ထိုင္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ True Money ျဖင့္ ေငြလႊဲႏုိင္

ထုိင္းႏုိင္ငံမွျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေငြလႊဲေပးပို႔ႏုိင္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ဇန္နဝါရီလအတြင္းမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေငြလႊဲေပးပုိ႔ႏိုင္မည့္ ေနရာ ၂၅ဝ ထားရွိသည္ဟု TrueMoney
ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရာ ၆၈၁ ခုသုိ႔ ေငြလႊဲေပးပုိ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေငြလႊဲခအျဖစ္ ဘတ္
ေငြ ၅ဝ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေငြလႊဲခ်င္သူမ်ားသည္ TrueMoney ၏
တရားဝင္ဆုိင္မ်ားတြင္ ID Card ႏွင့္အတူ အသံုးျပဳသူအေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေငြလႊဲရာတြင္လည္း ေငြလက္ခံမည့္သူအမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေပးပို႔မည့္ေငြပမာဏကို ျဖည့္သြင္းရ
မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေငြလက္ခံမည့္သူသည္ ဂဏန္ရွစ္လံုးပါဝင္ေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကုတ္နံပါတ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္
ၿပီး အဆုိပါလွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္ကိုအသံုးျပဳကာ မွတ္ပံုတင္၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းရွိ True
Money Transfer ေကာင္တာမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း