းျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက တာ၀န္
ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"အခုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ကို အရင္ထက္ပိုျမန္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ ေဆာင္ေနပါတယ္။
အခုတခ်ဳိ႕ ခေစေခငအပ ေတြ ကို တုိးခ်ဲ႕ေနပါတယ္။ အခုလက္ရွိအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းက အရင္က
ထက္စာရင္ နည္းနည္း ေလးေတာ့ ျမန္လာပါၿပီ။ အခုအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္း တိုးတက္လာဖို႔အတြက္
ေဆာင္ ရြက္ေနတုန္းဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္တာနက္ ဘန္း၀စ္ခ်္ကိုလည္း ရသေလာက္ေတာ့ ခ်ဲ႕
ေနပါတယ္။ အခုလည္း ထပ္ခ်ဲ႕ေနပါတယ္။ ေနာက္လည္း ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။လတ္တေလာ
အစီအစဥ္အရေတာ့ ၄ြဘ ကေနမွ ၁၀ြဘ ေလာက္အထိေတာ့တိုးလာ ႏုိင္ပါတယ္။ဒါက ဖုိင္နယ္
ပလန္မဟုတ္ ေသးပါဘူး။ ဒီထက္ေတာ့ တုိးလာႏုိင္ပါ တယ္" ဟုျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက
အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း