အူရီဒူးဖုန္းသံုးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈအတြက္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေန

အူရီဒူးသံုးစြဲသူတစ္ဦး၏ ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူထံေပးခဲ့သည့္
အတြက္မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အူရီဒူး ျမန္မာ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို အလုပ္တာ၀န္က ထုတ္ပယ္လိုက္သည့္
အျပင္ ဥပေဒအရ အေရးယူရန္လည္းမႏၲေလးရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဖုန္းအသံုးျပဳသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
အူရီဒူးကတ္သံုးစြဲသူတစ္ဦး၊ ၎ႏွင့္ သိကြ်မ္းဖူးေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ ၾကားလူတစ္ဦးႏွင့္
အူရီဒူးျမန္မာ ၀န္ထမ္း ေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ မႏၲေလး႐ံုးက ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္
အူရီဒူး၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ရန္ကုန္က အူရီဒူးကတ္သံုးစြဲသူတစ္ဦး၏
ဖုန္းအသံုးျပဳမႈအခ်က္ အလက္မ်ားကို ၎၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံ ေပးခဲ့ေၾကာင္း အူရီဒူးကုမၸဏီ၏
ျပန္ၾကားေရးဌာန အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသီရိၾကာညိဳ က ေျပာသည္။

အူရီဒူး၀န္ထမ္း၏ မိတ္ေဆြသည္ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ အူရီဒူးကတ္ သံုးစြဲသူ၏
လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိကြ်မ္း ဖူးသူထံ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ "ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ၀န္ထမ္းက သူ႔ရဲ႕
မိတ္ေဆြကို ရန္ကုန္က သံုးစြဲသူရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူ ဒီအခ်က္
အလက္ေတြ ကို အသံုးျပဳၿပီး ရန္ကုန္က ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ သံုးစြဲ သူကို ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ
လုပ္တာပါ"ဟု ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာသည္။ အူရီဒူး၏ မႏၲေလး႐ံုး သံုးစြဲသူမ်ား၏
အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ေဆာင္မႈဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အဆိုပါ
၀န္ထမ္းသည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုမႈ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခဲ့သည္ဟု ေဒၚသီရိၾကာညိဳကေျပာသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏
အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ေဆာင္မႈဌာနသည္ အူရီဒူးသံုးစြဲသူမ်ားက ဘီလ္စာရင္း
မည္သို႔ကုန္သြား ေၾကာင္း သိလိုသည္ဟု ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလာသည့္အခါတြင္
ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈကာ ေျဖၾကားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္ထားၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

"ဒီလိုမ်ဳိး အရင္က တစ္ခါမွ မျဖစ္ဖူးပါ ဘူး။ ေနာက္ထပ္လည္း မျဖစ္ေစရပါဘူး။ ဒီ ျဖစ္ရပ္နဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကို ကြ်န္မတို႔ အေရးယူထားပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ဆီကေန
အလုပ္ထုတ္လိုက္တဲ့ အဲဒီ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔လည္း
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခ်က္ အလက္ ေပါက္ၾကားခဲ့ရတဲ့ သံုးစြဲသူကိုလည္း သူ႔ရဲ႕
ေရွ႕ေနကေနတစ္ဆင့္ ကြ်န္မတို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ဒါက ေဈး၀ယ္စင္တာေတြမွာ ျဖစ္သလိုကိစၥမ်ဳိးပါပဲ။ ေငြကိုင္ဟာ သူတို႔အံဆြဲထဲမွာရွိတဲ့ေငြေတြကို
သူတို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ ယူသံုးတာမ်ဳိးျဖစ္တတ္သလိုေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သံုးစြဲသူေတြကို
၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ဌာနက ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကို အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္ပါ
ဘူး" ဟု ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းက အခ်က္အလက္မ်ားကို
မည္သည့္အတြက္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ကို မသိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း၀န္ထမ္းကို ဇူလိုင္လ
၃ ရက္ကတည္းက အလုပ္က ထုတ္ပယ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အသံဖိုင္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ပါ ေပါက္ၾကားသြားသည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာမူ
ေကာလာဟလသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ အခ်က္အလက္ေပါက္
ၾကားခဲ့ရသည့္ အူရီဒူးသံုးစြဲသူက အူရီဒူး ကို တရားစြဲဆိုထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ အူရီဒူးသည္
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာသည္။ "ဒီကိစၥကို
ကြ်န္မတို႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတာကို မီဒီယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမးေနၾကပါတယ္။
အရာရာတိုင္းကို ေငြနဲ႔ေျဖရွင္းတာက မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ အေကာင္းဆံုး
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးကို ဥပေဒအရပဲ ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္" ဟု၎က
ေျပာသည္။

အူရီဒူူးသည္ ဇြန္လကုန္အထိ သံုးစြဲ သူ ၃၅ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အူရီဒူးသည္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ အရ သံုးစြဲသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုေပးရန္ အဆိုပါသံုးစြဲသူ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ "ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြ လိုခ်င္ လဲဆိုတာကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အရင္အသိေပးရပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ လူေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လား၊ ေဆးမႈလား၊အၾကမ္းဖက္မႈလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လူေသမႈလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးအတြက္လား ဆုိတာကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အရင္ဦးဆံုး အခ်က္အလက္ေတြကို စစ္ယူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေအာ္ပေရတာေတြက ကြ်န္မတို႔ ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စနစ္ေတြနဲ႔ ျပန္စစ္ေဆးေပး ပါတယ္" ဟု ေဒၚသီရီၾကာညိဳက ေျပာသည္။

အူရီဒူးသည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေတာင္းဆိုမႈ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုခံရျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးေၾကာင္း လည္း ၎ကေျပာသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မရွိေစဘဲ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းကင္း သီးသန္႔တည္ရွိေစမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေဆြးေႏြးရေသးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား သီးသန္႔တည္ရွိေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက႑၏ တရားစီရင္ ပိုင္ခြင့္ျပင္ပတြင္တည္ရွိေနၿပီး အဆိုပါအေျခ အေနကို အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ တစ္ရပ္အျဖစ္ အစိုးရက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဌာန၏ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မူၾကမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ(၂၀၁၃)တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ပါက လုိက္လံစံုစမ္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္လည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ႏွင့္ လံုျခံဳေဘးကင္းေရးကုိ ယင္းဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။သီရိမင္းထြန္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း