စာၾကည့္တုိက္ ၉ဝ တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ အူရီးဒူးျမန္မာကူညီမည္

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ အူရီဒူးျမန္မာကုမၸဏီသည္ Beyond Access
Myanmar စီမံကိန္းျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ေပါင္း ၉ဝ တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပး
ႏုိင္ရန္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္တကြ အခမဲ့ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ပ့ံပိုးကူညီမည္ဟု
ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္မည့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကို ၂ဝ၁၄
ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကူညီပံ့ပုိးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔စာၾကည္တုိက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္
ေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Book Aid and Preservation
Foundation (MBAPF)၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံတကာပညာေရးက႑တိုးတက္မႈအတြက္
နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေနသည့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ IREX ပူးေပါင္းကာ
အမ်ားပုိင္စာၾကည္တုိက္ ၅၅ ခုတြင္ အခမဲ့အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအပါအဝင္ သင္တန္းေပး
ျခင္းမ်ားကုိ အူရီဒူးျမန္မာက ကူညီပ့ံပုိးခဲ့သည္။

ထပ္မံ၍ စာၾကည့္တုိက္ ၃၅ ခုတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ တက္ဘလက္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
မ်ားကို အခမဲ့တစ္ႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ကူညီပံ့ပုိးေပးမည့္အျပင္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ MBAPF
ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအသစ္ ထပ္မံေရးထုိးၿပီးျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းစတင္ခဲ့သည္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရးျဖင့္ လူေပါင္း
၂,ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း လူဦးေရတစ္သိန္းေက်ာ္ကို ထပ္မံသင္
ၾကားေပးႏုိင္ရန္ အူရီဒူးျမန္မာက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အဆုိပါ စာၾကည္တုိက္ ၉ဝ အတြက္ အူရီဒူး
ျမန္မာသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသိန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳထားသည္ဟု အူရီဒူးျမန္မာတာဝန္ရွိသူ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း