ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမႈပုံစံကို အႀကီးစားေျပာင္းလဲမယ့္ Valve

ႏွစ္ပတ္လည္ The Internationals Dota 2 ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို က်င္းပဖို႔ တစ္လတိတိအလိုမွာ 
Valve ကုမၸဏီမွ စိတ္ဝင္စားစရာေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကေနစတင္ၿပီး ေၾကညာခဲ့တဲ့ အဓိကေမဂ်ာၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြ
အားလုံးကို Valve မွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားျခင္းကို ေျဖေလွ်ာ့သြားဖို႔နဲ႔ တတိယပါတီအဖြဲ႕
အစည္းေတြက က်င္းပတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြကို ပိုၿပီးအားေပးသြားမယ့္ အစီအစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source 2 engine ေျပာင္းလဲခါနီးမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ တစ္ႏွစ္မွာတစ္ခါ က်င္းပေနတဲ့
The Internationals ၿပိဳင္ပြဲေတြအျပင္ သုံးလတစ္ခါ ေမဂ်ာၿပိဳင္ပြဲေတြကို က်င္းပသြားဖို႔
Valve မွ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ကမၻာအႏွံ႔က ဖရန္႔ဖြတ္၊ မနီလာ၊ ရွန္ဟုိင္း အစရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ
က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတုိင္းရဲ႕ စုစုေပါင္းဆုေၾကးေငြပမာဏက ေဒၚလာသုံးသန္းျဖစ္ကာ
သက္ဆုိင္ရာ compendium ေတြကို ေရာင္းခ်ရတဲ့ ပုိက္ဆံေတြကိုေတာ့ ဆုေၾကးထဲ
ထည့္ေပါင္းေပးျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကစားသူမ်ားနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပလိုသူ အဖြဲ႕အစည္း
ေတြထံကေန ေဝဖန္မႈေတြ ထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

The Internationals ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဆုေၾကးေငြကို ေဒၚလာတစ္သန္းခြဲသာ မတည္ေပး
ထားေပမဲ့ compendiumာ သုိ႔မဟုတ္ battle pass လို႔ေခၚတဲ့ digital အခ်က္အလက္နဲ႔
အကူအညီစာအုပ္တစ္မ်ဳိးကို ေရာင္းခ်ကာ ရရွိလာတဲ့ေငြထဲက ေလးပုံတစ္ပုံကို ဆုေၾကး
ေငြထဲေပါင္းထည့္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေလးပုံတစ္ပုံပဲ ထည့္ေပးတဲ့ဆုေၾကးေငြ
ကေတာင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ပြဲမွာ ေဒၚလာ သန္း ၂ဝ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့တာပါ။

ေမဂ်ာၿပိဳင္ပြဲေတြ မက်င္းပခင္က Valve မဟုတ္တဲ့ အျခားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသူေတြကလည္း
အလားတူေရာင္းခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲၾကည့္ခြင့္လက္မွတ္ဝယ္သူေတြကို
လည္း ဂိမ္းထဲမွာ ဝတ္ဆင္ႏုိင္တဲ့ item ေတြ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမဂ်ာ
ၿပိဳင္ပြဲေတြ စတင္လာတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ဒီလိုေရာင္းခ်ခြင့္လည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

ယခုအခါမွာေတာ့ Valve ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေၾကညာခ်က္အရ သူတုိ႔ဟာ တတိယပါတီအဖြဲ႕
အစည္းေတြကေနက်င္းပမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲေတြကိုသာ ေမဂ်ာနဲ႔ မုိင္နာဆုိၿပီး သတ္မွတ္ကာ
ပံ့ပုိးသြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲေတြရဲ႕ဆုေၾကးေငြစုစုေပါင္း ပမာဏေပၚမူတည္ ခြဲျခားသြားမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚလာ
ငါးသိန္းနဲ႔အထက္ ခ်ီးျမႇင့္မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲေတြအတြက္ Valve ကလည္း ေဒၚလာငါးသိန္း
ထပ္ေပါင္းေပးသြားၿပီး ေဒၚလာတစ္သန္းတန္ ေမဂ်ာၿပိဳင္ပြဲေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမွာပါ။

ေဒၚလာတစ္သိန္းခြဲနဲ႔အထက္ ဆုေၾကးေပးမယ့္ၿပိဳင္ပြဲေတြကိုလည္း ေနာက္ထပ္ေဒၚလာ
တစ္သိန္းခြဲစုိက္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ေဒၚလာသုံးသိန္းတန္ မုိင္နာၿပိဳင္ပြဲမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ေဆာ့ကစားေစမွာျဖစ္တယ္။

ၿပိဳင္ပြဲေတြ ရက္တုိက္ေနရင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ကစားသမားေတြနဲ႔ အသင္းေတြ အခက္အခဲ
မျဖစ္ရေအာင္ ဒီၿပိဳင္ပြဲေတြက်င္းပမဲ့ပုံစံနဲ႔ ရက္စြဲေတြကိုေတာ့ Valve ကေနပဲ စီမံခန္႔ခဲြသြား
မွာပါ။

ေနာက္ထပ္လုိအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိကစားသူေတြအတြက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္
ေပးထားတဲ့ ဇုန္ေျခာက္ခုျဖစ္တဲ့ ေတာင္အေမရိက၊ ေျမာက္အေမရိက၊ အေရွ႕ေတာင္
အာရွ၊ တ႐ုတ္၊ ဥေရာပနဲ႔ ဓနသဟာယႏုိင္ငံဇုန္ေတြကေန အနည္းဆုံးတစ္သင္းစီ ၿပိဳင္ပြဲမွာ
ပါဝင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲေတြရဲ႕ ဆုေၾကးေငြပမာဏအေပၚမွာ အမွတ္သတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကစားသမား
ေတြနဲ႔ အသင္းေတြကို သူတုိ႔ရရွိတဲ့ ဆုေၾကးေငြ၊ ၿပိဳင္ပြဲမွာရပ္တည္ခဲ့တဲ့အဆင့္ေတြအေပၚ
အမွတ္ေပးသြားမွာပါ။ တစ္ႏွစ္အတြင္း အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့တဲ့ ကစားသမားနဲ႔ အသင္း
ေတြကို The Internationals ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးသြားမယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္။

ဒီေျပာင္းလဲမႈဟာ ေဒသတြင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းက ပြဲစီစဥ္လုိသူေတြ၊ ကစားသမားေတြအတြက္
ေတာ့ ပိုၿပီးအက်ဳိးရွိလာႏုိင္ေပမဲ့ ျမန္မာျပည္တြင္းအေနနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ အလွမ္းေဝးတဲ့
ဆုေၾကးေငြပမာဏနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပခဲ့တဲ့ ေမဂ်ာၿပိဳင္ပြဲေတြနဲ႔ မၾကာခင္က်င္းပမယ့္ The Internationals 
ပြဲအတြက္ ျမန္မာအသင္းေတြ ဝင္ေရာက္ လက္ရည္စစ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း
မေအာင္ျမင္ၾကေသးသလို ျပည္တြင္းမွာ က်င္းပေနတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြရဲ႕ ဆုေၾကးေငြပမာဏ
ကလည္း နည္းပါးေသးတဲ့အတြက္ ေမဂ်ာၿပိဳင္ပြဲေတြ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ က်င္းပခြင့္ရရွိေရး
ထက္ မုိင္နာၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ အမွတ္ရေအာင္ အရင္ႀကိဳးစားရမယ့္ပုံ ျဖစ္ေနေသးပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း