အမ္ပီတီဆင္းကတ္ ေပ်ာက္ပ်က္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ နာႏို ဆင္းကတ္မ်ား ရရွိႏုိင္

ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(အမ္ပီတီ)သည္ သံုးစြဲသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ဆင္းကတ္
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားပါက Nano ဆင္းကတ္မ်ား 
ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဇူလုိင္ ၄ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာေသာ စမတ္ဖုန္းအမ်ားစုတြင္Nano ဆင္းကတ္မ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္သည့္
 slot မ်ားပါဝင္လာေသာေၾကာင့္ ၾငခမသ ဆင္းကတ္မွ slot  ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
''အခုဝင္တဲ့ ဖုန္းေတြရဲ႕ ဆင္းကတ္ထည့္တဲ့အေပါက္ ၾငခမသ မဟုတ္ရင္ ၿေညသ ဆင္းကတ္ထည့္ရတဲ့
စမတ္ဖုန္းေတြ ဝင္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖုန္းသံုးတဲ့သူေတြကသူကုိင္တဲ့ဖုန္းက Nano ျဖစ္ေနရင္ အဲဒီ
Micro ဆင္းကတ္ကို ဖုန္းဆုိင္ေတြမွာဝန္ေဆာင္ခေပးၿပီး ၿေညသ အရြယ္ ျပန္ခ်ဳိးရတယ္။ အဲလုိ Nano
ခ်ဳိးခကို တခ်ဳိ႕ဆုိင္ေတြ၂,ဝဝဝ ေတာင္းတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆုိ ၅,ဝဝဝ အထိေတာင္းတယ္''ဟု iPhone 
အသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိထင္လင္းဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ၿေညသဆင္းကတ္မ်ားသည္ Micro ႏွင့္ ပံုမွန္အရြယ္အစားရွိ
ဆင္းကတ္မ်ားကုိ ပိုမိုၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း Nano ဆင္းကတ္တြင္
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ေပါင္း ၂၄ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ အေယာက္ ၄ဝ၏ စာတိုကို လက္ခံ
သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ၄င္းတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္းအရာ အစံုအလင္ကိုသိရွိႏုိင္မည့္
ဝန္ေဆာင္မႈလမ္းၫႊန္စာအုပ္ကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စာအုပ္တြင္
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ဝန္ေဆာင္မႈ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ား၊
ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းသုံး
ဆင္းကတ္အေၾကာင္း၊ဆင္းကတ္မ်ားပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေျဖရွင္းနည္း၊ ဃေူူ ဃနညအနမ စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း