အလင္းအားနည္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ႐ုိက္ကူး ႏုိင္သည့္ HC-PV 100 ဗီဒီယိုကင္မရာ ေဈးကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာ

Panasonic PV 100 ဗီဒီယိုကင္မရာ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ဗီဒီယိုကင္မရာ ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)Panasonic PV 100 ဗီဒီယိုကင္မရာ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ဗီဒီယိုကင္မရာ ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Panasonic ကုမၸဏီသည္ အလင္းေရာင္ အားနည္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္
ဗီဒီယို႐ိုက္ကူႏုိင္မည့္အျပင္ အလင္းေပးစနစ္ တစ္ပါတည္း ပါ၀င္လာေသာ HC-PV 100
ဗီဒီယိုကင္မရာကို ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါကင္မရာတြင္ LED light ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ အလင္းေပး ကိရိယာမ်ား
တပ္ဆင္၍ အလင္းစြမ္းအားရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္မလုိသည့္အျပင္ Conversion Filter ႏွင့္
Diffusion Filter ႏွစ္ခု ထပ္မံထည့္သြင္းေပးထားကာ ယင္းဗီဒီယုိ ကင္မရာတြင္ပါ၀င္သည့္
BSI sensor သည္ အလင္းေရာင္ အားနည္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ႐ုိက္ကူးႏုိင္ရန္ အားျဖည့္ေပးသည္။

အဆုိပါ Diffusion Filter သည္ အလင္း ျပင္းအားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
႐ုပ္ပုံအရည္အေသြးကို ရရွိႏိုင္ၿပီး Color Conversion Filter မွာမူ ႐ုပ္ထြက္ အျဖဴေရာင္ကို
လိေမၼာ္ေရာင္ (သို႔) အ၀ါေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဗီဒီယိုကင္မရာတြင္ SD ကတ္ႏွစ္ခုပါ၀င္သည့္အတြက္ ဗီဒီယို႐ုိက္ကူးေနစဥ္
SD ကတ္တစ္ကတ္တြင္ Memory ျပည့္သြားပါက ေနာက္တစ္ကတ္သို႔ အလုိအေလ်ာက္
ေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဗီဒီယိုကင္မရာတြင္ Focus ႏွင့္ Zoom မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္အျပင္
အေ၀းထိန္းကိရိယာျဖင့္ အေ၀းမွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Zoom ဆြဲအားOptical 20X Zoom ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ Focus Ring၊ Zoom Ring ႏွင့္
Iris Ring ဟူ၍ Ring သံုးခုပါ၀င္ကာ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးရာတြင္ Panasonic ၏ ဗီဒီယို
ကင္မရာတိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဗီဒီယို႐ုိက္ကူး ေနေၾကာင္းအခ်က္ျပသည့္ LED ျဖစ္ေသာ
Illuminating LED ring ပါ၀င္သည္။ အဆုိပါ ဗီဒီယိုကင္မရာတြင္ အသံမ်ားဖမ္းယူျခင္းႏွင့္
အသံသြင္းယူျခင္းမ်ားကို XLR Audio အေပါက္ ႏွစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဗီဒီယို႐ုိက္ကူးရာတြင္ ျဖစ္လာ ႏုိင္ေသာ လက္၏တုန္ခါမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏုိင္ရန္လည္း
5Axis Hybrid O.I.S စနစ္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ယင္း HC-PV 100 ဗီဒီယိုကင္မရာကို
Panasonic ၏ အေရာင္း ျပခန္းမ်ားႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စာလွယ္ဆုိင္မ်ားတြင္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၄၉၉ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း