ေန႔စဥ္သံုးအဂၤလိပ္သင္ခန္းစာအတြက္ အူရီဒူးမွ စာတုိရယူျခင္းျဖင့္ သင္ယူေလ့လာႏုိင္ျပီ

ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စာကို စာတုိ လက္ခံရရွိျခင္းျဖင့္ သင္ယူေလ့လာႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကို
အူရီဒူးျမန္မာက ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ အူရီဒူးကြန္ယက္ကို အသံုးျပဳသူ
ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ 4545 သို႔ ON ENGLISH ဟု ရိုက္ထည့္ကာ sms
တစ္ေစာင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ *404*62#သို႔ ဖုန္းေခၚကာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္
ျဖစ္ေစ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အူရီဒူးျမန္မာမွ သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ပို႔ရေသာ မက္ေဆ့ခ်္အတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုအပ္ဘဲ ရက္ေပါင္း
၃၁ ရက္အတြင္း ေငြ ၈၉၀ က်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ၃၁ ရက္ျပည့္ျပီးတုိင္း
သက္တမ္းတိုး သြားမည္ျဖစ္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ရပ္တန္႔မႈ မလုပ္မျခင္း အသက္၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။
၀န္ေဆာင္မႈ ရပ္တန္႔ ရန္အတြက္ 4545 သို့ OFF ENGLISH ဟုရုိက္ထည့္ကာ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္
ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ရပ္တန္႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၀န္ေဆာင္မႈသည္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ
စတင္ခဲ့ျပီး ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီအတြင္း အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရး SMS
ကိုလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ "ေျပာေလ့ေျပာထရွိတဲ့ ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စာ၀ါက်တုိေလးမ်ားကို
စကားစျမည္ေျပာရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်က္တင္းထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျပာရင္းေလ့က်င့္ႏုိင္တာေပါ့။
အခ်ိန္မကုန္၊ လူမပန္းပဲ ေငြကုန္ေၾကးက် လည္းသက္သာျပီး၊ တတ္သိေလ့လာထိုက္တာေတြကို
အခ်ိန္တုိတိုအတြင္းမွာ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္"ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾ္ကားေရးအႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း