အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနဌာနတစ္ခုစီ တည္ေဆာက္သြားရန္ ဟြာေဝး စီစဥ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဟြာေဝး (Huawei) ကုမၸဏီသည္ အိုင္စီတီနယ္ပယ္က မိတ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ စင္ကာပူႏွင့္ ဘန္ေကာက္အပါအဝင္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သုေတသနဌာန တစ္ခုစီ တည္ေဆာက္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း
ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ဟြာေဝးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အုိင္စီတီအသိုင္းအဝုိင္းရွိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အုိင္စီတီေလာက
သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆန္းသစ္မႈတို႔မွတစ္ဆင့္ အိုင္စီတီက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္လာေစေရးကုိ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

''သုေတသနဌာနေတြကို အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းက စင္ကာပူနဲ႔ ဘန္ေကာက္မွာ မၾကာမီ
ကာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ
သစ္ေတြနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးသြားႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔
လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဟြာေဝးနည္းပညာကုမၸဏီ(ရန္ကုန္)၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
မစၥတာေရွာင္လီမန္က ေျပာသည္။

ဟြာေဝး၏ သုေတသနဌာနမ်ားသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစင္တာ၊ မိတ္ဖက္မ်ား တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စင္တာ၊ နည္းပညာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာသည့္စင္တာႏွင့္ ေလ့လာေရးစင္တာတုိ႔အျဖစ္
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ အဆင့္ျမင့္
နည္းပညာမ်ား၊ Cloud နည္းပညာႏွင့္ အင္တာနက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အစရွိေသာ နယ္ပယ္
သံုးရပ္ကို ေလ့လာေရးျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဟြားေဝးကုမၸဏီကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း