တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ အျမင့္ဆံုးဆုကို ဟြာေဝး ဆြတ္ခူး

ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္၌ က်င္းပသည့္ ဟြာေဝး ၾေအန ၈ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ဦးက စမတ္ဖုန္းကို ျပသေနစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္၌ က်င္းပသည့္ ဟြာေဝး ၾေအန ၈ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ဦးက စမတ္ဖုန္းကို ျပသေနစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၂၉ ရက္ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ
အစိုးရ၏ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈအဖြဲ႕က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
အျမင့္မားဆံုး အရည္အေသြး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ "Ssuality of China Award"
ဆုေပးပြဲႀကီးတြင္ ဟြာေဝးသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြးျပည့္မီ
ေသာ နံပါတ္ ၁ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဆုရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟြာေဝးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

''တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးဆုကို ရရွိတာက ဟြာေဝးရဲ႕ ေရရွည္ႀကိဳးစား
အားထုတ္မႈနဲ႔ အရည္အေသြးကို အသက္လုိ သေဘာထားမႈတို႔အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အသစ္အသစ္ေသာတီထြင္မႈေတြနဲ႔ အေကာင္းဆံုး
အရည္အေသြးေတြကို အဓိက ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဟြာေဝးက တာဝန္ရွိသူ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏  Quality of China အရည္အေသြးဆုကို AQSIQ အဖြဲ႕အစည္း၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္
ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၿပီး  ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ  စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
အရည္အေသြးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြး ထူးခြၽန္မႈမ်ားကို အေျခခံကာ
ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟြာေဝးကုမၸဏီ ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး၊
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အနည္းဆံုးေသာ  ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေရး စသည့္
အခ်က္မ်ားကို ၂၈ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဟြာေဝး၏
ထူးခြၽန္ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္ေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ဟြာေဝးေစ်း
ကြက္ေဝစု၏ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မွျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ဝ ေက်ာ္တြင္အသံုးျပဳလ်က္
ရွိသည္။

ထို႔အတူ ဟြာေဝးသည္ ဖုန္းမေတာ္တဆလြတ္က်မႈမွ ဖုန္းပ်က္စီးႏုိင္သည့္  ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္
အတြက္လည္း ယြမ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အရည္အေသြး
ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

''ဖုန္းလြတ္က်ရာက ဖုန္းပ်က္စီးႏုိင္ သည့္  ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ယြမ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ
ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အျပစ္အနာအဆာမရွိေအာင္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့လို႔ဖုန္းလြတ္က် ပ်က္စီးႏုိင္ႏႈန္းမွာ 
ဖုန္းအလံုး ၃,ဝဝဝ မွာ တစ္လံုးသာ ရွိေတာ့တယ္။အေရာင္းရဆံုး စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးရဲ႕ အလြန္
ေသးငယ္တဲ့ အျပစ္အနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆုိင္းၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့တဲ့
အတြက္ စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔မႈ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္''  ဟု Huawei Honor အမႈေဆာင္
အရာရွိခ်ဳပ္ Zhao Mingက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အရည္အေသြး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြား
ဖြယ္ရာ ရွိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဆက္သြယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားေစ်းကြက္တြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးဆက္သြယ္ေရး အေထာက္အကူပစၥည္းထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး  GFK ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ စမတ္ဖုန္း
ေစ်းကြက္တြင္  ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိရာ  တ႐ုတ္ေစ်းကြတ္တြင္
နံပါတ္ (၁) ေနရာႏွင့္အေနာက္ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားေစ်းကြက္၌ နံပါတ္ (၃) ေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဟြာေဝးသည္ ႈညအနမဘမေညိ ၏ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ ၁ဝဝ
တြင္ ပထမဆံုး တ႐ုတ္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ (၉၄) ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ဟြာေဝးသည္  Interbrand ၏ ကမၻာ့အေကာင္းအမွတ္တံဆိပ္
၁ဝဝ တြင္ ထပ္မံပါဝင္ႏုိင္ခဲ့ကာ အဆင့္(၈၈)သို႔ ျမႇင့္တက္ခဲ့သည္။

ထိုနည္းတူ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမွတ္တံဆိပ္၏ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဟြာေဝး၏
အမွတ္တံဆိပ္တန္ဖိုးသည္ ၁၉ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံရွိၿပီး ထိပ္တန္းနည္းပညာကုမၸဏီ ၅ဝ သို ့ဝင္ေရာက္ႏုိင္
ေသာ ပထမဆံုး တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အဆင့္ (၄၇)တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဟြာေဝးသည္ သံုးစြဲသူမ်ားအေလးစားဆံုး ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၁ဝ ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး
တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖစ္သည္ဟုအေမရိကန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း