ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ထုိးေဖာက္လာေသာ Streaming ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အင္တာနက္ေပၚမွ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး / ျမန္မာတုိင္း(မ္)အင္တာနက္ေပၚမွ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ခန္႔က ရန္ကုန္ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ပင္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစု၌ ႐ုပ္ျမင္
သံၾကားစက္တစ္လုံးကို မိသားစုေပါင္းမ်ားစြာ စုေဝးၾကည့္႐ႈခဲ့ရဖူးသည္။

ယေန႔အခါ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ သုိ႔မဟုတ္ တီဗီကဲ့သုိ႔ မီဒီယာစက္ပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ား
လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုပ္သံစက္ေရွ႕တြင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆုိင္းၾကည့္႐ႈေသာ
ပရိသတ္မ်ားကေတာ့ အရင္လို မရွိေတာ့ၿပီ။

ဘာမဆုိ အင္တာနက္ဖြင့္လုိက္႐ုံႏွင့္ အလြယ္တကူရွာေဖြၾကည့္႐ႈနားဆင္ႏုိင္ေသာေခတ္
တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအေျခခံထုတ္လုပ္သူမ်ားက လူအမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါးရွိေနႏုိင္ေသာ
မုိဘုိင္းဖုန္းကဲ့သုိ႔ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ အြန္လိုင္းစတိုးမ်ားမွ ေရာင္းခ်
ထိုးေဖာက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ထိုးေဖာက္လာရာ၌ Piracy ဟုေခၚသည့္ ခုိးကူးမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ သူငယ္ခ်င္း
မ်ားကို ၾကည့္ေစလိုေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ Follower ရရွိလိုေသာေၾကာင့္လည္း
ေကာင္း ဗီဒီယုိမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားကို မူရင္းပုိင္ရွင္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ အႏုပညာရွင္တုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္
မပါဘဲ upload  တင္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳလာရသည္။ ဆုိရွယ္နက္ဝပ္မ်ားတြင္ပါ အလြယ္
တကူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေအာင္ တင္ေပးလာေသာေၾကာင့္ အသစ္ထြက္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား
မ်ား၊ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားပင္ ရက္ပုိင္းအတြင္း အြန္လုိင္းေပၚေရာက္ကာ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားႏွင့္
စည္ကားေနေတာ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းက ႏုိင္ငံျခား တယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာမ်ား ဝင္ေရာက္
လာၿပီးေနာက္ နည္းပညာခုန္လႊားမႈ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ကာ မုိဘုိင္းေစ်းကြက္
႐ုတ္တရက္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ လူဦးေရ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္
ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားစုမွာ အြန္လုိင္းေငြေၾကးသုံးစြဲျခင္း၊ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ
စသည္တုိ႔ကို လုံးဝသုံးစြဲဖူးျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ နည္းပညာကုမၸဏီ
မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းသည့္ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရရွိလာႏုိင္သည့္ သုံးစြဲသူ
ဦးေရမွာ အလြန္ျမင့္မားသည္။

ျပည္တြင္း႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတဲြႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယုိေရာင္းခ်မႈတုိ႔တြင္ ႐ုပ္သံလိုင္းအနည္းငယ္
မွ်ႏွင့္ hard copy ဟုေခၚေသာ physical အေခြမ်ားအေပၚ မွီခိုေရာင္းခ်ေနဆဲသာျဖစ္သည္။
ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ႐ုပ္ျပစာအုပ္ အစရွိသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပစၥည္းမ်ားမွာ အစဥ္မျပတ္ ေစ်းကြက္
ေတာင္းဆုိမႈရွိသည့္ က႑မ်ားျဖစ္ကာ လူသားတုိ႔ရွိေနသေရြ႕ မည္သည့္ေခတ္၌မဆုိ
ေစ်းကြက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ အစပုိင္းတုိ႔တြင္ အြန္လုိင္းမွ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈ
ႏိုင္သည့္ video streaming ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပည္တြင္းသုိ႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာၿပီး
ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ ႏုိင္ငံတကာ၌ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ Netflix 
ဝန္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး လစဥ္ေၾကးေပးသြင္းကာ အသုံးျပဳၾကည့္႐ႈ
ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

Video streaming ၏အားသာခ်က္မွာ သုံးစြဲသူအဖို႔ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ မိမိႏွစ္သက္
သည့္အစီအစဥ္ (သို႔) ဇာတ္ကားကို ၾကည့္႐ႈရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာအခ်ိန္အား
ေစာင့္ဆုိင္းဖို႔ မလိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ လစဥ္ေၾကးေပးသြင္းထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း
အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမွ ဝယ္ယူထားေသာ မည္သည့္ဇာတ္ကား၊ ဇာတ္လမ္းတြဲကိုမဆုိ
ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စမတ္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
စက္တုိ႔တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ offline ျပန္လည္
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ေခတၱသိမ္းဆည္းထားႏုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈပင္ ပါဝင္သည္။

''သုံးစြဲရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ၾကည့္ခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကို ၾကည့္လို႔ရတဲ့အျပင္
ဖုန္းေတြ hardisk ေတြမွာ ေနရာျပည့္ေနမွာလည္း မပူရေတာ့ဘူး''ဟု ျပည္တြင္းသုိ႔
လတ္တေလာဝင္ေရာက္လာေသာ iflix ဗီဒီယုိတုိက္႐ုိက္ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳသူ
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိစည္သူတုိးႏုိင္က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိအေကာင့္ထဲတြင္ ၾကည့္႐ႈ
ခဲ့ေသာဇာတ္ကားမ်ားကို မွတ္သားထားသည့္အတြက္ ၾကည့္လက္စဇာတ္ကားမ်ားကို
ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္မေရြး ရပ္တန္႔ခဲ့သည့္ေနရာမွ အလြယ္တကူ ျပန္လည္
ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္ကိုလည္း သေဘာက်ေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ၾကည့္လုိရာကိ ုခ်က္ခ်င္းၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘာသာစကားကို စာတန္
းထိုးေပးျခင္း၊ အြန္လုိင္းဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိၾကည့္ခဲ့သည့္ ဇာတ္ကားမ်ားကို
အခ်ိန္ေနရာမေရြး ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ အြန္လိုင္း streaming 
ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔၏ အားသာခ်က္ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ စသည့္ဝန္မ်ားကို သယ္စရာ
မလုိဘဲႏွင့္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ အပန္းေျဖၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္းမွာ မုိဘုိင္း
နည္းပညာ၏ အဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ အခက္
အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မျပသႏုိင္ေသာ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ အသစ္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္
မ်ားႏွင့္ ဂႏၳဝင္ဇာတ္ကားမ်ားကို လြယ္ကူစြာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္းကလည္း
အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

၄င္း၏အားနည္းခ်က္မွာမူ ျပည္တြင္း၌ အင္တာနက္ေထာက္ပံ့မႈ အားရစရာမရွိေသးျခင္းႏွင့္
အြန္လိုင္းေငြေခ်စနစ္ မတြင္က်ယ္ေသးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ Streaming မီဒီယာဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ား၏အားသာခ်က္မွာ သုံးစြဲသူက ႏွစ္သက္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ အသစ္စက္စက္ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကား
ၾကည့္ရန္ အေရာင္းဆုိင္သို႔ သြားစရာမလို၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံသုိ႔ သြားစရာမလိုဘဲ ထိုင္ရာမထ
အြန္လုိင္းမွ ေငြေပးကာ အနီးတြင္ အလြယ္တကူရွိသည့္ ဂတ္ဂ်က္ကိရိယာႏွင့္ အလြယ္တကူ
ၾကည့္႐ႈရန္ ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူရန္ တကူးတက သြားေရာက္ရမည္ဆုိပါက ၄င္းအားသ
ာခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္မရွိေတာ့ေခ်။

ထို႔ျပင္ အင္တာနက္ေထာက္ပံ့မႈကလည္း အင္မတန္ အေရးပါလွသည္။ ဇာတ္ကားမ်ားကို
ၾကည္လင္စြာၾကည့္႐ႈလုိပါက ပုံမွန္ထက္ အႏုစိတ္အား (resolution)  ပုိမုိမ်ားျပားေသာ
ဗားရွင္းကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ထက္အဆမ်ားစြာ ေဒတာသုံးစြဲမႈႀကီးမားေပလိမ့္မည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မုိဘုိင္းေအာ္ပေရတာမ်ား ေရာက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္
ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး မ်ားျပားသည့္ data package ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း
ယခုတုိင္ေအာင္ package ဝယ္ယူရန္ကိုပင္ မရင္းႏွီးဘဲ ေစ်းပိုမ်ားသည့္ တစ္မဂၢါဘိုက္ခ်င္း
ေပးေဆာင္ရသည့္ စနစ္အတုိင္း သုံးေနသူ မိမိပတ္ဝန္းက်င္၌ မ်ားစြာက်န္ေသး၏။ ထိုကဲ့သုိ႔
တစ္မဂၢါဘုိက္ခ်င္းေပးသည့္စနစ္ျဖင့္သာ streaming ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳမည္ဆုိလွ်င္
အင္မတန္မွပင္ အကုန္အက်မ်ားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း သုံးစြဲသူအမ်ားစု ေစာဒကတက္ေလ့ရွိ
သည့္အခ်က္မွာ လစဥ္ေၾကးေပးၿပီးသည္ကို ေဒတာ ထပ္မံက်သင့္သည္ဟူ၍ျဖစ္၏။ လစဥ္
ေၾကးျဖင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ပုံမွန္သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာ္
လည္း လက္ရွိျပည္တြင္းတြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ မုိဘုိင္းေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ ေဒတာ
volume ျဖင့္ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏုိင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ဝင္ေရာက္လာေသာ Netflix, iflix စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ သုံးစြဲသူမ်ားရင္းႏွီးမႈ
ရရွိေစရန္ ပထမရက္ ၃ဝ ကို အခမဲ့သုံးစြဲေစျခင္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ၾကသလုိ လစဥ္မင္ဘာေၾကး
ကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံးေလ်ာ့ခ်ထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွ
လက္ရွိနာမည္ႀကီးေနေသာ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း ျပည့္စုံစြာ စုစည္းေပး
ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လစဥ္ေၾကးေပးသြင္းဖို႔ လြယ္ကူသက္သာေသာနည္းလမ္း
ႏွင့္ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းကာ Streaming အတြက္ သီးသန္႔ data pack မ်ား
ျပဳလုပ္ေပးရန္မွာ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

တရားဝင္ဝယ္ယူထားေသာ ဇာတ္ကားမ်ားကို ၾကည့္႐ႈအားေပးျခင္းမွာ အပင္ပန္းခံထုတ္လုပ္
ခဲ့ေသာအႏုပညာရွင္မ်ား၊ ပ႐ုိဂ်ဴဆာမ်ားကို အမွန္တကယ္အားေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
Streaming ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ျပည္တြင္းဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံစီးရီးမ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေအာင္ ထည့္သြင္းလာျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္လည္း တုိးတက္
လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းက ႏုိင္ငံျခားကားမ်ားကို တရားဝင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ
နယ္စပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ခံ ဝင္ေရာက္လာသည့္ DVD ေခြမ်ားကို အားကုိးၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကရသည္။
မုိဘုိင္းေအာ္ပေရတာမ်ားေၾကာင့္ အင္တာနက္ အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏုိင္လာသည့္ အခါ
တြင္လည္း pirate ဟုေခၚသည့္ တရားမဝင္ခုိးယူၿပီး ျပန္လည္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားကိုသာ အားေပး
ေနၾကသည္။ ယခုအခါ တရားဝင္ streaming ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ႏွစ္သက္ေသာ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ဇာတ္ကားမ်ားကို တကယ့္
ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအက်ဳိးရွိေစရန္ တရားဝင္အားေပးသင့္သည္။

ထုိ႔ျပင္ streaming ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ေရာ၊
ျပည္တြင္း႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္အတြက္ပါ အေျခခ်စရာ ပလက္ေဖာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္
အနာဂတ္ကလည္း ေတာက္ပေနသည္။ ထိုသုိ႔ဆုိလွ်င္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံႀကီးမ်ား မရွိသည့္ ၿမိဳ႕ငယ္
မ်ားအတြက္လည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းျပည္ပဇာတ္ကားမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို
တရားဝင္ျဖန္႔ျဖဴးသူထံမွ တန္ရာတန္ေၾကးေပး၍ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း