အူရီဒူးျမန္မာ၏ may may အက္ပလီေကးရွင္း ဆုႏွစ္ခုဆြတ္ခူး

အူရီဒူးျမန္မာ၏ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ မႈဆုိင္ရာ အက္ပလီေကးရွင္းျဖစ္သည့္ may may
အက္ပလီေကးရွင္းသည္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ
Global Telecom Business(GTB)Innovation Awards 2015 ဆုေပးပြဲတြင္ 'သံုးစြဲသူႀကိဳက္
တီထြင္ထားေသာ၀န္ေဆာင္ မႈ' ဆုႏွင့္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၌ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္
က်င္းပခဲ့ေသာ Telecom Asia Awards 2015 ဆုေပးပြဲတြင္ 'အေကာင္းဆံုးလူထုအေျချပဳ
တယ္လီကြန္း စီမံကိန္း' ဆုမ်ားရရွိခဲ့သည့္ဟု အူရီးဒူး ျမန္မာက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"အခုလို ဆုတံဆိပ္ေတြရရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အင္မတန္၀မ္းသာပါတယ္။ maymay ဟာ
ျမန္မာျပည္က မိဘျပည္သူ ေတြ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အခက္အခဲေတြ ကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ အဖြဲ႕လုိက္
ဆန္းသစ္ တီထြင္ ႏုိင္စြမ္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာတစ္ခု ပါ" ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္
အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာေရာ့ေကာ့မစ္က ေျပာသည္။

ယခုအခါ "may may "သံုးစြဲသူေပါင္း ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အသစ္တုိးလာမည့္
သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္ မႈေပးႏုိင္ရန္ ဆက္လက္အာ႐ံုစုိက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ၎
အက္ပလီေကးရွင္းကုိ အန္းဒ႐ြိဳက္ႏွင့္ အုိင္အုိအက္စ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္ ရရွိႏုိင္သည္။ Global
Telecom Business (GTB) Innovation Awards 2015 တြင္ ဖုန္းလုိင္းႀကိဳး ျဖင့္
ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အေဆာက္အအံု၊ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အေဆာက္အအံု၊
မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ကားအေရာင္းအ၀ယ္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူႀကိဳက္တီထြင္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈဟူသည့္
က႑ငါး ခု တြင္ စီမံကိန္းပေရာဂ်က္ေပါင္း ၆၀ ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Telecom ASia
Awards 2015 ဆု ဆန္ကာတင္စာရင္းတြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဈးကြက္ ၁၂ ခုက ကုမၸဏီ ၄၇ ခုအနက္
အူရီဒူးျမန္မာသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းအေကာင္း ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သူ၊
ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အာရွကုမၸဏီတု႔ိကို ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ Mobile for
Development Forum ၌ မိုဘုိင္း ဖုန္းအသံုးျပဳၿပီး လူေနမႈဘ၀မ်ားကို အဘက္ဘက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္ Mobile For Development Asia awards 2015 ၿပိဳင္ပြဲတြင္
လည္း May May အက္ပလီေကးရွင္းသည္ တတိယေနရာသို႔ ရရွိခဲ့ဖူးသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း