ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ား Roaming စနစ္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေန ျဖင့္ ျပည္တြင္း ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသို
႔ သယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္
မည့္ Roaming စနစ္ကို  အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

"အာဆီယံအခ်င္းခ်င္း Roaming စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ ရွိ တယ္။ ဥပမာ -
မေလးရွားနဲ႔ စင္ကာပူ အျပန္အလွန္ လုပ္တယ္။ စင္ကာပူနဲ႔ ထိုင္းလုပ္တယ္။ အဲဒီလိုပဲ
ႏုိင္ငံအသီးသီး လုပ္ေနၾကတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အာဆီယံ Roaming အဆင္ေျပ
သြားပါလိမ့္မယ္"ဟု ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာ
သည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ မိုဘိုင္းဖုန္း မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္ အသံုးျပဳလာႏုိင္
ေစသည့္စနစ္ (Inbound) ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မိုဘိုင္း
ဖုန္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔ သယ္ယူအသံုး ျပဳႏုိင္မည့္စနစ္ (Outbound)ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း ၎ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ သယ္ယူအသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ သည့္နည္းတူ အျခား
ႏိုင္ငံအသစ္မ်ား မွ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို သယ္ယူအသံုးျပဳ လာႏိုင္ေစရန္ ေဆြးေႏြးေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိုဘိုင္း Roaming ကြန္ရက္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေနျပည္
ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပ
ညာဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေ၀းမွ စတင္ အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း