ေလတိုက္ႏႈန္းႏွင့္သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတုိင္မ်ား တယ္လီေနာစိုက္ထူ

ေလတုိက္ႏႈန္းႏွင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ား ခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတုိင္မ်ား 
စိုက္ထူထားေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီက ၿပီးခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္တြင္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

တာဝါတုိင္မ်ားကို ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ကဲ့သုိ႔ ေဒသမ်ားတြင္ ေလတုိက္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္
၁၃ဝ ကီလိုမီတာအထိႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေလတုိက္ႏႈန္း
တစ္နာရီလွ်င္ ၂၂၅ ကီလုိမီတာအထိ ခံႏုိင္ရည္ရွွိေစရန္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဧရာဝတီႏွင့္
ရန္ကုန္ရွိေဒသမ်ားတြင္ ေလတုိက္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁၉ဝ ကီလိုမီတာထိ ခံႏုိင္ေစရန္
ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္။

''ဆုိင္ကလံုးမုန္တုိင္းဒဏ္ မၾကာခဏခံစားရတဲ့ ရခုိင္လုိ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ ဆက္သြယ္
ေရးတာဝါတုိင္ေတြကို တစ္နာရီ ၂၂၅ ကီလိုမီတာအထိ ေလတုိက္ႏႈန္းကို ခံႏုိင္ရည္ရွိ
ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့မုန္တုိင္းေၾကာင့္ တာဝါတုိင္ေတြ
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါဘူး''ဟု တယ္လီေနာ၏ နည္းပညာ အရာရွိခ်ဳပ္
Jai Prakash က ေျပာသည္။

ေမ ၃ဝ ရက္က တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ မိုရာဆုိင္ကလုန္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္
ကိုးခုႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတို႔ကို လႊမ္းျခံဳထားေသာ မိုဘုိင္းကြန္ရက္
အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ ဆုိင္ကလုန္းတိုက္ခတ္ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေခတၱျပတ္
ေတာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ေလတိုက္ခတ္မႈအရွိန္ေၾကာင့္ မိုက္ခ႐ိုေဝ့အင္တင္နာမ်ား
ေနရာခ်ိန္ထားမႈလြဲသြားျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအားေပးမႈ ျပတ္ေတာက္သြားရျခင္းတုိ႔
ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွစတင္ကာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္
တာဝါတုိင္ေပါင္း ၆၁ဝ ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳကာ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္ကို
ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ ကြန္ရက္စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ေသာ
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တာဝါတုိင္ေပါင္း ၂၂ဝ ခန္႔ကို ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္
စလံုးတြင္ ဝန္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိကာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တာဝါတုိင္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး
မၾကာမီ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝါတုိင္ ၇,၅ဝဝ ေက်ာ္ကုိ စိုက္ထူထားၿပီး
သံုးစြဲသူ ၁၉ သန္းခန္႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း