ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အူရီဒူးျမန္မာ ႀကိဳးပမ္း

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျပည္တြင္းရွိေဝးလံေခါင္ဖ်ား၍
လူေန နည္းပါးေသာအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္ရန္ အစိုးရႏွင့္လည္းေကာင္း
အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္းပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အူရီဒူးျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာရီေနးေမဇာက ေျပာသည္။

''လက္ရွိ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြရဖို႔ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနနဲ႔
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားေဒသေတြမွာရွိတဲ့
လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳႏုိင္ေအာင္ တူညီတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လူထုေနထုိင္ေသာ္လည္း ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေၾကာင့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ တစ္ဦးတည္း
သီးျခား တာဝါတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဝမွ်ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု
ဆုိသည္။

ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ေက်းလက္အေရာင္းဆုိင္မ်ားကိုစက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မိုင္းေသာက္၊ ေခါင္တုိင္၊ နန္႔ပန္၊ ရြာငံ၊ရပ္ေစာက္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတုိင္း
ေဒသႀကီးတြင္ အင္းတေကာ္၊ ဥကၠံ၊ ဂုန္ညင္းတန္းႏွင့္ အိုးသည္ကုန္းတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးႀကိဳးပစ္ရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ကာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္တကြ
ဆင္းကတ္မ်ား၊ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား၊ ထပ္ေဆာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး
ကယားျပည္နယ္သို႔ ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ၄၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္လည္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး
ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ကြန္ရက္မ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေရးတို႔ကိုလည္း ညႇိႏိႈင္းသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားအားလံုး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရရွိရန္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း