မုိဘုိင္းေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းရဆံုး မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Elecom (EHP- CS 3570) နားၾကပ္

မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး အစိမ္းေရာင္သာ ရွိသည္။ ယင္း နားၾကပ္သည္
သီခ်င္းနားေထာင္ ရာတြင္ နားကို နာက်င္မႈ မရွိေအာင္ ဆီလီကြန္နားၾကပ္ အစြပ္ေလးမ်ား
ပါ၀င္သည္။ ယင္း နားၾကပ္ကို က်ပ္ ၄၉,၂၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူ ႏုိင္သည္။

ဆမ္ေဆာင္း Note 5 နားၾကပ္

ဆမ္ေဆာင္းက တရား၀င္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆမ္ေဆာင္း Note 5 နားၾကပ္မ်ားသည္
အသံစြမ္းရည္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး ဆမ္းေဆာင္စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္
ပိုမိုအသံုး၀င္သည္။ ေဈးကြက္တြင္ က်ပ္ ၁၂,၅၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။

Disph အမွတ္တံဆိပ္ ဆယ္ဖီလ္စတစ္

သာမန္ ဆယ္ဖီလ္စတစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ Tripod သဖြယ္ ေဒါက္ေထာက္ကာ မိမိကိုယ္တုိင္
ဆယ္ဖီလ္႐ုိက္ ႏုိင္ၿပီး ယင္းဆယ္ဖီလ္စတစ္သည္ အုိင္အိုအက္စ္စနစ္ႏွင့္ အန္းဒ႐ြိဳက္စနစ္သံုး
စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ သည္။ ေဈးကြက္တြင္ က်ပ္ ၄၅,၀၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္
သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း