တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ မိုဘုိင္း အက္ပလီေကးရွင္း မိတ္ဆက္

My Exam Buddy မိုဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေငြျဖည့္ကတ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)My Exam Buddy မိုဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေငြျဖည့္ကတ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၁၄ ႏွစ္စာ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားကို
ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ My Exam Buddy မိုဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းကုိ ျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ Progineer က လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္တြင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ယင္း
အက္ပလီေကးရွင္းသည္ မိတ္ဆက္သည့္ေန႔မွ စတင္ကာၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္အထိ သံုးစြဲသူ
အေရအတြက္၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Progineer ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ မုိဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းတြင္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
ဘာသာစံု အမွတ္ျပည့္ရရွိႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို စုစည္းေပးထားၿပီးေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ခုႏွစ္အလုိက္၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ေမးခြန္းမ်ားကို
ရွာေဖြေလ့က်င့္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

''ဒီအက္ပလီေကးရွင္းက ေလ့က်င့္ဖို႔အတြက္ သီးသန္႔ဖန္တီးေပးထားတဲ့ အက္ပလီေကးရွင္းပါ။
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြက ဆရာေတြရဲ႕သင္ယူမႈကို ေလ့လာၿပီးဒီအက္ပလီေကးရွင္းေတြထဲက
ေမးခြန္းေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ေလ့က်င့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖတဲ့ေနရာမွာ
အက်ဳိးရွိေစမွာပါ''ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါအက္ပလီေကးရွင္းကို မုိဘုိင္းဖုန္းတြင္ အသုံးျပဳရန္ Google Play Store
ရယူႏိုင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ထားေသာဆုိင္မ်ားမွ
My Exam Buddy ေငြျဖည့္ကတ္ (သို႔မဟုတ္) က်ပ္ ၅,ဝဝဝ တန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္၏
ကုတ္နံပါတ္ကို ထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းၿပီးပါကအမွတ္ျပည့္
ရရွိႏိုင္မည့္ မွတ္စုမ်ား၊ ပံုေသနည္းမ်ား၊ ဓမၼဓိ႒ာန္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ပံုမ်ားကို
ေလ့က်င့္ မွတ္သားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

''လတ္တေလာ My Exam Buddy ႀကိိပေငြျဖည့္ကတ္ေတြကို စာအုပ္ဆုိင္ေပါင္း ၆၇
ဆုိင္ ၊ Elite  မိုဘုိင္းဆုိင္ ၁၉ ဆုိင္ႏွင့္အျခား မုိဘုိင္းဆုိင္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီ
ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေလ့က်င့္ေရးအက္ပလီေကးရွင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးထုတ္လုပ္ေသာ
အက္ပလီေကးရွင္းျဖစ္ၿပီးယင္းအက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳတုိင္းအင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္းသာ ဖြင့္ရန္လုိအပ္သည္ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။

''ဒီအက္ပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳဖို႔အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ကို တစ္ႀကိမ္ပဲဖြင့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြကို ေလ့က်င့္တဲ့အခါမွာ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ကို
အျမဲဖြင့္ထားစရာမလုိတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြစာက်က္ေနရင္ အင္တာနက္
သံုးစြဲမွာကို လည္း စိတ္ပူစရာမရွိပါဘူး'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ My Exam Buddy အက္ပလီေကးရွင္းကုိ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို
ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ မိတီၴလာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္လည္း
ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း