အူရီဒူးမွ အင္တာနက္ ပက္ေက့ခ်္ ေဈးႏႈန္းသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

အူရီဒူးျမန္မာက ၎၏ အက္တာနက္ပက္ေက့ခ်္ေဈးႏႈန္းမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ
၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲလုိက္သည္။

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေသာ ေဈးႏႈန္းသစ္ ပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ တစ္ေန႔တာ ၇၀ မက္ဘ္
အတြက္ ၃၉၀ က်ပ္ ၊ တစ္လတာ ၅၅၀ မက္ဘ္အတြက္ ၂၈၀၀ က်ပ္၊ တစ္လတာ
၁.၃၅ ဂ်ီဘီအတြက္ ၆၅၀၀ က်ပ္၊ တစ္လတာ ၂.၅ ဂ်ီဘီအတြက္ ၁၁၅၀၀ က်ပ္
၅.၅ ဂ်ီဘီအတြက္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားျပီး ပက္ေက့ခ်္
၀ယ္လိုပါက မက္ေဆ့ခ်္ျဖင့္ ၂၂၃၈ ထံသို႔ ပို႔လုိသည့္ ပက္ေက့ခ်္ မက္ဘ္
အစီအစဥ္အတုိင္း အဂၤလိပ္ဘာျဖင့္ (ဥပမာ -70MB, 550MB )
စာရိုက္ပို႔၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ၇၀ မက္ဘ္အတြက*5001# သို႔
ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၅၅၀ မက္ဘ္အတြက္ *5002# ၊ ၁.၃၅ ဂ်ီဘီအတြက္
*5003# ၊ ၂.၅ ဂ်ီဘီအတြက္ *5004# ၊ ၅.၅ ဂ်ီဘီအတြက္ *5005# ထံသို႔ ဖုန္းေခၚဆုိကာ
ေလွ်ာက္ထား ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

"ေနာက္ဆံုးေပၚ ၃ ဂ်ီ နည္းပညာကို အဖုိးႏႈန္းခ်ဳိသာတဲ့ ေဈးႏႈန္းနဲ႕ ျမန္မာျပည္က သံုးစြဲသူေတြ
လက္ထဲကို အေရာက္ထည့္လိုက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အင္မတန္ ၀မ္းသာရပါတယ္"ဟု
အူရီဒူးျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Rene Meza က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ပက္ေက့ခ်္ေဈးႏႈန္းအသစ္မ်ားသည္ ယခင္ ပရိုမုိးရွင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္ဆစီေပးေနရေသာ
ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ပက္ေက့ခ်္၏ အနိမ့္ဆံုး ၁
မက္ဘ္ေဈးမွာ ယခုအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ၄ က်ပ္ႏွင့္ ျပား ၄၀ အထိ ေလွ်ာ့က်သြားေၾကာင္း
ထုိ႔အတြက္ အစီအစဥ္ေဟာင္း ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔
၀၀.၀၁ နာရီမွ စတင္ကာ အစီအစဥ္သစ္ အသက္၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အူရီဒူးမွသိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း