တုိင္းေဒသႀကီးေလးခုႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ား လဲလွယ္တပ္ဆင္မည္

ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(အမ္ပီတီ) သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ 
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ အခ်ဳိ႕အိတ္ခ်ိန္းမ်ားကို ဇြန္ ၃ဝ ရက္တြင္ 
ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ္ပီတီက ဇြန္ ၈ 
ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည့္အိတ္ခ်ိန္းမ်ားမွာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မေကြး
အိတ္ခ်ိန္းျဖစ္ေသာ (FETEX-150) ႏွင့္ (DMA-10) အိတ္ခ်ိန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊျပည္သာအိတ္ခ်ိန္း (S-12) ႏွင့္ (TWD-09) တို႔ျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၃ဝ ရက္တြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမင္းျခံအိတ္ခ်ိန္း (DMS-10)၊
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပင္ဦးလြင္အိတ္ခ်ိန္း (DMS-10)၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ တံတားဦး
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေညာင္ဦးအိတ္ခ်ိန္း
(ZXJ-10) တို႔တြင္လည္း ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကသာအိတ္ခ်ိန္း (SOC-8000)၊ ကယား
ျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ လိြဳင္ေကာ္အိတ္ခ်ိန္း (DMS-10) ႏွင့္ (TWD-09) မ်ားကိုလည္း
အဆုိပါရက္တြင္ ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါအိတ္ခ်ိန္းမ်ားကုိ ေခတ္မီစက္မ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္လုိက္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳ
ေနေသာ ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ ဂဏန္းခုနစ္လံုးပါရွိေသာ ေအာ္တုိတယ္လီ
ဖုန္းနံပါတ္အသစ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ—လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ
ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၆၃—၂၃xxx သည္ ေအာ္တုိဖုန္းနံပါတ္အသစ္ ဝ၆၃—၂ဝ၂၃xxx သို႔
ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ နံပါတ္အေဟာင္းမွ နံပါတ္အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲစဥ္ကာလအတြင္း အမ္ပီတီ
ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဆက္သြယ္မႈအဆင္ေျပေစရန္ Call Forward 
ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂ဝ၁၇ စက္တင္ဘာလအကုန္အထိ အခမဲ့ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း