လိုင္းဖုန္းတပ္ဆင္ခ ပိုမိုေတာင္းခံပါက တိုင္ၾကားႏိုင္

ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းတပ္ဆင္ခမ်ားကို ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ျဖစ္ရာ
တပ္ဆင္ရာတြင္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုေတာင္းခံပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္
သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စီးပြားေရးဌာနက အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းဟုတ္ က ျမန္မာတုိင္း(မ္)သို႔
ေျပာသည္။

"အခုေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာက ကနဦးတပ္ဆင္ခႏႈန္းထားကို ခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ လစဥ္ ေၾကးကေတာ့
သြင္းရမယ္။ ေအာ္တုိတယ္လီ ဖုန္းေလွ်ာက္မယ္ဆုိရင္ အခုျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ေလွ်ာ့ခ်
ထားတဲ့ေဈး အတုိင္းပဲ တပ္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ တျခားအပိုထပ္ေဆာင္း
ေငြေပးစရာမလုိပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အခုသတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏႈန္းထားအတုိင္း ပုိၿပီး၀န္ေဆာင္ခကို တုိးေကာက္မယ္ဆုိရင္
သံုးစြဲသူေတြ တုိင္ၾကားလုိ႔ ရပါတယ္။ တုိင္ၾကားတဲ့အေပၚ မူတည္သံုးသပ္ ၿပီး အေရး
ယူေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေအာ္တိုလုိင္းဖုန္းမ်ားကို အိမ္သံုးသာမက စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ ကာ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ
စတင္ၿပီး ယခင္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခြဲမွ က်ပ္ ၃၂၅,၀၀၀ သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးက ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းလိုင္း ငါးသိန္း ခန္႔တပ္ဆင္
ထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းကနဦးတပ္ဆင္ခမ်ားကို ေလွ်ာ့ထားသည့္နည္းတူ
ဖုန္းလိုင္းမ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ခြ်တ္ယြင္းပ်က္စီးပါကလည္း လ်င္ျမန္စြာျပဳျပင္၀န္ေဆာင္
မႈေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းသံုးစြဲသူ ဦးေဇယ်က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။ "ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းလုိင္းေတြ ျပတ္ေတာက္တဲ့အခါမွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျပင္ေပးဖုိ႔လည္းလုိတယ္။
ျပဳျပင္ခ်ိန္ေန႔မကူး ဖုိ႔ လုိတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း