ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ေဒတာ၀န္ေဆာင္ေၾကး ေကာက္ခံမႈ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ဖ်က္သိမ္းမည္

ဥေရာပသမဂၢ အသင္း၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းေဒတာ၀န္ေဆာင္ေၾကးေကာက္ခံမႈ
(romaning charge)ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)က ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ဥေရာပ တစ္လႊားတြင္
အလည္အပတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ကိစၥအတြက္ သြားလာေနၾကသူသန္းေပါင္း မ်ားစြာက မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္
၀န္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံမႈ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ား ယင္းတို႔ႏိုင္ငံ ျပင္ပရွိ အီးယူအသင္း၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း အလည္အပတ္၊
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကိစၥျဖင့္ ေရာက္ရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ
တို႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ ေၾကးႀကီးႀကီးေပးေနရသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ေနၾကရမႈမ်ားသည္
အဆုိပါသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ အဆံုးသတ္ သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္သက္ေရာက္မည့္ အဆိုပါသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္
"အီးယူအသင္း၀င္ႏုိင္ငံသား မ်ားသည္ အသင္း၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ
မိုဘိုင္းဖုန္းကို မိမိႏုိင္ငံတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထား ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္"ျဖစ္ေၾကာင္း
ဥေရာပ ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဖုန္းေျပာဆိုမႈ၊ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔မႈႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈတို႔အတြက္ ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံအတြင္း
လစဥ္ေၾကးေပးထားပါက အီးယူအသင္း၀င္ႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို ျပဳလုပ္သည့္
ဖုန္းေခၚဆုိမႈ၊ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔မႈႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈတို႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခကို
ေနထိုင္ရာႏုိင္ငံတြင္ ေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္း ထားအတိုင္း လစဥ္ေၾကးထဲမွ အပိုေၾကးမယူဘဲ
ႏုတ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္" ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံက အလွည့္က် ဥေရာပ သမဂၢဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားစဥ္ ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ညတာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ အဆိုပါသေဘာတူညီမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈအတြက္ ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၂၈ ဖြဲ႕၏ တရား၀င္အတည္ျပဳခ်က္
ရရွိရန္ လိုအပ္ေနၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ ယင္းသေဘာ တူညီခ်က္ကို 'ယာယီ' ကိစၥအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားသည္။

"ဒါက ရွည္လ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရဲ႕ နိဂံုးပိုင္းပါ။ ေဈးကြက္တစ္ခုအတြင္းက ျပည္သူေတြအတြက္
ခိုင္မာတဲ့ ေကာင္းက်ဳိး ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ရလာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိပါတယ္" ဟု ဥေရာပေကာ္မရွင္မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္
Margaritis Schinas ကဘရပ္ဆဲလ္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္တြင္ သတင္းေထာက္
မ်ားကို ေျပာသည္။

ဥေရာပသမဂၢ အသင္း၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အတြင္း ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္မျပဳလုပ္မွီ အီးယူျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္က အဆိုပါ
သေဘာတူညီခ်က္ကို 'သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္'ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း မုိဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈျပင္ပ ေဒတာ၀န္ေဆာင္ ေၾကးေကာက္ခံမႈကို
မဖ်က္သိမ္းမီ မိုဘိုင္း ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ အဓိက
အေျပာင္း အလဲျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

"၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဒီသေဘာတူညီမႈ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့
ထင္မထားပါဘူး" ဟု တယ္လီေကာမ္၊ မီဒီယာႏွင့္ အိုင္တီဆိုင္ရာ သုေတသနကုမၸဏီ Ovum က
ဥေရာပႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သုေတသီေခါင္းေဆာင္ Dario Talmesio  က ေျပာသည္။

"တကယ့္အခက္အခဲက ဒါကို ဘယ္လို ဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာကို မသိတာပါပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ
ရွင္းျပဖို႔လုိေနတဲ့ အခ်က္ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒတာ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္

အဆုိပါ သေဘာတူညီမႈအျပည့္အ၀ သက္ေရာက္မႈမရွိခင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ မွစၿပီး
ျပည္ပေဒတာ၀န္ေဆာင္မႈေၾကးကို တစ္မိနစ္ဖုန္းေခၚဆိုခ သုည ဒသမ သုည ၅ ယူ႐ို၊
မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ သုည ဒသမသုည ၂ ယူ႐ို ႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳ မႈ တစ္မဂၢါဘိုက္
သုည ဒသမ သုည ၅ ယူ႐ိုအထိ သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အီးယူစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ၀န္ေဆာင္ခသတ္မွတ္ခ်က္သည္ တစ္မိနစ္ ဖုန္းေခၚဆိုခ
သုည ဒသမ ၁၉ ယူ႐ို၊ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ သုည ဒသမ သုည၆ ယူ႐ိုႏွင့္ အင္တာနက္
အသံုးျပဳခ တစ္မဂၢါ ဘိုက္ သုည ဒသမ ၂၀ ယူ႐ို ျဖစ္သည္။

မုိဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ား ျပည္ပတြင္ မိုဘိုင္းေဒတာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
'တရၾကမ္းအသံုးျပဳ'ျခင္း ကို ကာကြယ္ရန္ 'သင့္တင့္မွ်တစြာ အသံုးျပဳ ေရးမူ၀ါဒ' က်င့္သံုးျခင္းကို
ထည့္တြက္ၾက လိမ့္မည္ဟု ဥေရာပေကာင္စီက ေျပာသည္။

အဆိုပါမူ၀ါဒကို မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ယင္း သေဘာတူညီမႈ၏
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု  Talmesio  ကေျပာသည္။

ဥေရာပမူ၀ါဒေရးရာစင္တာ အၾကံေပးအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ Bert Van
Roosebeke  က အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားက
အလိုက္သင့္တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ " ျပည္တြင္းေဒတာ၀န္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္
လာႏိုင္သည္" ဟု ေျပာသည္။

အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ေဒတာစီးဆင္းမႈ
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလံုးကို တစ္ေျပးညီဆက္ဆံရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ေဒတာ စီးဆင္းမႈကို
ေႏွးေကြးေစရန္ ဟန္႔တားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမရွိေစရန္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ကုိလည္း
စတင္က်င့္သံုး ေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းသည္ ၀န္ေဆာင္ခ ေပးထားသည့္ ေဒတာစီးဆင္းမႈ ဦးစားေပးျခင္းကို
ဖယ္ရွားရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခုိက္မႈ
ဆန္႔က်င္ေရးကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားတြင္ အခြင့္ထူးရရွိရန္ နည္းပါးသြား ေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မလုိက္နာ သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားသည္ "ေငြေၾကးအရႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး
အရ သိသာထင္ရွား သည့္ အေရးယူမႈ" မ်ား ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း