ႏိုင္္ငံပုိင္ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္မည္

ႏုိင္ငံပိုင္ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုစနစ္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္
ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယ
အႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကား
ခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ Intelsat 
ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုကို MyanmarSat-2 အမည္ျဖင့္ လႊတ္တင္ကာ အခ်ဳိးက်ငွားရမ္း
ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး MyanmarSat-2 ၿဂိဳဟ္တုတြင္ C-Band 
ထရန္စပြန္ဒါ ေျခာက္လံုးႏွင့္ Ku-Band ထရန္စပြန္ဒါ ေျခာက္လံုးကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ MyanmarSat-2 ၿဂိဳဟ္တုငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္
ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအစည္းအေဝး
တြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အလံုးစံုပုိင္ဆုိင္သည့္ ကိုယ္ပုိင္ၿဂိဳဟ္တု စနစ္ပိုင္ဆုိင္ေရးအတြက္လည္း ဆက္လက္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိသည္။

MyanmarSat-2 ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅ဝ ေက်ာ္
ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး Intelsat ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္မည္
ဆုိပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ အထိကုန္က်စရိတ္ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဆုိက္ဘာလံုျခံဳေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး
မွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းစိုးဝင္းထြန္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံပုိင္ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုကို ၂ဝ၁၉ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္
လႊင္တင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

''ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အာကာသနည္းပညာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
လာသလို၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းမွာလည္း ပုိၿပီးလြတ္လပ္လာမယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တု
စနစ္ျဖစ္လာရင္ ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားေတြလည္း သက္သာလာႏုိင္ပါတယ္''ဟု ဦးသန္းစုိး
ဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ
ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ၿဂိဳဟ္တု ထရန္စပြန္ဒါ ငွားရမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို
လည္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုတည္ေထာင္ေရးကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီ
ျဖစ္သည့္ Yangon Heartz Media ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္မ်ဳိးလြင္က
ေျပာသည္။

''အရင္ကတည္းကလုပ္မယ္ဆုိၿပီး အခုမွျပန္စလာတဲ့ကိစၥပါ။ အရင္တုန္းက ကိုယ္ပုိင္
ၿဂိဳဟ္တုကို သန္း ၁ဝဝ နဲ႔လုပ္မယ္ဆုိၿပီး ေျပာၾကတယ္။ အခုကအေမရိကန္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး
ငွားရမ္းမွာ ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္မယ္ေျပာတယ္။ ဆုိလုိတာက ႏုိင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုရွိလာ
မွာကို ႀကိဳဆုိပါတယ္၊ ပိုေကာင္းတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ လုိအပ္
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနလုပ္ကုိင္ပံုေတြကုိ ေဝဖန္ဖို႔ ေစာေနေသးတယ္''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ Intelsat ၏ လႊတ္တင္ၿပီးသား ၿဂိဳဟ္တုမွ
C-Band ထရန္စပြန္ဒါ ခုႏွစ္ခုႏွင့္ Ku-Band ထရန္စပြန္ဒါ သံုးခုကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း