ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေတြရဲ႕ အသံုး၀င္ပံု ေျပာင္းလဲလာၿပီ

အမ္မဇုန္(Amazon)ကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ တဲ့ေအာ္ဒါေတြကို မၾကာခင္မွာ အခ်ိန္မေရြး မေပးႏိုင္
ရင္ေတာင္မွ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘ၀မွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ား
ႀကီး ျဖစ္ေပၚေစေတာ့မွာ ပါလို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။အရပ္ဘက္သံုးေမာင္းသူမဲ့
ေလယာဥ္ေလး ေတြဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ သတင္းထူးအျဖစ္ စတင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္
နည္းပညာ ပိုင္းမွာ အထူးတိုးတက္ေနတဲ့ ျပင္သစ္နဲ႔ အေမ ရိကန္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳတဲ့
အရာအျဖစ္ မၾကာခင္မွာ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ နည္းပညာကိုစတင္လိုက္မီလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုတိုးတက္
လာတဲ့က႑ဟာ ကမၻာ တစ္၀န္းပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ေပၚဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါတယ္ လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ
အတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလ ယာဥ္ေလးေတြ ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ ျပင္သစ္ ကုမၸဏီ "Red Bird" အမႈ
ေဆာင္အရာရွိ Emm-anuel de Maistre က ေျပာပါတယ္။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေလးေတြကို
အရင္ တုန္းကေတာ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအသံုးျပဳဖို႔ အတြက္ပဲ ကန္႔သတ္ထားခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့
သာမန္ကင္းေထာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအျပင္ အရပ္သားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခန္းက႑ ေတြမွာ
ပိုပိုၿပီး အသံုးျပဳလာေနပါၿပီ။

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေလးေတြဟာ ေပါ့ပါး ၿပီး လုိသလိုျပဳျပင္လုိ႔ရသလို အသံုးျပဳရလည္း လြယ္တဲ့
အျပင္ ရဟတ္ယာဥ္၊ အေပါ့စားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္နဲ႔ ၿဂိဳဟ္တု ေတြထက္ ပိုေကာင္းတဲ့
အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရွိ ၿပီး "လုပ္ငန္းကိစၥေတြမွာ ပိုေကာင္းတဲ့ ရလဒ္ ေတြကို ေဈးခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ခပ္မ်ားမ်ား
ထြက္ေပၚလာ ေစႏိုင္မွာပါ" လို႔ ျပင္သစ္ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသတကၠသိုလ္ (AAE) က ဆိုပါ
တယ္။

ေလယာဥ္ပညာနဲ႔ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ေလးေတြ
ဟာ ေလယာဥ္ေမာင္းအတတ္ပညာ ထက္ တိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာကို အေျခခံထားေပမယ့္
လည္း ေလေၾကာင္းေဘးကင္း ေရးအာဏာပိုင္ေတြက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ
တယ္။ "စမတ္ဖုန္းမွာရွိတဲ့ အရာေတြအားလံုးကို ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္းမွာ ေတြ႕ရမွာ ပါ"
လို႔ ၾေင်အမန က ေျပာပါတယ္။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေလးေတြရဲ႕ အစြမ္း ကို ယူကရိန္းက
ကိဗ္ယ္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ ျပင္သစ္စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲလို သတင္းေတြကို ႐ုပ္ျမင္
သံၾကားေတြကေန လူ ေတြ ပထမဦးဆံုး သိရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ ေတြကုိ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ၾကည့္႐ႈသူေတြဟာ ထူးျခားသစ္လြင္တဲ့ ကင္မရာ႐ႈေထာင့္ေတြ ကေန ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။
ကေနဒါႏိုင္ငံက သတင္းစာသင္တန္း ေက်ာင္းေတြမွာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္နဲ႔ သတင္း ေၾကညာ
တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အထူးသင္တန္း ေတြေတာင္ အခုေပးေနပါၿပီ။

အေမရိကန္ကင္မရာ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ဓြသဏမသဓ လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ေဈးကြက္ တစ္
ခုအတြင္းမွာ ဓဏေမမသအဓ လို ကုမၸဏီေတြလည္း စမတ္ဖုန္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ ကင္မရာေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ေဈးကြက္တြင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိသူေတြျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလုပ္ငန္းက ဥေရာ
ပမွာ ယူ႐ိုသန္း ၅၀၀ ( ေဒၚလာ သန္း ၆၂၀) ေလာက္ရွိၿပီး အေမရိကန္ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္တဲ့
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္စနစ္ ( ဗ႕ဠွႈ) က ခန္႔မွန္းထား တဲ့ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာမွာ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ မႈ ဒၚလာ ၈၂ ဘီလ်ံေလာက္ရွိလာလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားေရာက္ဖို႔ေနေန
သာသာ လုပ္ငန္း ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိေနဆဲအေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ လုပ္ငန္းက႑မွာ စတင္ဦးေဆာင္ေနတဲ့သူေတြထဲမွာ
တစ္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ပါ။ ျပင္သစ္ အစိုးရဟာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အသံုးျပဳမႈ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္း
က်ပ္မႈသိပ္မရွိတဲ့ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ၂၁၀၂ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ဓြ်နိဘငမိဓ လို လုပ္ငန္းအစပ်ဳိးစ
ကုမၸဏီေတြ ကို ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေတြ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ျပင္သစ္မွာရွိတဲ့
ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွာ လူေပါင္း ၃,၀၀၀ ေလာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး
အမ်ားအား ျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ကုမၸဏီငယ္ေလးေတြမွာ လုပ္ကိုင္ၾကတာပါ။

အေမရိကန္ဥပေဒကို ေစာင့္ေနဆဲ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္လုပ္ငန္း ဓြ်နိဘငမိဓ ကေတာ့ ေမာင္းသူမဲ့
ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္တဲ့အျပင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ မီးရထားလမ္းကုမၸဏီေတြျဖစ္တဲ့
"EDF" နဲ႔ "SNCF"  လို ကုမၸဏီေတြအပါအ၀င္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးေတြအတြက္ တူးေဖာ္ေရး နဲ႔ လုပ္
ငန္းကြန္ရက္ေတြမွာ ေမာင္းသူမဲ့ေလ ယာဥ္ေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္ မႈေပးေနပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း