စတုတၴေအာ္ပေရတာ Mytel ေစ်းကြက္သို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာမည္

MNTC ၏ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက Mytel ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)MNTC ၏ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက Mytel ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

စတုတၴေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Myanmar National Tele and Communication
(MNTC) သည္ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မွ်ေဝသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊
Mytel အမည္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြားမည္ဟု MNTC ၏ျပင္ပ
ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့အခါမွာ သူမ်ားရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံုကို မွ်ေဝသံုးစြဲတဲ့
နည္းစနစ္နဲ႔ အသံုးျပဳၿပီး ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အတုိင္းအတာတစ္ခု
ေလာက္ေတာ့ ပိုၿပီးျမန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို တစ္ႏွစ္အတြင္း မိတ္ဆက္ႏိုင္မယ္လို႔
ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ မွ်ေဝမယ့္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရတာ
ပိုေကာင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မွန္းထားတဲ့အခ်ိန္ထက္ေတာ့ ေစာႏုိင္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ Mytel သည္ ေဒတာအသံုးျပဳမႈေကာင္းမြန္
ေစရန္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဝလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ကြန္ရက္ရရွိေစရန္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း
ပြဲတြင္ေျပာသည္။

အဆုိပါ Mytel ကို လက္ရွိ MecTel 800MHz ကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ွStar High
ကုမၸဏီလီမိတတ္၊ ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ Viettel ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၁ ခုပါဝင္ေသာ
Myanmar National Telecom Holding Public ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံု မွ်ေဝသံုးစြဲရာတြင္ MecTel ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို
သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သြားမည္ဟု ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

''MecTel ရဲ႕ အေျခအခံအေဆာက္အအံုေတြကို မွ်ေဝသံုးစြဲသြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ
ကေတာ့ MecTel က ပံုမွန္အတုိင္းရွိမွာျဖစ္ၿပီး Mytel နဲ႔ပတ္သက္မႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ MecTel
က စီဒီအမ္ေအအေနနဲ႔ပဲ ရွိမွာျဖစ္ၿပီး Mytel ကေတာ့ GSM ကြန္ရက္ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ 2G, 3G ႏွင့္ 4G ကို ကြန္ရက္သံုးခုစလံုးကို ဝန္ေဆာင္မႈေပး
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Mytel ၏ ဖုန္းနံပါတ္သည္ ဝ၉၆xxxxx ျဖစ္သည္။ ယခုေစ်းကြက္အတြင္း
အျခားဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားျဖင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရာတြင္ အမ်ားထက္ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေသာ
ေစ်းႏႈန္းျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

''ေစ်းႏႈန္းကိုေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ အတိအက်ေျပာလုိ႔ မရေသးပါဘူး။ တယ္လီဖုန္းေစ်းက
တျဖည္းျဖည္းက်လာတဲ့အတြက္ ကုမၸဏီသံုးခု တည္းေတာင္ေစ်းႏႈန္းက ဒီေလာက္က်ေနရင္
ေလးခုဆုိရင္ ပိုၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ႏုိင္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္မိတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ Value Add Service မ်ား တစ္ပါတည္း ပါဝင္လာမည္
ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္သံုးစြဲသူတစ္ဦးလွ်င္ 1Mbps ျမန္ႏႈန္းအထိ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္သည္။ စတုတ­ၴေျမာက္ ေအာ္ပေရ တာ၏ အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္မႈတြင္ Myanmar
National Telecom Holding Public ကုမၸဏီ က ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Star High ကုမၸဏီ
လီမိတက္က ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ Viettel က ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း