စတုတၳအႀကိမ္ နံပါတ္လွမ်ားကို တယ္လီေနာျမန္မာ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ နံပါတ္အလွ ၁၀၀ အထိ ၀င္ေရာက္
ေလလံဆြဲႏုိင္မည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ နံပါတ္အလွေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီက
သတင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ ေလလံတင္ေရာင္းမည္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ (၀)၉၇၆ ၆၆၆ ၆၆၆၆၊ (၀)၉၇၆ ၉၉၉ ၉၉၉၉၊
(၀)၉၇၆ ၅၅၅ ၅၅၅၅ စေသာလူႀကိဳက္ မ်ားသည့္ အထူးနံပါတ္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ
ကိန္းဂဏန္း အစဥ္ပါ၀င္သည့္ နံပါတ္မ်ားကိုလည္း ေလလံစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဂဏန္ ၇လံုး၊ ၈လံုးတူ အပူးနံပါတ္မ်ားအတြက္ ေလလံၾကမ္းခင္းေစ်း က်ပ္ သိန္း ၅၀ ႏွင့္
အျခားနံပါတ္မ်ားအတြက္ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ဟုသတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ကို ဥပေဒ
အႀကံေပး ကုမၸဏီMN Associates က ႀကီးၾကပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း