ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သရီးဂ်ီ ကြန္ရက္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ သံုးမရေသး

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္တစ္ခုကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လက ေတြ႕ရစဥ္ ။ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္တစ္ခုကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လက ေတြ႕ရစဥ္ ။ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ သရီးဂ်ီ ကြန္ရက္ရရွိရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္
ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာအႏွံ႕တြင္ သရီးဂ်ီကြန္ရက္မရရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဆက္
သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ဦးသန္းထြန္းေအာင္ကေျပာသည္။

"အခု ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေတြ ကလည္းသရီးဂ်ီကြန္ရက္ကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနၾကပါၿပီ။
ဒီေအာ္ပေရတာေတြေပးတဲ့ ကြန္ရက္ရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက သရီးဂ်ီကြန္ရက္ ေတြျဖစ္ေနၿပီ။
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ကိုေတာ့ သရီးဂ်ီကြန္ရက္ မလႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ေတြမွာ ဒီသရီးဂ်ီကြန္ရက္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
လႊမ္းျခံဳႏုိင္ရမယ္ဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့"ဟု ၎က ျမန္္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္(၃)က ဦးေပါလ္ထန္ထိုင္း က ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕၌ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကို
တူးဂ်ီစနစ္အစား သရီးဂ်ီစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္
ဖာရြန္ ရြာတြင္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ တာ၀ါတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
မကုန္မီ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စက္တပ္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိကို
ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ေမးျမန္းမႈကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဌာန
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္
ထန္ထလန္ၿမိဳ႕တြင္ သရီးဂ်ီစနစ္ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ KSGM
ကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္အဆင့္ (၃)တြင္ လ်ာထားပါေၾကာင္း ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ဖာရြန္ရြာတြင္
ဂ်ီအက္စ္အမ္ တာ၀ါ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ကာ ေရဒီယိုစက္ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို
၂၀၁၅၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစည္း
အေ၀း၌ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္
ေဈးကြက္ရွိၿပီး လူေနထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ သရီးဂ်ီကြန္ရက္ကို
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း Yangon Heatz Media အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္ေဇာ္မ်ဳိးလြင္က ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

"အခု ေအာ္ပေရတာေတြက ေဈးကြက္ရွိၿပီး လူေနထူထပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဦးစားေပးအေနနဲ႔ေတာ့
သရီးဂ်ီကြန္ရက္ကိုေပးေန တယ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ေ၀လံတဲ့ေနရာေတြမွာေရာ သရီးဂ်ီစနစ္လိုအပ္
ပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆုိေတာ့ သရီးဂ်ီကြန္ရက္က တူးဂ်ီ ကြန္ရက္ထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္။
ဒါေပ မဲ့ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေ၀းလံတဲ့ေနရာ ေတြမွာ သရီးဂ်ီကြန္ရက္ေပးဖို႔ ဆုိတာေတာ့
မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိေတာ့ သရီးဂ်ီကြန္ရက္ရဖုိ႔ဆုိရင္ တာ၀ါ တုိင္ေတြ
အမ်ားႀကီးစုိက္ရေတာ့မယ္။ အဲဒီ ေတာ့ လူနည္းၿပီး ေဈးကြက္သိပ္မရွိေသးတဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့
အခုေလာေလာ ဆယ္ရဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈက အားလံုး
ရလာႏုိင္မွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးက႑က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတာဆိုေတာ့
အားလံုးတူးဂ်ီကြန္ရက္ကေန သရီးဂ်ီကြန္ရက္ကို ရရွိလာႏုိင္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံက သရီးဂ်ီ
ကြန္ရက္ကို စၿပီး သံုးလုိက္ရတာျဖစ္လုိ႔ တူးဂ်ီကြန္ရက္က မေကာင္းဘူးလုိ႔ ထင္ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့
တူးဂ်ီ လည္း အသံအရည္အေသြးေကာင္းပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေနရာမ်ား တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ တူးဂ်ီကြန္ရက္သာရွိၿပီ
ယခုအခါယင္းေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ သရီးဂ်ီကြန္ရက္ကို ရရွိရန္
စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။
"အခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ျပည္ပေအာ္ပေရတာ ေတြကေတာ့
ေ၀းလံတဲ့ေနရာေတြကို ကြန္ရက္ မေရာက္ၾကေသးဘူး။ ဒီလုိေ၀းလံတဲ့ေနရာ ေတြမွာ အရင္တုန္းက
ေတာ့ အမ္ပီတီရဲ႕ တူးဂ်ီကြန္ရက္ကေတာ့ ရွိတယ္။ အခု ဒီလုိေ၀းလံတဲ့ ေနရာေတြမွာ ျမန္မာ့
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း က သူတို႔ရဲ႕ တူးဂ်ီကြန္ရက္ကေန သရီးဂ်ီ ကြန္ရက္ရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးေန ပါၿပီ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌
တာ၀ါတုိင္ေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္းတာ၀ါတုိင္ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္၏
၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ သရီးဂ်ီကြန္ရက္ရရွိေသာ တာ၀ါတုိင္မ်ားျဖစ္ ၿပီး အမ္ပီတီ၏ သံုးစြဲသူ ၁၇
သန္းကို သရီးဂ်ီ ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထိုနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ ေရး ၀န္ေဆာင္
မႈေပးလ်က္ရွိေသာ ေနာ္ေ၀း အေျခစိုက္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္လည္း သရီးဂ်ီကြန္ရက္ကို
၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရိွရာ တာ၀ါတုိင္ေပါင္း ၄,၀၀၀ ျဖင့္ ျပည္နယ္ ၁၃ ခုတြင္၀န္ေဆာင္မႈေပး
လ်က္ရွိၿပီး သံုးစြဲသူ ၁၂ သန္းကို ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးစဥ္အခါက တူးဂ်ီကြန္ရက္ျဖင့္
၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သရီးဂ်ီကြန္ရက္ကိုလည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း