အမ္ပီတီ၏ 4G ကြန္ရက္ အသံုးျပဳရန္ တံဆိပ္ေဟာင္း ဆင္းကတ္မ်ားကို လဲလွယ္ရမည္

ယခင္ အမ္ပီတီအမွတ္တံဆိပ္ပါေသာ ဆင္းကတ္ပံု။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)ယခင္ အမ္ပီတီအမွတ္တံဆိပ္ပါေသာ ဆင္းကတ္ပံု။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက 4G ကြန္ရက္ကုိ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိရာ 4G ကြန္ရက္ကုိ
အျပည့္အဝ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (အမ္ပီတီ) ကယခင္အမွတ္တံဆိပ္ပါ
မုိဘုိင္းဆင္းကတ္ေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္လဲလွယ္သြားရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေစ်းကြက္ဌာန
ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ယခင္ အမ္ပီတီအမွတ္တံဆိပ္ပါဝင္ေသာ ဆင္းကတ္မ်ားသည္ 2G ဆင္းကတ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း
3G ကြန္ရက္ကိုသာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ယင္းဆင္းကတ္မ်ားသည္ 4G ကြန္ရက္ကို ေထာက္ပံ့ႏုိင္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အမ္ပီတီ အမွတ္တံဆိပ္အေဟာင္းေတြပါတဲ့ ဆင္းကတ္ေတြကေတာ့ 4G ကြန္ရက္ကို သံုးလို႔ရမွာ
မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ္ပီတီအေရာင္းဆုိင္ေတြမွာ ဒီဆင္းကတ္ေတြကုိ အသစ္နဲ ့လွဲလယ္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

အမ္ပီတီက မုိဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားလဲလွယ္ေပးျခင္းကုိ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
အမ္ပီတီအမွတ္တံဆိပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ နံပါတ္အတုိင္း အခမဲ့
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္အျပင္ 4G ကြန္ရက္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ ဆင္းကတ္မ်ားကို
ကိုင္ေဆာင္ထားေသာသူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း