အူရီဒူးက အကန္႔အသတ္မရွိ ဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ မိတ္ဆက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ Session Initiation Protocal (SIP) ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကို 
အကန္႔အသတ္မရွိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဖုန္းလက္ခံႏုိင္မည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အူရီဒူးျမန္မာက ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္
ထားသည္။

အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈသည္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုသို႔ ဖုန္းအလံုးေရ အမ်ားအျပားျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
တည္း ဖုန္းေခၚဆုိသည့္အခါတြင္ ဖုန္းလုိင္းတည္ၿငိမ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း
အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္မႈမရွိ ဖုန္းလက္ခံႏုိင္ျခင္း၊ အထြက္ဖုန္းမ်ား ေခၚဆုိႏိုင္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။

''ဒီ SIP Trunk ဝန္ေဆာင္မႈကုိရယူထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္
တည္း ဖုန္းအဝင္လက္ခံမႈ၊ အထြက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္
တာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ (Contact Center) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္ကို အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု
အူရီဒူးျမန္မာ၏ စီးပြားေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Anadi Agnihotri က ေျပာသည္။

ယခင္က ဖုန္းအဝင္အမ်ားအျပားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လက္ခံအသံုးျပဳႏုိင္ရန္
ANAlog ခ်ိတ္ဆက္မႈ (ပံုမွန္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို တစ္ခါေခၚလွ်င္
တစ္ႀကိမ္သာ လက္ခံေခၚဆိုခြင္ရရွိေသာ) စနစ္ကို IP စနစ္ကို အေျခခံထားသည့္
PBX ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွသာရၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအစား SIP Trunk 
ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္သစ္ျဖင့္ အစားထုိးေျပာင္းလဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သက္သာေသာ လစဥ္ဖုန္းလုိင္းအသံုးျပဳခ၊ လစဥ္
ဖုန္းေခၚဆုိခႏႈန္ထား၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း အကန္႔အသတ္မရွိ ဖုန္းလက္ခံႏုိင္ျခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္
ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲသူစိတ္ႀကိဳက္ အထူးျပဳလုပ္ေပးထားေသာ လစဥ္သံုးဖုန္းေဘလ္ စသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေခၚဆုိသည့္ဖုန္းနံပါတ္ကို သိရွိႏုိင္သည့္ Caller ID ကုတ္နံပါတ္အတိုမ်ား၊ လက္ခံေျဖၾကား
ႏိုင္ေသာ ေနာက္ဖုန္းတစ္လံုး၏နံပါတ္ကို လႊဲေပးႏုိင္သည့္ Call Forward ဝန္ေဆာင္မႈ
သီးသန္႔နံပါတ္မ်ား၊ ဦးစားေပးနံပါတ္၊ Multiple Trunk အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္း
စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထပ္မံေပးအပ္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - နည္းပညာသတင္း