အမ္ပီတီ တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၅ဝ အစီအစဥ္ျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံကို ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္

မေလးရွားႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၅ဝ ျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္မည့္အစီအစဥ္သစ္ကို 
အမ္ပီတီက ယခုလ ၉ ရက္တြင္ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

''မေလးရွားနဲ႔ထုိင္းႏုိင္ငံကို ဆက္သြယ္မႈေတြလုပ္ေနတဲ့ သံုးစြဲသူေတြမ်ားလာတဲ့အတြက္
တစ္မိနစ္ ၅ဝ နဲ႔ ေခၚလို႔ရမယ့္အစီအစဥ္ကို လုပ္ေပးလုိက္တာပါ''ဟု MPT-KSGM Joint
Operation ၊ ေစ်းကြက္ဌာန၊ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အဆုိပါ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုမွ မည္သည့္ဖုန္းနံပါတ္ကိုမဆုိ
ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္ျခင္း၊ စာတုိ (SMS)  ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆုိခ
အတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ေခၚဆုိခ က်ပ္ ၅ဝ ႏွင့္ စာတုိ (SMS)  တစ္ေစာင္ေပးပို႔ခ ၁၅ က်ပ္
က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါအစီအစဥ္အရ မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚဆုိရာ
တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။ အစီအစဥ္သည္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ငါးရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အတူ က်ပ္ ၁,ဝ၅ဝ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သံုးစြဲလုိပါက
USSD ကုတ္နံပါတ္ *2050# သို႔ဖုန္းေခၚဆုိ၍လည္းေကာင္း၊ MPT 4U အက္ပလီေကးရွင္း
ကိုအသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ *106# သို႔ ဖုန္းေခၚဆုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္
သည္။ စတင္ရယူသံုးစြဲသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ရယူထားျခင္း မရွိသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏွင့္မေလးရွား
သို႔ ဖုန္းေခၚမည္ဆိုပါက တစ္မိနစ္ က်ပ္၂ဝဝ ႏွင့္ စာတိုတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခ က်ပ္ ၁၅ဝ
က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း